com.google.cloud.dataflow.sdk.io.range (Google Cloud Dataflow SDK 1.9.1 API)

Google Cloud Dataflow SDK for Java, version 1.9.1

Package com.google.cloud.dataflow.sdk.io.range

Provides thread-safe helpers for implementing dynamic work rebalancing in position-based bounded sources.

See: Description

Package com.google.cloud.dataflow.sdk.io.range Description

Provides thread-safe helpers for implementing dynamic work rebalancing in position-based bounded sources.

See RangeTracker to get started.


Var denne siden nyttig? Si fra hva du synes:

Send tilbakemelding om ...

Dataflow: Stream & Batch Processing
Trenger du hjelp? Gå til brukerstøttesiden vår.