LaunchTemplateParameters

Parameters to provide to the template being launched.

JSON representation
{
 "jobName": string,
 "parameters": {
  string: string,
  ...
 },
 "environment": {
  object(RuntimeEnvironment)
 }
}
Fields
jobName

string

Required. The job name to use for the created job.

parameters

map (key: string, value: string)

The runtime parameters to pass to the job.

An object containing a list of "key": value pairs. Example: { "name": "wrench", "mass": "1.3kg", "count": "3" }.

environment

object(RuntimeEnvironment)

The runtime environment for the job.

Var denne siden nyttig? Si fra hva du synes:

Send tilbakemelding om ...

Trenger du hjelp? Gå til brukerstøttesiden vår.