Kotalar ve sınırlar

Container Registry'ye gönderilen tüm isteklerin 2 saat zaman aşımı sınırı vardır.

İstemci IP adresi başına sabit hız sınırları şu şekildedir:

  • Her 10 dakikada 30.000 HTTP isteği
  • Günde 500.000 HTTP isteği

Container Registry, her kayıt defterinin temel depolaması için Cloud Storage'ı kullanır. Cloud Storage Kotaları ve Sınırları, her kayıt defteri için geçerlidir.