Quota en limieten

Dit document bevat de huidige beperkingen en gebruiksquota voor het gebruik van AutoML Vision. Deze pagina wordt geüpdatet bij elke wijziging in deze beperkingen en gebruiksquota.

Deze quota zijn van toepassing op elk AutoML Vision-project en worden gedeeld door alle apps en IP-adressen die een bepaald project gebruiken.

U kunt uw quota verhogen tot de maximale waarden door Quota bewerken te selecteren op de pagina Quota van het Google Cloud Platform-dashboard. Bewerk de quota voor de Cloud AutoML API. Als u een verhoging tot boven het maximale quotum wilt aanvragen, bewerkt u uw quotum door de gewenste verhoging aan te geven en te beargumenteren. Vervolgens dient u uw update in. U ontvangt een melding wanneer we uw verzoek hebben ontvangen. Mogelijk nemen we contact met u op voor meer informatie over uw verzoek. Nadat uw verzoek is beoordeeld, laten we u weten of uw verzoek is goedgekeurd of geweigerd.

AutoML Vision heeft quota voor het maken van modellen en het indienen van verzoeken bij de modellen.

Quota voor modellen

Activiteit Standaardquotum
Verzoeken voor het maken van modellen, per minuut 10
Gelijktijdige verzoeken voor modeltraining 5

Verzoekquota

Het huidige gebruiksquotum voor AutoML Vision voor niet-voorspellingsverzoeken is 600 per minuut per project. Dit is van toepassing op alle geïmplementeerde modellen.

Online voorspellingsverzoeken

Voor modellen die zijn geïmplementeerd na de introductie van Beta Refresh, is het aantal online voorspellingen per minuut voor AutoML Vision gebaseerd op het aantal geïmplementeerde nodes. U kunt het aantal nodes aanpassen bij de implementatie van uw model. Het totale aantal nodes in alle geïmplementeerde modellen moet echter binnen het onderstaande quotum blijven.

Activiteit Standaardquotum
Aantal geïmplementeerde nodes voor modellen 10

Offline batchvoorspellingsverzoeken

De huidige gebruiksquota voor AutoML Vision zijn 5 gelijktijdige batchvoorspellingsverzoeken per minuut per project. Deze quota zijn van toepassing op alle modellen.

Limieten

Type limiet Waarde
Grootte afbeeldingsbestanden Maximum: 30 MB
Afbeeldingen per dataset Maximum: 1.000.000
Labels per dataset Minimum: 2
Maximum: 5000
Afbeeldingen per label Minimum: 10
Aanbevolen: 1000
Grootte van CSV-bestand voor batchinvoer Maximum: 100 MB
Aantal afbeeldingen in batchinvoer Maximum: 1.000.000