Kotalar ve sınırlar

Bu belgede, Text-to-Speech'in kullanımıyla ilgili mevcut API kısıtlamaları ve kullanım sınırları açıklanmaktadır. Bu sayfa, bu kısıtlamalar ve kullanım sınırları üzerinde yapılan değişiklikleri yansıtacak şekilde güncellenecektir. Bu sınırları değiştirme hakkını saklı tutarız.

Text-to-Speech kullanarak oluşturduğunuz ses verisi dosyalarını geçerli tüm yasalar dahil olmak üzere, Google Cloud Platform Hizmet Şartları doğrultusunda uygulamalarınızda veya medyalarınızda kullanabilirsiniz.

Google Cloud Console'dan kotalarınız için artış isteğinde bulunabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için kotalarınızı yönetme makalesine bakın.

İsteğiniz gönderildikten sonra Google, daha fazla bilgi almak ve isteğinizin onaylanıp onaylanmadığı hakkında sizi bilgilendirmek için size ulaşabilir.

İçerik sınırları

İçerikler, Text-to-Speech'e metin verileri (ham dize veya SSML biçimli veriler şeklinde) biçiminde sunulur.

API, bu içeriğin boyutuyla ilgili aşağıdaki sınırları içerir (değişikliğe tabidir):

Konuşma Sentezi Sınırı Değer
İstek başına toplam karakter 5.000

İstek sınırı

Text-to-Speech için geçerli API kullanım sınırları aşağıda belirtildiği gibidir (ve değişikliğe tabidir):

Sınır Türü Kullanım Sınırı
Dakika başına istek 300
Dakika başına karakter sayısı 150.000