Türkçe, 15 Ocak 2021’den itibaren cloud.google.com'da artık desteklenmeyecek.

Kotalar ve sınırlar

Bu belge, Security Command Center API için mevcut içerik sınırlarını ve istek kotalarını içerir. Bu sayfa, bu kısıtlamalar ve kullanım sınırları üzerinde yapılan değişiklikleri yansıtacak şekilde güncellenecektir.

İçerik sınırları

Security Command Center API'de aşağıdaki kullanım sınırları uygulanır:

İçerik Sınırı Değer
Bulgu yüklemesi Günde 500 MB

İstek kotaları

Security Command Center API için geçerli API kullanım kotaları aşağıdaki gibidir (kotalar değişikliğe tabidir):

İstek Kotası Değer
Dakika başına okuma sayısı 1.000
Dakika başına yazma sayısı 1.000

Bu sınırlar tüm Google Cloud Console projeleri için geçerlidir ve ilgili projenin kullanıldığı tüm uygulamalar ve IP adresleri genelinde paylaşılır.

Bildirimler

Bildirimler için Security Command Center API'yi kullanan çağrılar aşağıdaki kotalara tabidir:

API Çağrısı Türü Sınır
Okuma Çağrıları (get, list) Her bir kuruluşta dakika başına 1.000 API çağrısı.
Yazma Çağrıları (create, update, delete) Her bir kuruluşta dakika başına 1.000 API çağrısı.

Security Command Center API bildirimlerinde aşağıdaki ek sınırlar da geçerlidir:

Kullanım Sınır
NotificationConfig dosyası sayısı Kuruluş başına 500.

Kota artışları

Günde 5 GB'tan veya dakikada 1.000 okuma ya da yazma işleminden fazla aktarım yapmak istiyorsanız ihtiyaçlarınız hakkında daha fazla bilgi edinmek ve size özel çözümler sunmak isteriz. Lütfen Google Cloud Console'da projeniz için Security Command Center API Kota İsteği gönderin.