Quota en limieten

Deze pagina bevat gebruiksquota en -limieten die van toepassing zijn op het gebruik van Cloud Run.

Het aantal Cloud Run-resources is beperkt. Quota voor Cloud Run omvatten rate limiting voor API. Dit heeft invloed op de snelheid waarmee u de Cloud Run Admin API kunt aanroepen.

Er is geen directe limiet voor:

  • de grootte van containerimages die u kunt implementeren,
  • het aantal gelijktijdige verzoeken dat wordt geleverd door een Cloud Run-service.

Resourcelimieten voor Cloud Run (volledig beheerd)

Resource Beschrijving Limiet Kan worden verhoogd Bereik
Service Maximaal aantal services 1000 Nee per regio
Revisie Maximaal aantal revisies. Als de limiet is bereikt, worden niet-weergegeven revisies automatisch verwijderd op chronologische volgorde. 1000 Nee per service
Revisie Maximaal aantal revisies voor verkeer 1000 Nee per regio
Revisietag Maximaal aantal revisietags 1000 Nee per regio
Containerinstantie Maximaal aantal containerinstanties 1000 Ja per service
Containerinstantie Maximale opstarttijd van container, in minuten 4 Nee per containerinstantie
Geheugen Maximale geheugengrootte, in GB 4 Nee per containerinstantie
CPU Maximaal aantal vCPU's 4 Nee per containerinstantie
Disk Maximaal schrijfbaar bestandssysteem in het geheugen, beperkt door instantiegeheugen, in GB 4 Nee per containerinstantie
Omgevingsvariabele Maximale variabele lengte, in KB 32 Nee per variabele
Verzoek Maximaal aantal gelijktijdige verzoeken 80 Nee per containerinstantie
Verzoek Maximaal aantal gelijktijdige streams 100 Nee per HTTP/2-clientverbinding
Verzoek Maximale tijd vóór time-out, in minuten 60 (time-outs vanaf 15 minuten zijn een bètafunctie) Nee per verzoek
Verzoek Maximale verzoekgrootte, in MB 32 Nee per verzoek
Reactie Maximale reactiegrootte bij niet-gestreamde protocollen, in MB 32 Nee per reactie
Domeintoewijzing Maximaal aantal SSL-certificaten 50 Nee per topdomein en per week
Domeintoewijzing Maximaal aantal dubbele SSL-certificaten 5 Nee per topdomein en per week
Toegangstoken Maximaal aantal gegenereerde unieke toegangstokens 50 Nee per containerinstantie per seconde
Identiteitstoken Maximaal aantal gegenereerde unieke identiteitstokens 50 Nee per containerinstantie per seconde

Rate limiting voor Cloud Run Admin API

De volgende rate limiting geldt voor de Cloud Run Admin API. Deze is niet van toepassing op de verzoeken die uw geïmplementeerde (volledig beheerde) Cloud Run-services bereiken.

Quota Beschrijving Limiet Te verhogen? Bereik
Leesverzoeken in Cloud Run Admin API Het aantal API-leesbewerkingen per 100 seconden per project. Dit is niet het aantal leesverzoeken aan uw (volledig beheerde) Cloud Run-services. Daar zit namelijk geen limiet aan. 1000 per 100 seconden Ja Wereldwijd
Schrijfverzoeken in Cloud Run Admin API Het aantal API-schrijfbewerkingen per 100 seconden per project. Dit is niet het aantal schrijfverzoeken aan uw (volledig beheerde) Cloud Run-services. Daar zit namelijk geen limiet aan. 100 per 100 seconden Ja Wereldwijd

Quota verhogen

U kunt quota als volgt verhogen tot boven de op deze pagina vermelde standaarden:

  1. Ga naar de pagina Quota van Cloud Run

  2. Selecteer de quota die u wilt aanpassen en klik op QUOTA BEWERKEN.

  3. Geef uw gebruikersgegevens op als daarom wordt gevraagd en voer de nieuwe quotumlimiet in voor elk quotum dat u heeft geselecteerd.

Resourcelimieten voor Cloud Run for Anthos in Google Cloud

Voor Cloud Run for Anthos in Google Cloud gelden de quota en limieten voor Google Kubernetes Engine.

Het aantal Cloud Run for Anthos in Google Cloud-resources wordt beperkt door de configuratie van het cluster en andere afhankelijkheden. De volgende limieten zijn aanbevolen limieten voor een correct geschaald Kubernetes Engine-cluster.

Resource Beschrijving Limiet Kan worden verhoogd Bereik
Services Maximaal aantal services 150 Nee per cluster
Revisies Maximaal aantal revisies 300 Nee per cluster
Time-out Maximale tijd vóór time-out, in minuten 10 Nee per verzoek

Andere resourcebeperkingen worden opgelegd door de configuratie van het Kubernetes Engine-cluster waarin de services worden uitgevoerd. U kunt bijvoorbeeld niet meer geheugen aanvragen dan beschikbaar is in de nodes in het cluster.