Dataplex V1 API - Module Google::Cloud::Dataplex::V1::Content::Notebook::KernelType (v0.18.0)

Reference documentation and code samples for the Dataplex V1 API module Google::Cloud::Dataplex::V1::Content::Notebook::KernelType.

Kernel Type of the Jupyter notebook.

Constants

KERNEL_TYPE_UNSPECIFIED

value: 0
Kernel Type unspecified.

PYTHON3

value: 1
Python 3 Kernel.