Kotalar

Bu belgede Cloud Pub/Sub için kota sınırları açıklanmaktadır.

Hız Sınırları

Aşağıdaki tabloda Cloud Pub/Sub işlemlerindeki hız sınırları listelenmektedir:

Açıklama Maks. Kota Varsayılan Kota
Yayıncı işleme hızı sınırsız
100 saniyede 10.000.000 kB (100 MB/sn)
Abone işleme hızı sınırsız
100 saniyede 20.000.000 kB (200 MB/sn)
Ack ve ModifyAckDeadline işleme hızı sınırsız
100 saniyede 20.000.000 kB (200 MB/sn)
Push abonesi işleme hızı sınırsız
100 saniyede 1.000.000 kB (10 MB/sn)
Yönetim işlemleri 100 saniyede 10.000 (100 işlem/sn)
100 saniyede 1.000 (10 işlem/sn)

Notlar:

 • Kotalarınızı Google Cloud Platform Console'da API'ler ve Hizmetler sayfasından artırabilirsiniz.
 • Yayıncı işleme hızı için kota kullanımı, Publish isteklerinde saniye başına gönderilen kilobayt sayısı olarak ölçülür. Her Publish çağrısı, 1 kilobayt ve isteğin toplam boyutu arasından daha büyük olan değer olarak sayılır. Birden çok mesajın tek bir Publish isteğine dahil olabileceğini ve mesaj başına ek kota ücreti olmadığını unutmayın. Her bir istek için kota kullanımı en yakın alt kilobayt değerine yuvarlanır. Örneğin, bir Publish isteği her biri 50 baytlık 100 mesaj içeriyorsa ve istekteki konu adının uzunluğu 30 baytsa isteğin kota kullanımı max(1, floor(5030/1000)) = 5kB şeklindedir.
 • Abone işleme hızı, Ack ve ModifyAckDeadline işleme hızı ve Push Abonesi işleme hızı için kota kullanımı, mesaj alımıyla ilişkili saniye başına kilobayt sayısı olarak ölçülür. Pull abonelikleri için Pull yanıtlarının boyutu ve Acknowledge ile ModifyAckDeadline isteklerinin boyutu olarak ölçülür. Push abonelikleri için, push uç noktasına giden isteklerin boyutu olarak ölçülür. Ölçülen her istek ya da yanıt, 1 kilobayt ve istek ya da yanıtın toplam boyutu arasından daha büyük olan değer olarak sayılır. Her bir istek veya yanıt için kota kullanımı en yakın alt kilobayt değerine yuvarlanır.
 • Mesaj yayınlama için kota kullanımı, bu mesajları almak için olan kota kullanımıyla eşleşmeyebilir. Bu durum, yayınlanan veya alınan mesajlar 1.024 baytlık minimum istek boyutundan daha küçük olduğunda gerçekleşebilir.
  • Örneğin, 10 mesajı ayrı isteklerde yayınlarsanız ve her mesaj 500 baytsa yayınlama kotası kullanımınız 10.240 bayt olacaktır. Bunun nedeni, 1.024 bayttan küçük mesajların otomatik olarak 1.024 baytlık minimum boyuta yukarı yuvarlanmasıdır.
  • Daha sonra bu 10 mesajı tek bir abonelik isteği içinde alırsanız abonelik kotası kullanımınız yalnızca 5.000 bayt kadar olabilir. Bunun nedeni, mesajların tek bir işlemde alınması durumunda genel kotanın belirlenmesi için her mesajın gerçek boyutunun toplanmasıdır.
  • Tersi de geçerlidir: Tek bir yayınlama isteğinde birden çok mesaj yayınlar ve mesajları ayrı isteklerde alırsanız kullanılan toplam abonelik kotası, yayınlama kotasından daha büyük olabilir.
 • Push uç noktasına yapılan push teslimatı istekleri için kota kullanımı, push aboneliğini içeren projeye yazılır.
 • Konu veya abonelik başına geçerli kota kullanımlarını sırasıyla pubsub.googleapis.com/topic/byte_cost ve pubsub.googleapis.com/subscription/byte_cost metriklerini izleyerek takip edebilirsiniz. Bu metriklerin bayt cinsinden olduğunu, kota kullanımı birimininse kilobayt olduğunu unutmayın.
 • Yönetim işlemleri Get, List, Create, Delete, ModifyPushConfig, SetIamPolicy, GetIamPolicy, TestIamPermissions işlemlerinden oluşur.

Proje kullanım ilişkilendirmesi

Publish, Pull, Acknowledge, ModifyAckDeadline ve tüm yönetim işlemleri için kota kullanımı, istenen kaynağı içeren projeye (yani konu veya abonelik adında görünen projeye) değil, çağrıyı yapanın kimlik bilgileriyle ilişkilendirilen projeye yazılır. Her istek, bir proje kimliği içeren kimlik bilgileri içerir. Örneğin, A projesindeki bir hizmet hesabı, B projesinde bir konu yayınlamak için bir yayınlama isteği gönderirse, kota kullanımı A projesine yazılır.

Özellikle Google Cloud SDK gcloud aracını normal bir kullanıcı hesabıyla kullanırken, Cloud Pub/Sub işlemleri manuel işlemler için uygun olan bir hızla sınırlandırılmıştır. Bu durum, kotayı aşmanıza neden olabilir. Bu da RESOURCE_EXHAUSTED hatasıyla sonuçlanabilir. Çözüm, hizmet hesabı kimlik bilgilerini kullandığınızdan emin olmaktır. Otomasyon için Google Cloud SDK'dan kimlik bilgilerini kullanmak isterseniz Cloud Pub/Sub işlemleriniz için bir hizmet hesabı etkinleştirin.

Diğer Sınırlar

Aşağıdaki tabloda diğer Cloud Pub/Sub sınırları listelenmektedir:

Bileşenler Sınır
Proje 10.000'den fazla konu içeremez.
10.000'den fazla abonelik içeremez.
Konu Ekli en fazla 10.000 abonelik olabilir.
Abonelik Onaylanmayan mesajları, yayınlandıkları andan itibaren 7 gün boyunca kalıcı depolama alanında tutar. İstemci varlığı 30 gün boyunca tespit edilmemiş abonelikler otomatik olarak silinebilir. Durum Pull, Acknowledge veya başarılı push çağrıları gibi çağrılar ile algılanır.
Yayınlama isteği Toplam boyut 10 MB'tan fazla olmamalıdır.
1.000'den fazla mesaj içermemelidir.
Mesaj Maksimum mesaj boyutu ("veri" alanı), maksimum istek büyüklüğü (10 MB) ile sınırlıdır.
Mesaj başına maksimum özellik sayısı 100'dür.
Bir özellik anahtarının maksimum boyutu 256 bayttır.
Bir özellik değerinin maksimum boyutu 1.024 bayttır.
Bu sayfayı yararlı buldunuz mu? Lütfen görüşünüzü bildirin:

Şunun hakkında geri bildirim gönderin...

Cloud Pub/Sub Documentation