Quota

In dit document staan de quotumlimieten voor Cloud Pub/Sub.

Snelheidslimieten

In de volgende tabel worden de snelheidslimieten voor Cloud Pub/Sub-bewerkingen vermeld:

Beschrijving Max. quotum Standaardquotum
Verwerkingssnelheid van de uitgever onbeperkt
10.000.000 KB per 100 seconden (100 MB/s)
Verwerkingssnelheid van de abonnee onbeperkt
20.000.000 KB per 100 seconden (200 MB/s)
Verwerkingssnelheid van Ack en ModifyAckDeadline onbeperkt
20.000.000 KB per 100 seconden (200 MB/s)
Verwerkingssnelheid van push-abonnees onbeperkt
1.000.000 KB per 100 seconden (10 MB/s)
Administratieve bewerkingen 10.000 per 100 seconden (100 bewerkingen/s)
1000 per 100 seconden (10 bewerkingen/s)

Opmerkingen:

 • U kunt uw quota verhogen via de pagina 'API's en services' in de Google Cloud Platform Console.
 • Voor de verwerkingssnelheid van uitgevers wordt het quotumgebruik gemeten als het aantal kilobytes per seconde dat is verzonden in Publish-verzoeken. Elke Publish-aanroep wordt geteld als 1 kilobyte of de totale grootte van het verzoek, afhankelijk van wat het hoogste is. Eén Publish-verzoek kan meerdere berichten bevatten en er zijn geen extra quotumkosten per bericht. Het quotumgebruik voor elk verzoek wordt naar beneden afgerond op de dichtstbijzijnde kilobyte. Als een Publish-verzoek bijvoorbeeld 100 berichten van elk 50 bytes bevat en de lengte van de onderwerpnaam in het verzoek is 30 bytes, dan is het quotumgebruik van het verzoek max(1, floor(5030/1000)) = 5kB.
 • Voor de verwerkingssnelheid van abonnees, verwerkingssnelheid van Ack en ModifyAckDeadline en verwerkingssnelheid van Push-abonnees wordt het quotumgebruik gemeten als het aantal kilobytes per seconde dat is gekoppeld aan het ontvangen van de berichten. Voor pull-abonnementen wordt dit gemeten als de grootte van Pull-reacties en de grootte van Acknowledge- en ModifyAckDeadline-verzoeken. Voor push-abonnementen wordt dit gemeten als de grootte van verzoeken voor het push-eindpunt. Alle gemeten verzoeken en reacties worden geteld als 1 kilobyte of de totale grootte van het verzoek of de reactie, afhankelijk van wat het hoogste is. Het quotumgebruik voor elk verzoek of elke reactie wordt naar beneden afgerond op de dichtstbijzijnde kilobyte.
 • Het quotumgebruik voor het publiceren van berichten komt mogelijk niet overeen met het quotumgebruik voor het ontvangen van deze berichten. Dit kan gebeuren wanneer gepubliceerde of ontvangen berichten kleiner zijn dan de minimale verzoekgrootte van 1024 bytes.
  • Als u bijvoorbeeld 10 berichten in afzonderlijke verzoeken publiceert en elk bericht 500 bytes is, is uw quotumgebruik voor het publiceren 10.240 bytes. Dit komt doordat berichten die kleiner zijn dan 1024 bytes automatisch worden afgerond op de minimumgrootte van 1024 bytes.
  • Als u die 10 berichten vervolgens in één enkel abonneeverzoek ontvangt, is uw quotumgebruik voor abonnees mogelijk slechts 5000 bytes. Dit komt doordat de berichten in één bewerking worden ontvangen en de werkelijke grootte van de berichten wordt gecombineerd om het totale quotum te bepalen.
  • Het omgekeerde is ook waar: als u meerdere berichten publiceert in één publicatieverzoek en de berichten vervolgens ontvangt in individuele verzoeken, kan de totale grootte van het gebruikte abonneequotum groter zijn dan het publicatiequotum.
 • Bij push-afleververzoeken aan een push-eindpunt wordt het quotum in rekening gebracht bij het project dat het push-abonnement bevat.
 • U kunt het huidige quotumgebruik per onderwerp of abonnement controleren door de statistieken voor pubsub.googleapis.com/topic/byte_cost en pubsub.googleapis.com/subscription/byte_cost te bekijken. Houd er rekening mee dat deze statistieken in bytes zijn, terwijl de quotumspecificatie in kilobytes is.
 • De administratieve bewerkingen bestaan uit Get, List, Create, Delete, ModifyPushConfig, SetIamPolicy, GetIamPolicy en TestIamPermissions.

Toewijzing van projectgebruik

Bij Publish, Pull, Acknowledge, ModifyAckDeadline en alle administratieve bewerkingen wordt het quotum in rekening gebracht bij het project dat is gekoppeld aan de aanroeper, niet bij het project dat de aangeroepen resource bevat (dus het project dat in het onderwerp of de naam van het abonnement wordt weergegeven). Elk verzoek bevat een project-ID. Als een serviceaccount in project A bijvoorbeeld een publicatieverzoek verzendt naar een onderwerp in project B, wordt het quotum in rekening gebracht bij project A.

Vooral wanneer u de gcloud-tool van Google Cloud-SDK gebruikt met een normaal gebruikersaccount, zijn Cloud Pub/Sub-bewerkingen beperkt tot een snelheid die geschikt is voor handmatige bewerkingen. Dit kan ertoe leiden dat u het quotum overschrijdt, wat resulteert in de fout RESOURCE_EXHAUSTED. Dit kunt u voorkomen door serviceaccountgegevens te gebruiken. Als u gegevens van de Google Cloud-SDK wilt gebruiken voor automatisering, activeert u een serviceaccount voor uw Cloud Pub/Sub-bewerkingen.

Andere limieten

In de volgende tabel worden andere limieten voor Cloud Pub/Sub vermeld:

Component(en) Limiet
Project Mag niet meer dan 10.000 onderwerpen bevatten.
Mag niet meer dan 10.000 abonnementen bevatten.
Onderwerp Mag niet meer dan 10.000 gekoppelde abonnementen bevatten.
Abonnement Bewaart niet-bevestigde berichten in persistente opslag gedurende 7 dagen vanaf het moment dat deze zijn gepubliceerd. Abonnementen waarvan de aanwezigheid van de client gedurende 30 dagen niet is vastgesteld, kunnen automatisch worden verwijderd. Aanwezigheid wordt vastgesteld door aanroepen zoals Pull of Acknowledge en succesvolle push-aanroepen.
Publicatieverzoek De totale grootte mag niet meer dan 10 MB zijn.
Mag niet meer dan 1000 berichten bevatten.
Bericht De maximale berichtgrootte (het veld 'data') wordt beperkt door de maximale verzoekgrootte (10 MB).
Het maximale aantal kenmerken per bericht is 100.
De maximale grootte van een kenmerksleutel is 256 bytes.
De maximale grootte van een kenmerkwaarde is 1024 bytes.
Was deze pagina nuttig? Laat ons weten hoe goed we u hebben geholpen:

Feedback verzenden over...

Cloud Pub/Sub Documentation