Class UpdateDatasetRequest (2.24.0)

public final class UpdateDatasetRequest extends GeneratedMessageV3 implements UpdateDatasetRequestOrBuilder

Request message for AutoMl.UpdateDataset

Protobuf type google.cloud.automl.v1.UpdateDatasetRequest

Static Fields

DATASET_FIELD_NUMBER

public static final int DATASET_FIELD_NUMBER
Field Value
TypeDescription
int

UPDATE_MASK_FIELD_NUMBER

public static final int UPDATE_MASK_FIELD_NUMBER
Field Value
TypeDescription
int

Static Methods

getDefaultInstance()

public static UpdateDatasetRequest getDefaultInstance()
Returns
TypeDescription
UpdateDatasetRequest

getDescriptor()

public static final Descriptors.Descriptor getDescriptor()
Returns
TypeDescription
Descriptor

newBuilder()

public static UpdateDatasetRequest.Builder newBuilder()
Returns
TypeDescription
UpdateDatasetRequest.Builder

newBuilder(UpdateDatasetRequest prototype)

public static UpdateDatasetRequest.Builder newBuilder(UpdateDatasetRequest prototype)
Parameter
NameDescription
prototypeUpdateDatasetRequest
Returns
TypeDescription
UpdateDatasetRequest.Builder

parseDelimitedFrom(InputStream input)

public static UpdateDatasetRequest parseDelimitedFrom(InputStream input)
Parameter
NameDescription
inputInputStream
Returns
TypeDescription
UpdateDatasetRequest
Exceptions
TypeDescription
IOException

parseDelimitedFrom(InputStream input, ExtensionRegistryLite extensionRegistry)

public static UpdateDatasetRequest parseDelimitedFrom(InputStream input, ExtensionRegistryLite extensionRegistry)
Parameters
NameDescription
inputInputStream
extensionRegistryExtensionRegistryLite
Returns
TypeDescription
UpdateDatasetRequest
Exceptions
TypeDescription
IOException

parseFrom(byte[] data)

public static UpdateDatasetRequest parseFrom(byte[] data)
Parameter
NameDescription
databyte[]
Returns
TypeDescription
UpdateDatasetRequest
Exceptions
TypeDescription
InvalidProtocolBufferException

parseFrom(byte[] data, ExtensionRegistryLite extensionRegistry)

public static UpdateDatasetRequest parseFrom(byte[] data, ExtensionRegistryLite extensionRegistry)
Parameters
NameDescription
databyte[]
extensionRegistryExtensionRegistryLite
Returns
TypeDescription
UpdateDatasetRequest
Exceptions
TypeDescription
InvalidProtocolBufferException

parseFrom(ByteString data)

public static UpdateDatasetRequest parseFrom(ByteString data)
Parameter
NameDescription
dataByteString
Returns
TypeDescription
UpdateDatasetRequest
Exceptions
TypeDescription
InvalidProtocolBufferException

parseFrom(ByteString data, ExtensionRegistryLite extensionRegistry)

public static UpdateDatasetRequest parseFrom(ByteString data, ExtensionRegistryLite extensionRegistry)
Parameters
NameDescription
dataByteString
extensionRegistryExtensionRegistryLite
Returns
TypeDescription
UpdateDatasetRequest
Exceptions
TypeDescription
InvalidProtocolBufferException

parseFrom(CodedInputStream input)

public static UpdateDatasetRequest parseFrom(CodedInputStream input)
Parameter
NameDescription
inputCodedInputStream
Returns
TypeDescription
UpdateDatasetRequest
Exceptions
TypeDescription
IOException

parseFrom(CodedInputStream input, ExtensionRegistryLite extensionRegistry)

public static UpdateDatasetRequest parseFrom(CodedInputStream input, ExtensionRegistryLite extensionRegistry)
Parameters
NameDescription
inputCodedInputStream
extensionRegistryExtensionRegistryLite
Returns
TypeDescription
UpdateDatasetRequest
Exceptions
TypeDescription
IOException

parseFrom(InputStream input)

public static UpdateDatasetRequest parseFrom(InputStream input)
Parameter
NameDescription
inputInputStream
Returns
TypeDescription
UpdateDatasetRequest
Exceptions
TypeDescription
IOException

parseFrom(InputStream input, ExtensionRegistryLite extensionRegistry)

public static UpdateDatasetRequest parseFrom(InputStream input, ExtensionRegistryLite extensionRegistry)
Parameters
NameDescription
inputInputStream
extensionRegistryExtensionRegistryLite
Returns
TypeDescription
UpdateDatasetRequest
Exceptions
TypeDescription
IOException

parseFrom(ByteBuffer data)

public static UpdateDatasetRequest parseFrom(ByteBuffer data)
Parameter
NameDescription
dataByteBuffer
Returns
TypeDescription
UpdateDatasetRequest
Exceptions
TypeDescription
InvalidProtocolBufferException

parseFrom(ByteBuffer data, ExtensionRegistryLite extensionRegistry)

public static UpdateDatasetRequest parseFrom(ByteBuffer data, ExtensionRegistryLite extensionRegistry)
Parameters
NameDescription
dataByteBuffer
extensionRegistryExtensionRegistryLite
Returns
TypeDescription
UpdateDatasetRequest
Exceptions
TypeDescription
InvalidProtocolBufferException

parser()

public static Parser<UpdateDatasetRequest> parser()
Returns
TypeDescription
Parser<UpdateDatasetRequest>

Methods

equals(Object obj)

public boolean equals(Object obj)
Parameter
NameDescription
objObject
Returns
TypeDescription
boolean
Overrides

getDataset()

public Dataset getDataset()

Required. The dataset which replaces the resource on the server.

.google.cloud.automl.v1.Dataset dataset = 1 [(.google.api.field_behavior) = REQUIRED];

Returns
TypeDescription
Dataset

The dataset.

getDatasetOrBuilder()

public DatasetOrBuilder getDatasetOrBuilder()

Required. The dataset which replaces the resource on the server.

.google.cloud.automl.v1.Dataset dataset = 1 [(.google.api.field_behavior) = REQUIRED];

Returns
TypeDescription
DatasetOrBuilder

getDefaultInstanceForType()

public UpdateDatasetRequest getDefaultInstanceForType()
Returns
TypeDescription
UpdateDatasetRequest

getParserForType()

public Parser<UpdateDatasetRequest> getParserForType()
Returns
TypeDescription
Parser<UpdateDatasetRequest>
Overrides

getSerializedSize()

public int getSerializedSize()
Returns
TypeDescription
int
Overrides

getUpdateMask()

public FieldMask getUpdateMask()

Required. The update mask applies to the resource.

.google.protobuf.FieldMask update_mask = 2 [(.google.api.field_behavior) = REQUIRED];

Returns
TypeDescription
FieldMask

The updateMask.

getUpdateMaskOrBuilder()

public FieldMaskOrBuilder getUpdateMaskOrBuilder()

Required. The update mask applies to the resource.

.google.protobuf.FieldMask update_mask = 2 [(.google.api.field_behavior) = REQUIRED];

Returns
TypeDescription
FieldMaskOrBuilder

hasDataset()

public boolean hasDataset()

Required. The dataset which replaces the resource on the server.

.google.cloud.automl.v1.Dataset dataset = 1 [(.google.api.field_behavior) = REQUIRED];

Returns
TypeDescription
boolean

Whether the dataset field is set.

hasUpdateMask()

public boolean hasUpdateMask()

Required. The update mask applies to the resource.

.google.protobuf.FieldMask update_mask = 2 [(.google.api.field_behavior) = REQUIRED];

Returns
TypeDescription
boolean

Whether the updateMask field is set.

hashCode()

public int hashCode()
Returns
TypeDescription
int
Overrides

internalGetFieldAccessorTable()

protected GeneratedMessageV3.FieldAccessorTable internalGetFieldAccessorTable()
Returns
TypeDescription
FieldAccessorTable
Overrides

isInitialized()

public final boolean isInitialized()
Returns
TypeDescription
boolean
Overrides

newBuilderForType()

public UpdateDatasetRequest.Builder newBuilderForType()
Returns
TypeDescription
UpdateDatasetRequest.Builder

newBuilderForType(GeneratedMessageV3.BuilderParent parent)

protected UpdateDatasetRequest.Builder newBuilderForType(GeneratedMessageV3.BuilderParent parent)
Parameter
NameDescription
parentBuilderParent
Returns
TypeDescription
UpdateDatasetRequest.Builder
Overrides

newInstance(GeneratedMessageV3.UnusedPrivateParameter unused)

protected Object newInstance(GeneratedMessageV3.UnusedPrivateParameter unused)
Parameter
NameDescription
unusedUnusedPrivateParameter
Returns
TypeDescription
Object
Overrides

toBuilder()

public UpdateDatasetRequest.Builder toBuilder()
Returns
TypeDescription
UpdateDatasetRequest.Builder

writeTo(CodedOutputStream output)

public void writeTo(CodedOutputStream output)
Parameter
NameDescription
outputCodedOutputStream
Overrides
Exceptions
TypeDescription
IOException