פקודות בסיסיות ב-Terraform

החלת שינויים

כך מחילים הגדרות Terraform בפרויקט ב-Google Cloud:

 1. מפעילים את Cloud Shell.
 2. מגדירים את הפרויקט ב-Google Cloud שבו רוצים להחיל את ההגדרות של Terraform:
  export GOOGLE_CLOUD_PROJECT=PROJECT_ID
  
 3. יוצרים ספרייה ופותחים בה קובץ חדש. שם הקובץ חייב לכלול את הסיומת .tf, למשל main.tf:
  mkdir DIRECTORY && cd DIRECTORY && nano main.tf
  
 4. מעתיקים את הדוגמה אל main.tf.
 5. בודקים את הפרמטרים לדוגמה ומשנים אותם בהתאם לסביבה שלכם.
 6. מקישים על Ctrl-x ואז על y כדי לשמור את השינויים.
 7. מפעילים את Terraform:
  terraform init
 8. בודקים את ההגדרות ומוודאים שהמשאבים שמערכת Terraform תיצור או תעדכן תואמים לציפיות שלכם:
  terraform plan

  מתקנים את ההגדרות לפי הצורך.

 9. מריצים את הפקודה הבאה ומזינים yes בהודעה שמופיעה, כדי להחיל את הגדרות Terraform:
  terraform apply

  ממתינים עד שב-Terraform תוצג ההודעה "Apply complete!‎".

 10. פותחים את הפרויקט ב-Google Cloud כדי להציג את התוצאות. במסוף Google Cloud, נכנסים למשאבים בממשק המשתמש כדי לוודא שהם נוצרו ועודכנו ב-Terraform.

פירמוט מחדש

כדי לפרמט מחדש את ההגדרות של Terraform בסגנון הסטנדרטי מזינים את הפקודה הבאה:

terraform fmt

תיקוף

כדי לבדוק אם ההגדרות תקינות מזינים את הפקודה הבאה:

terraform validate

מחיקת שינויים

כדי להסיר משאבים שהוחלו בעבר על הגדרות Terraform, מריצים את הפקודה הבאה ומזינים yes בהודעה שמופיעה:

terraform destroy

ציון של מזהה הפרויקט

אם אתם מריצים את הפקודה export GOOGLE_CLOUD_PROJECT מהקטע הקודם, רוב המשאבים יכולים להסיק מהו project_id.

משאבים מסוימים (כמו project_iam_*) לא יכולים להסיק את מזהה הפרויקט. כדי לעקוף את הבעיה, בחלק מהדוגמאות נעשה שימוש במקור הנתונים data "google_project". אפשר להחליף את מקור הנתונים הזה במחרוזת של מזהה הפרויקט או בווריאנט.

ב-sql_instance_iam_condition מוצגת דוגמה עם הפתרון הזה.

המאמרים הבאים