Cloud DNS Kaynak Kotaları

Overview

Cloud DNS enforces quotas on resource usage for a variety of reasons. For example, quotas protect the community of Google Cloud users by preventing unforeseen spikes in usage. Quotas also help users who are exploring Google Cloud with the free tier to stay within their trial.

All projects start with the same quotas, which you can change by requesting additional quota. Some quotas may increase automatically based on your use of a product.

Permissions

To view quotas or request quota increases, Cloud Identity and Access Management (Cloud IAM) members need one of the following roles.

Task Required role
Check quotas for a project Project owner or editor or Quota Viewer
Modify quotas, request additional quota Project owner or editor, Quota Admin, or custom role with the serviceusage.quotas.update permission

Checking your quota

In the Cloud Console, go to the Quotas page.

Using the gcloud command-line tool, run the following command to check your quotas. Replace PROJECT_ID with your own project ID.

  gcloud compute project-info describe --project PROJECT_ID

To check your used quota in a region, run:

  gcloud compute regions describe example-region

Errors when exceeding your quota

If you exceed a quota with a gcloud command, gcloud outputs a quota exceeded error message and returns with the exit code 1.

If you exceed a quota with an API request, Google Cloud returns the following HTTP status code: HTTP 413 Request Entity Too Large.

Requesting additional quota

Request additional quota from the Quotas page in the Cloud Console. Quota requests take 24 to 48 hours to process.

 1. Go to the Quotas page.

  Go to the Quotas page

 2. On the Quotas page, select the quotas that you want to change.
 3. Click the Edit Quotas button at the top of the page.
 4. Fill out your name, email, and phone number, and then click Next.
 5. Fill in your quota request, and then click Next.
 6. Submit your request.

Resource availability

Each quota represents a maximum number for a particular type of resource that you can create, provided that resource is available. It's important to note that quotas do not guarantee resource availability. Even if you have available quota, you won't be able to create a new resource if it is not available. For example, you might have sufficient quota to create a new regional, external IP address in the us-central1 region, but that would not be possible if there were no available external IP addresses in that region. Zonal resource availability can also affect your ability to create a new resource.

Situations where resources are unavailable in an entire region are rare; however, resources within a zone can be depleted from time to time, typically without impact to the service level agreement (SLA) for the type of resource. For more information, review the relevant SLA for the resource.

Aşağıdaki bölümlerde Cloud DNS alt bölgeleri, kayıtları ve kaynak kayıtlarının kotaları ile sınırları açıklanmaktadır.

Proje başına sorgu sayısı

Bu tablo, her bir proje için önemli küresel kotaları vurgular. Diğer kotalarla ilgili bilgi edinmek için kotalar sayfasına göz atın.

Öğe Kota Notlar
Kullanıcı başına 100 saniyede API sorgusu sayısı Kotalar Bir IAM kullanıcısının 100 saniyelik zaman aralığında Cloud DNS API'ye gönderebileceği maksimum API isteği sayısı.

Sınırlar

Ek kota isteme imkanı sunan kotaların aksine, özellikle belirtilmediği sürece sınırlar genellikle artırılamaz.

API kullanımı

Günlük API isteklerinin (sorgular) sayısı proje düzeyinde yönetilir. gcloud komut satırı aracından ve Google Cloud Console üzerinden yapılanlar da dahil olmak üzere tüm API istekleri bu sınıra dahil edilir.

Kaynak sınırları

Öğe Sınır Notlar
Yönetilen alt bölge 10.000 Bu sınırı artırmanız gerekiyorsa GCP satış ekibinize başvurun.
Yönetilen alt bölge başına kaynak kaydı (RR) kümesi 10.000 Bu sınırı artırmanız gerekiyorsa GCP satış ekibinize başvurun.
RR kümesi başına kayıt 100 Bu sınırı artırmanız gerekiyorsa GCP satış ekibinize başvurun.
Değişiklik başına ekleme 1.000 Bu sınırı artırmanız gerekiyorsa GCP satış ekibinize başvurun.
Değişiklik başına silme 1.000 Bu sınırı artırmanız gerekiyorsa GCP satış ekibinize başvurun.
Değişiklik başına kaynak kaydı veri boyutu 100.000 bayt Bu sınırı artırmanız gerekiyorsa GCP satış ekibinize başvurun.
Etiket kombinasyonu sayısı 1.000 Bu sınırı artırmanız gerekiyorsa GCP satış ekibinize başvurun.
Yönetilen alt bölge başına etiket sayısı Anahtar veya değer başına 64 etiket ve 128 bayt Bu sınır artırılamaz.
Yönlendirme alt bölgesindeki yönlendirme hedefi sayısı 50 Bu sınır artırılamaz.
Alternatif alan adı sunucusundaki yönlendirme hedefi sayısı 50 Bu sınır artırılamaz.
Proje başına politika kaynağı sayısı 100 Bu sınırı artırmanız gerekiyorsa GCP satış ekibinize başvurun.
Politika kaynağına bağlı VPC ağı sayısı 100 Bu sınırı artırmanız gerekiyorsa GCP satış ekibinize başvurun.
Özel yönetilen alt bölge kaynağına bağlı VPC ağı sayısı 100 Bu sınırı artırmanız gerekiyorsa GCP satış ekibinize başvurun.
VPC ağına bağlı yönetilen alt bölge kaynağı sayısı 10.000 Bu sınırı artırmanız gerekiyorsa GCP satış ekibinize başvurun.

Projenizin sınırlarını öğrenmek için aşağıdaki komutu çalıştırabilirsiniz. Aşağıdaki örnek, my-project projesindeki çeşitli nesne türleri için toplam sınırları gösterir. totalRrdataSizePerChange, bayt cinsinden ve bir değişiklik için tüm ekleme ve silme işlemlerinin toplamı olarak ölçülür.

gcloud dns project-info describe my-project
id: my-project,
kind: "dns#project",
number: "123456789012",
quota:
  kind: dns#quota,
  managedZones: 10000,
  resourceRecordsPerRrset: 10000,
  rrsetAdditionsPerChange: 1000,
  rrsetDeletionsPerChange: 1000,
  rrsetsPerManagedZone: 10000,
  totalRrdataSizePerChange: 100000,
  labelSets: 1000

Varsayılan projenizin ve ek projelerinizin adını Google Cloud Console'da Ana Sayfa'nın üst kısmında bulabilirsiniz.

Alan adı sunucusu sınırları

Cloud DNS, herkese açık olarak yönetilen her bir alt bölgeyi beş alan adı sunucusu parçasından birine atar. Parçalar, yetkili alan adı sunucusu adında sayılardan önce gelen harflerdir. Yani ns-cloud-e1 ile ns-cloud-e4 arası, E parçasıdır.

Aynı DNS adına sahip birden fazla alt bölge aynı parçaya atanamaz. Bu nedenle bire bir aynı DNS adına sahip en fazla beş alt bölge oluşturulabilir (bu sınır Google Cloud içindeki tüm projeleri ve kullanıcıları kapsar). Cloud DNS aynı DNS adıyla beşinci bir alt bölge oluşturup başkalarının bu DNS adını kullanmasını engellemeden önce alanı bir TXT kaydıyla doğrulamanız gerekir.

Cloud DNS, domain.example ve any.sub.domain.example gibi alt alan DNS adlarına sahip alt bölgeler için farklı parçalar atar. Bu sayede Cloud DNS'de barındırılan herhangi bir alt alan için en fazla beş yetkilendirilmiş alt bölge seviyesi olabilir. Diğer DNS hizmetlerinde barındırılan yetkilendirilmemiş alt alanlar ve yetkilendirmeler bu sınır kapsamında değildir.

Tüm parçalar zaten alt alan için kullanılırken üst alan için yönetilen bir alt bölge oluşturamazsınız. Üst alan için yönetilen bölgeleri, her zaman alt alanlar için alt bölgeler oluşturmadan önce oluşturarak bu sorundan kaçınabilirsiniz.

Aksi takdirde üst alan için bir parçayı boşaltmak üzere şu adımları izleyin:

 1. Parçasını belirlemek için her bir alt alan bölgesinin alan adı sunucularını kontrol edin.
 2. En az (veya en önemsiz) yönetilen alt bölgeye sahip parçayı (X) bulun.
 3. X parçasındaki alt bölgeleri başka bir DNS hizmetine dışa aktarın (ve yetkilendirmelerini değiştirin).
 4. Orijinal yetkilendirme TTL'lerinin süresi dolduğunda X parçası alt alanları için yönetilen alt bölgeleri silin.
 5. Üst alan için yönetilen alt bölgeyi oluşturun. Bu, X parçasına atanır.
 6. Alt alanlar için silinen yönetilen alt bölgeleri geri yükleyin. Bu işlemi alt alanları, kendi alt-alt alanlarından önce geri yükleyerek gerçekleştirin. Bunlar yeni parçalarda bulunacağından, tümünün yetkilendirmeleri güncellenmelidir.