Quota en limieten

In dit document vindt u de huidige API-beperkingen, quota en limieten voor het gebruik van Cloud Billing API's. We behouden ons het recht voor deze limieten te wijzigen. Deze pagina wordt geüpdatet om eventuele wijzigingen weer te geven.

Quota

Cloud Billing Budget API

  • Totaal aantal budgetten: er kunnen aan één Cloud-factureringsaccount maximaal 5000 budgetten tegelijk zijn gekoppeld.
  • Voor aanroepen naar de Cloud Billing Budget API-methoden gelden de volgende quota:

    • Alleen-lezen aanroepen (getBudget, listBudgets): 1000 aanroepen per minuut
    • Schrijfaanroepen (createBudget, updateBudget, deleteBudget): 1000 API-aanroepen per minuut.