Quota en limieten

Op deze pagina staan de quota en limieten voor Workflows.

Staplimieten

Voor Workflows gelden de volgende staplimieten voor elke workflow:

Limiet Beschrijving Waarde
Max. toewijzingen per stap Het maximumaantal toewijzingen dat in 1 stap kan worden uitgevoerd 10
Max. voorwaarden per switch Het maximumaantal voorwaarden dat in 1 switch-block kan worden geëvalueerd 10
Minimum stappen Het minimumaantal stappen in een workflow 1

Contentlimieten

Voor Workflows gelden de volgende gebruikslimieten:

Contentlimiet Beschrijving Waarde
Grootte broncode De maximale grootte van het YAML-bestand dat uw workflow bepaalt. 32 kilobytes
Geheugenlimiet voor varianten Het maximale geheugen dat u kunt gebruiken voor alle varianten die u definieert tijdens de eenmalige uitvoering van een bepaalde workflow. 64 kilobytes
Grootte API-aanroep De maximale grootte van een verzoek dat u naar uw workflow verstuurt (inclusief body en header) 64 kilobytes

Verzoeklimieten

Voor Workflows gelden de volgende gebruikslimieten voor elk Google Cloud-project:

Verzoeklimieten Beschrijving Waarde
Gelijktijdige workflows Het maximale aantal workflows dat u tegelijkertijd kunt uitvoeren 100 workflows
Stappen van uitvoering Het maximale aantal factureerbare stappen dat een bepaalde workflow kan uitvoeren 10.000 stappen
Duur uitvoering De maximale duur van de totale uitvoering van een workflow. Elke workflow die dit limiet overschrijdt, eindigt in een time-out-foutmelding 1 jaar