Kotalar ve sınırlar

Bu belgede, Cloud Talent Solution için mevcut alan kısıtlamaları ve genel istek kotaları yer almaktadır. Bu sayfa, bu kısıtlamalar ve kullanım sınırları üzerinde yapılan değişiklikleri yansıtacak şekilde güncellenecektir.

İstek Sınırları

Cloud Talent Solution - İş Arama için geçerli API kullanım sınırları (100 saniyelik zaman aralığı üzerinden ortalama değer alınarak hesaplanmıştır ve değiştirilebilir) aşağıdaki gibidir:

Sınır Türü Kullanım sınırı
UserfacingGroup QPS için 100 saniye başına istek sayısı (arama, histogram ve GET API çağrıları) 500*
PeriodicTaskGroup QPS için 100 saniye başına istek sayısı (searchForAlerts API çağrısı) 10*
defaultGroup QPS için 100 saniye başına istek sayısı (dizine ekleme ve List API çağrıları) 500*
Günlük istek sayısı Sınırsız
Herhangi bir zamandaki maksimum şirket sayısı* 500.000*
Açık işlerin belirli bir zamandaki maksimum sayısı* 500.000*

* Kotalar belirtilen sınırlara kadar planlanmıştır. Bu durum yukarıda gösterilen kotaların kullanılabilir olacağını garanti etmez. Ek kota istemekle ilgili daha fazla bilgi edinmek için destek ekibiyle iletişime geçin.

Sınırları Yükseltme

Müşteriler, Job Search API Create, Update ve Delete (CUD) kullanımıyla ilişkili QPS sınırlarını yükseltmek için Cloud Talent Solution Destek Ekibi'ne yazılı bir istek gönderebilir. Aşağıda tanımlanan sınırlara kadar istekler kabul edilir. İsteklerin kabul edilmesi kullanılabilirlik durumuna ve Cloud Talent Solution Destek Ekibi'nin müşterinin Job Search API entegrasyonunu doğrulamasına bağlıdır.

Müşteriler aşağıdaki tabloya göre CUD QPS sınırlarını yükseltmeye uygun olacaktır:

Aylık Harcama Katmanları 100 saniye başına CUD Sorgusu sayısı sınırı
0 ABD doları 1.000 ABD doları 500
1.001 ABD doları 10.000 ABD doları 2.000
10.001 ABD doları 50.000 ABD doları 10.000
50.001+ ABD doları 20.000

Cloud Talent Solution, QPS artırma isteklerine ilk isteğin gönderildiği tarihten itibaren 60 gün içinde yanıt vermeyi taahhüt eder.

Saniyedeki Sorgu Sayısı (QPS) ve belge kısıtlamaları

Cloud Talent Solution, müşterinin 100 saniyelik zaman aralığı içinde hizmete gönderebileceği sorgu sayısını kısıtlar. Cloud Talent Solution ayrıca, müşterinin belirli bir zamanda dizine ekleyebileceği iş ve şirketlerin (tüm iş ve şirketler belge olarak kabul edilir) toplam sayısını da yukarıdaki kısıtlamalara bağlı olarak kısıtlar.

Alan Sınırları

Cloud Talent Solution'da birçok alan türü bulunduğundan her bir alana eklenebilecek karakter sayısı değişiklik gösterir. Alanlar, türlerine bağlı olarak genellikle 160 ila 10.000 karakteri destekler. Referans belgelerinde alanların açıklamalarını inceleyerek daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Süresi dolmuş işler

Cloud Talent Solution, süresi dolmuş işlerin bir kısmını sistemde depolar. Süresi dolmuş olan bu işlerin tutma süresi, varsayılan olarak 60 gündür. Bununla birlikte, açık işler için daha yüksek bant genişliği edinmek isteyen müşteriler destek ekibiyle iletişime geçmelidir.

Bu sınırlar, her Cloud Talent Solution geliştirici projesi ve tüm kullanıcılar için geçerli olup belirli bir Google Cloud projesiyle ilişkili tüm uygulamalar ve IP adresleri genelinde paylaşılır.

Toplu istek gönderme

Cloud Talent Solution, tek bir çağrıda en fazla 25 isteği toplu olarak göndermek için Google Cloud API'nin toplu işlem özelliğini kullanmanıza olanak tanır. 25'ten fazla istek içeren toplu çağrılar reddedilir veya tutarsız şekilde işlenir. Toplu işlemlerin maksimum sayısının belirlenen sınırı aşmamasını sağlamak, API kullanıcısının sorumluluğundadır.