Dataproc Metastore V1beta API - Module Google::Rpc (v0.11.0)

Reference documentation and code samples for the Dataproc Metastore V1beta API module Google::Rpc.