Google Cloud Compute V1 API - Module Google::Cloud::Compute::V1::InstanceTemplates::Rest::GrpcTranscoding (v1.3.0)

Reference documentation and code samples for the Google Cloud Compute V1 API module Google::Cloud::Compute::V1::InstanceTemplates::Rest::GrpcTranscoding.

GRPC transcoding helper methods for the InstanceTemplates REST API.

Methods

#transcode_delete

def transcode_delete(request_pb) -> Array(String, [String, nil], Hash{String => String})
Parameter
Returns
  • (Array(String, [String, nil], Hash{String => String})) — Uri, Body, Query string parameters

#transcode_get

def transcode_get(request_pb) -> Array(String, [String, nil], Hash{String => String})
Parameter
Returns
  • (Array(String, [String, nil], Hash{String => String})) — Uri, Body, Query string parameters

#transcode_get_iam_policy

def transcode_get_iam_policy(request_pb) -> Array(String, [String, nil], Hash{String => String})
Parameter
Returns
  • (Array(String, [String, nil], Hash{String => String})) — Uri, Body, Query string parameters

#transcode_insert

def transcode_insert(request_pb) -> Array(String, [String, nil], Hash{String => String})
Parameter
Returns
  • (Array(String, [String, nil], Hash{String => String})) — Uri, Body, Query string parameters

#transcode_list

def transcode_list(request_pb) -> Array(String, [String, nil], Hash{String => String})
Parameter
Returns
  • (Array(String, [String, nil], Hash{String => String})) — Uri, Body, Query string parameters

#transcode_set_iam_policy

def transcode_set_iam_policy(request_pb) -> Array(String, [String, nil], Hash{String => String})
Parameter
Returns
  • (Array(String, [String, nil], Hash{String => String})) — Uri, Body, Query string parameters

#transcode_test_iam_permissions

def transcode_test_iam_permissions(request_pb) -> Array(String, [String, nil], Hash{String => String})
Parameter
Returns
  • (Array(String, [String, nil], Hash{String => String})) — Uri, Body, Query string parameters