Quota

Dit document beschrijft de quotumlimieten voor Google Cloud Functions.

Er zijn drie typen quota voor Google Cloud Functions:

 • Resourcelimieten

  Deze hebben invloed op het totale aantal resources dat door uw functies kan worden gebruikt.

 • Tijdslimieten

  Deze hebben invloed op hoelang u iets kunt uitvoeren.

 • Snelheidslimieten

  Deze hebben invloed op de snelheid waarmee u de Cloud Functions API kunt aanroepen en/of de snelheid waarmee resources kunnen worden gebruikt. U kunt snelheidsquota zien als 'resources afgezet tegen tijd'.

De verschillende soorten limieten worden hieronder in meer detail beschreven.

Resourcelimieten

Quotum Beschrijving Limiet Kan worden verhoogd Bereik
Aantal functies Het totale aantal functies dat per project kan worden geïmplementeerd 1000 Nee per project
Max. implementatiegrootte De maximale grootte van één functie-implementatie 100 MB (gecomprimeerd) voor bronnen
500 MB (niet-gecomprimeerd) voor bronnen plus modules
Nee per functie
Max. HTTP-verzoekgrootte zonder compressie Gegevens verzonden naar HTTP-functies in een HTTP-verzoek 10 MB Nee per aanroep
Max. HTTP-reactiegrootte zonder compressie Gegevens verzonden vanuit HTTP-functies in een HTTP-reactie 10 MB Nee per aanroep
Max. gebeurtenisgrootte voor achtergrondfuncties Gegevens verzonden in gebeurtenissen van achtergrondfuncties 10 MB Nee per gebeurtenis
Max. hoeveelheid functiegeheugen De hoeveelheid geheugen die een functie kan gebruiken 2048 MB Nee per functie

Tijdslimieten

Quotum Beschrijving Limiet Kan worden verhoogd Bereik
Max. functieduur De maximale hoeveelheid tijd die een functie kan worden uitgevoerd voordat deze geforceerd wordt beëindigd. 540 seconden Nee per aanroep

Snelheidslimieten

Quotum Beschrijving Limiet Kan worden verhoogd Bereik
API-aanroepen (LEES) Aanroepen om functies te beschrijven of weer te geven via de Cloud Functions API 5000 per 100 seconden Ja per project
API-aanroepen (SCHRIJF) Aanroepen om functies te implementeren of te verwijderen via de Cloud Functions API 80 per 100 seconden Nee 1 per project
API-aanroepen (AANROEP) Aanroepen naar de 'call'-API 16 per 100 seconden Nee 2 per project

Schaalbaarheid

Cloud Functions die door HTTP worden aangeroepen, schalen snel op om inkomend verkeer te verwerken, terwijl achtergrondfuncties geleidelijker worden geschaald. Het vermogen van een functie om op te schalen wordt bepaald door een aantal factoren, waaronder:

 • De hoeveelheid tijd die nodig is om de uitvoering van een functie te voltooien (kortlopende functies kunnen over het algemeen worden opgeschaald om meer gelijktijdige verzoeken te verwerken).
 • De hoeveelheid tijd die een functie nodig heeft om te initialiseren bij een koude start.
 • De snelheidslimieten, zoals hierboven beschreven.
 • Het foutpercentage van uw functie.
 • Tijdelijke factoren, zoals regionale belasting en de capaciteit van een datacenter.
Voor achtergrondfuncties gelden aanvullende limieten, zoals hieronder wordt uitgelegd. Deze limieten zijn niet van toepassing op HTTP-functies.

Aanvullende quota voor achtergrondfuncties

Quotum Beschrijving Limiet Kan worden verhoogd Bereik
Max. aantal gelijktijdige aanroepen Het maximale aantal gelijktijdige aanroepen van een enkele functie
Voorbeeld: Als het 100 seconden duurt om elke gebeurtenis af te handelen, wordt de aanroepsnelheid gemiddeld beperkt tot 30 per seconde.
3000 Nee per functie
Max. aanroepsnelheid De maximale snelheid van gebeurtenissen die worden afgehandeld door een enkele functie
Voorbeeld: Als het 100 ms duurt om een gebeurtenis af te handelen, wordt de aanroepsnelheid beperkt tot duizend per seconde, zelfs als er gemiddeld slechts honderd verzoeken gelijktijdig worden afgehandeld.
1000 per seconde Nee per functie
Max. gegevensgrootte van gelijktijdige gebeurtenissen De maximale totale grootte van inkomende gebeurtenissen van gelijktijdige aanroepen van een enkele functie
Voorbeeld: Als gebeurtenissen 1 MB groot zijn en de verwerking ervan tien seconden duurt, is de gemiddelde snelheid één gebeurtenis per seconde, omdat de elfde gebeurtenis pas wordt verwerkt als de verwerking van een van de eerste tien gebeurtenissen is voltooid.
10 MB Nee per functie
Max. verwerkingssnelheid van inkomende gebeurtenissen De maximale verwerkingssnelheid van inkomende gebeurtenissen van een enkele functie
Voorbeeld: Als gebeurtenissen 1 MB groot zijn, kan de aanroepsnelheid maximaal tien per seconde zijn, zelfs als de functies binnen 100 ms worden beëindigd.
10 MB per seconde Nee per functie

Als u een quotumlimiet bereikt

Als een functie een toegewezen resource geheel verbruikt, komt die resource pas weer beschikbaar nadat het quotum is vernieuwd of verhoogd. Dit kan betekenen dat uw functie en alle andere functies in hetzelfde project tot die tijd niet werken. Een functie retourneert een HTTP 500-foutcode als een van de resources het quotum volledig heeft verbruikt en de functie niet kan worden uitgevoerd.

Als u quota wilt verhogen tot boven de standaardwaarden die hier worden vermeld, gaat u naar de pagina Quota van Cloud Functions, selecteert u de quota die u wilt wijzigen, klikt u op QUOTA BEWERKEN, geeft u als dit wordt gevraagd uw gebruikersgegevens op en voert u de nieuwe quotumlimiet in voor elk geselecteerd quotum.