Quota

Dit document beschrijft de quotumlimieten voor Google Cloud Functions.

Quota voor Google Cloud Functions omvatten drie gebieden:

 • Resourcelimieten

  Deze hebben invloed op het totale aantal resources dat uw functies kunnen gebruiken.

 • Tijdslimieten

  Deze hebben invloed op hoelang u iets kunt uitvoeren.

 • Snelheidslimieten

  Deze hebben invloed op de snelheid waarmee u de Cloud Functions API kunt aanroepen en/of de snelheid waarmee resources kunnen worden gebruikt. U kunt snelheidsquota zien als 'resources afgezet tegen tijd'.

De verschillende soorten limieten worden hieronder in meer detail beschreven.

Resourcelimieten

Quotum Beschrijving Limiet Kan worden verhoogd Bereik
Aantal functies Het totale aantal functies dat per project kan worden geïmplementeerd 1000 Nee per project
Max. implementatiegrootte De maximale grootte van een enkele functie-implementatie 100 MB (gecomprimeerd) voor bronnen
500 MB (niet-gecomprimeerd) voor bronnen plus modules
Nee per functie
Max. HTTP-verzoekgrootte zonder compressie Gegevens verzonden naar HTTP-functies in een HTTP-verzoek 10 MB Nee per aanroep
Max. HTTP-reactiegrootte zonder compressie Gegevens verzonden vanuit HTTP-functies in een HTTP-reactie 10 MB Nee per aanroep
Max. gebeurtenisgrootte voor achtergrondfuncties Gegevens verzonden in gebeurtenissen naar achtergrondfuncties 10 MB Nee per gebeurtenis
Max. hoeveelheid functiegeheugen De hoeveelheid geheugen die een functie kan gebruiken 2048 MB Nee per functie

Tijdslimieten

Quotum Beschrijving Limiet Kan worden verhoogd Bereik
Max. functieduur De maximale hoeveelheid tijd die een functie kan worden uitgevoerd, voordat deze geforceerd wordt beëindigd. 540 seconden Nee per aanroep
Max. buildtijd De maximale toegestane tijd voor alle builds. Functiebuilds worden tijdens de implementatietijd uitgevoerd. 120 minuten per dag Ja per project

Snelheidslimieten

Quotum Beschrijving Limiet Kan worden verhoogd Bereik
Functie-aanroepen per seconde Het aantal functie-aanroepen in een seconde. Bij overschrijding worden alle functies gepauzeerd tot de volgende quotumperiode. 100.000.000 per 100 seconden Ja per regio
GHz-seconden Het aantal GHz-seconden dat wordt verbruikt door alle actieve functies. Een functie met 256 MB geheugen, wat overeenkomt met 400 MHz CPU (zie prijzen voor rekentijd), verbruikt bijvoorbeeld 0,4 GHz-seconden als deze 1 seconde wordt uitgevoerd. De tijd van een actieve functie wordt afgerond op een veelvoud van 100 ms. 100.000 GHz-seconden per 100 seconden Ja per regio
Dagelijkse GHz-seconden Het aantal GHz-seconden dat wordt verbruikt door alle actieve functies, per dag. 10.000.000 GHz-seconden per dag Ja per project
API-aanroepen (LEES) Aanroepen om functies te beschrijven of weer te geven via de Cloud Functions API 5000 per 100 seconden Ja per project
API-aanroepen (SCHRIJF) Aanroepen om functies te implementeren of te verwijderen via de Cloud Functions API 80 per 100 seconden Nee 1 per project
API-aanroepen (CALL) Aanroepen naar de 'call'-API 16 per 100 seconden Nee 2 per project
Uitgaande socketgegevens Gegevensoverdracht van alle actieve functies, met uitzondering van HTTP-reactiegegevens 10 GB per 100 seconden Ja per regio

Schaalbaarheid

Cloud Functions die door HTTP worden aangeroepen, schalen snel op om inkomend verkeer te verwerken, terwijl achtergrondfuncties geleidelijker worden geschaald. Het vermogen van een functie om op te schalen wordt bepaald door een aantal factoren, waaronder:

 • Hoeveel tijd nodig is om de uitvoering van een functie te voltooien (kortlopende functies kunnen over het algemeen worden opgeschaald om meer gelijktijdige verzoeken te verwerken).
 • Hoeveel tijd een functie nodig heeft om te initialiseren bij een koude start.
 • De snelheidslimieten, zoals hierboven beschreven.
 • Het foutpercentage van uw functie.
 • Tijdelijke factoren, zoals regionale belasting en de capaciteit van een datacenter.

Voor achtergrondfuncties gelden aanvullende limieten, zoals hieronder wordt uitgelegd. Deze limieten zijn niet van toepassing op HTTP-functies.

Aanvullende quota voor achtergrondfuncties

Quotum Beschrijving Limiet Kan worden verhoogd Bereik
Max. aantal gelijktijdige aanroepen Het maximale aantal gelijktijdige aanroepen van een enkele functie
Voorbeeld: Als het 100 seconden duurt om elke gebeurtenis af te handelen, wordt de aanroepsnelheid gemiddeld beperkt tot 10 per seconde
1000 Nee per functie
Max. aanroepsnelheid De maximale snelheid van gebeurtenissen die worden afgehandeld door een enkele functie
Voorbeeld: Als het 100 ms duurt om een gebeurtenis af te handelen, wordt de aanroepsnelheid beperkt tot 1000 per seconde, zelfs als er gemiddeld slechts 100 verzoeken gelijktijdig worden afgehandeld
1000 per seconde Nee per functie
Max. gegevensgrootte van gelijktijdige gebeurtenissen De maximale totale grootte van inkomende gebeurtenissen voor gelijktijdige aanroepen van een enkele functie
Voorbeeld: Als gebeurtenissen 1 MB groot zijn en de verwerking ervan 10 seconden duurt, is de gemiddelde snelheid 1 gebeurtenis per seconde, omdat de elfde gebeurtenis niet wordt verwerkt tot de verwerking van één van de eerste 10 gebeurtenissen is voltooid
10 MB Nee per functie
Max. verwerkingssnelheid van inkomende gebeurtenissen De maximale verwerkingssnelheid van binnenkomende gebeurtenissen naar een enkele functie
Voorbeeld: Als gebeurtenissen 1 MB groot zijn, kan de aanroepsnelheid maximaal 10 per seconde zijn, zelfs als de functies binnen 100 ms worden beëindigd
10 MB per seconde Nee per functie

Wanneer u een quotumlimiet bereikt

Wanneer een functie een toegewezen resource geheel verbruikt, komt die resource pas weer beschikbaar nadat het quotum is vernieuwd of verhoogd. Dit kan betekenen dat uw functie en alle andere functies in hetzelfde project tot die tijd niet werken. Een functie retourneert een HTTP 500-foutcode als een van de resources het quotum volledig heeft verbruikt en de functie niet kan worden uitgevoerd.

Als u de quota wilt verhogen boven de standaardwaarden die hier worden vermeld, gaat u naar de pagina Quota van Cloud Functions, selecteert u de quota die u wilt wijzigen, klikt u op QUOTA BEWERKEN, geeft u uw gebruikersgegevens op als daarom wordt gevraagd en voert u de nieuwe quotumlimiet in voor elk geselecteerd quotum.

Was deze pagina nuttig? Laat ons weten hoe goed we u hebben geholpen:

Feedback verzenden over...

Cloud Functions Documentation