Fiyatlandırma

Cloud Functions işlevleri, işlevinizin çalışma süresine, çağrılma sayısına ve işlev için sağladığınız kaynak sayısına göre fiyatlandırılır. İşleviniz, giden ağ isteğinde bulunursa veri aktarımı için ek ücret alınır. Cloud Functions'da kalıcı olarak sunulan ücretsiz katman ile platform üzerinde ücrete tabi olmayan denemeler yapabilirsiniz. Ücretsiz katmanı kullanmak için de geçerli bir faturalandırma hesabı gerektiğini unutmayın.

Belirtilen tüm fiyatlar ABD doları cinsindendir. ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform SKU'larında para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur.

Cloud Functions Fiyatlandırması

Bu bölümde Cloud Functions fiyatlandırmasıyla ilgili ayrıntılı bilgi paylaşılmıştır.

Çağrı sayısı

İşlev çağrıları, çağrı kaynağından [ör. HTTP isteğinden (HTTP işlevleri) çağrılan işlevler, arka plan işlevleri ve çağrı API'sinden kaynaklanan çağrılar] bağımsız olarak sabit ücretle fiyatlandırılır.

Çağrı/Ay Fiyat/Milyon
İlk 2 milyon Ücretsiz
2 milyondan sonrası 0,40 ABD doları

ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform SKU'larında para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur.

Her ay ücretsiz olan ilk 2 milyon çağrı hariç olmak üzere, çağrı başına 0,0000004 ABD doları ücret alınır. Ücretlendirme, işlevin sonucu veya süresinden bağımsız olarak olarak uygulanır.

İşlem Süresi

İşlem süresi, işlevinizin istek aldığı andan işlemin tamamlandığı ana kadar geçen süre ölçülerek hesaplanır. Tamamlanma sinyali verdiğinizde, zaman aşımı gibi hatalar oluştuğunda veya başka herhangi bir sonlandırma eylemi yapıldığında işlem tamamlanmış olarak kabul edilir. İşlem süresi, 100 ms'lik artışlarla ölçülür ve ölçümde en yakın artışa yuvarlama yapılır. Örneğin 260 ms süreyle çalışan bir işlev, 300 ms olarak faturalandırılır.

İşlem süresi ücretleri, işlev için sağlanan bellek ve CPU miktarına göre değişebilir. Bu hesaplamada kullanılan birimler şu şekildedir:

  • GB-sn

    • 1 GB-sn, 1 GB belleğin sağlandığı, gerçek zamanda geçen 1 saniyedir
  • GHz-sn

    • 1 GHz-sn, 1 GHz CPU'nun sağlandığı, gerçek zamanda geçen 1 saniyedir

Disk boyutu, ağ kullanımı ve bellek gigabayt (GB) cinsinden hesaplanır. 1 GB, 2^30 bayt olarak kabul edilir. Bu ölçüm birimi gibibayt (GiB) olarak da bilinir. 1 GHz, 10^9 Hertz olarak kabul edilir:

Cloud Functions, 6 türden birinde sağlanabilir:

Bellek CPU1 Fiyat/100 ms (1. Katman Fiyatı)
128 MB 200 MHz 0,000000231 ABD doları
256 MB 400 MHz 0,000000463 ABD doları
512 MB 800 MHz 0,000000925 ABD doları
1024 MB 1,4 GHz 0.000001650 ABD doları
2048 MB 2,4 GHz 0,000002900 ABD doları
4096 MB 4,8 GHz 0,000005800 ABD doları

ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform SKU'larında para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur.

1 CPU tahsis değerleri yaklaşık olarak belirtilmiştir. CPU saat döngülerinin gerçek ayırma değerleri, farklı işlev çağrılarında küçük farklılıklar gösterebilir.

Daha genel olarak, bir saniyelik işlem süresinin maliyeti şu şekildedir:

Birim 1. Katman Fiyatlandırması 2. Katman Fiyatlandırması
GB-sn 0,0000025 ABD doları 0,0000035 ABD doları
GHz-saniye 0,0000100 ABD doları 0,0000140 ABD doları

ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform SKU'larında para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur.

Ücretsiz Katman

Cloud Functions'ın işlem süreli kaynaklar için kalıcı ve ücretsiz olarak sunduğu katmanda hem GB-saniye hem de GHz-saniyelik ayırmalar yer alır. Ücretsiz katman, aylık 5 GB internet çıkış trafiğine ek olarak 2 milyon çağrı, 400.000 GB-saniye ve 200.000 GHz-saniye işlem süresi sunar. Ücretsiz katman ölçümünde, yukarıdaki tabloda listelenen 1. Katman fiyatlarının dolar cinsinden karşılığı baz alınır. İşlevlerinizi çalıştırdığınız bölgede 1. Katman fiyatlandırması, 2. Katman fiyatlandırması veya ikisinin birden uygulanmasından bağımsız olarak, söz konusu fiyatların dolar cinsinden karşılığı sizin için ayrılır. Bununla birlikte, ücretsiz katman kullanımı için düşülecek tutar, işlevin çalıştırıldığı bölgenin 1. Katman ya da 2. Katman kapsamında olmasına göre belirlenir. Başka bir deyişle, işlevin çalıştırıldığı bölgede 1. Katman fiyatlandırması uygulanıyorsa düşülecek tutar da 1. Katman fiyatlandırmasına göre hesaplanır. Benzer şekilde, işlevin çalıştırıldığı bölgede 2. Katman fiyatlandırması uygulanıyorsa düşülecek tutar 2. Katman fiyatlandırmasına göre hesaplanır.

Ücretsiz katmanı kullanmak için de geçerli bir faturalandırma hesabı istendiğini unutmayın.

Ağ İletişimi

Giden veri aktarımı (işlevinizden aktarılıp başka bir yere giden veriler), GB cinsinden ölçülür ve sabit ücretle fiyatlandırılır. Aynı bölgedeki diğer Google API'lerine giden veriler, gelen veriler gibi ücretsizdir. Kullandığınız Google API'sinin küresel olması (yani bölgeye özgü olmaması) durumunda bölgenin aynı olduğu kabul edilir.

Tür Fiyat/GB
Giden Veriler (Çıkış) 0,12 ABD doları
Giden Veriler/ay 5 GB Ücretsiz
Gelen Veriler (Giriş) Ücretsiz
Aynı bölgedeki Google API'lerine Giden Veriler Ücretsiz

ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform SKU'larında para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur.

Yerel Disk

Cloud Functions, birime yazılan verilerin bellekte depolandığı, "tmpfs" birimi olarak da bilinen yerel disk ekleme noktasına (/tmp) erişim sağlar. /tmp ekleme noktası, işlev için sağlanan bellek kaynaklarını tüketse de bu işleme özgü bir ücret alınmaz.

Fiyatlandırma Örnekleri

Bu bölümde dağıtım süreci kapsamındaki maliyetlerle ilgili bazı bilgiler ve bazı fiyatlandırma örnekleri gösterilmektedir. Cloud Build ve Container Registry ile ilişkili maliyetler hakkında daha fazla bilgi için Cloud Functions Görüntüleri Oluşturma sayfasına göz atın.

Basit Arka Plan İşlevi

128 MB belleğe ve 200 MHz CPU'ya sahip olan, ayda 10 milyon kez çağrılan ve her seferinde yalnızca Google API'leri kullanılarak 300 ms süreyle çalıştırılan (faturalandırılabilir çıkış sunmayan) basit arka plan işlevi.

Hesaplamalar

Çağrı sayısı

10.000.000

İşlem Süresi

(128/1.024) x 0,3 sn. = 0,0375 GB-sn/çağrı

(200/1.000) x 0,3 sn. = 0,0600 GHz-sn/çağrı

10.000.000 x 0,0375 = 375.000 GB-sn/ay

10.000.000 x 0,0600 = 600.000 GHz-sn/ay

Ağ İletişimi

Yok

Metrik Brüt Değer Ücretsiz Katman Net Değer Birim Fiyat Toplam Fiyat
Çağrı sayısı 10.000.000 2.000.000 8.000.000 0,0000004 ABD doları 3,20 ABD doları
GB-sn 375.000 400.000 < 0 0,0000025 ABD doları 0,00 ABD doları
GHz-sn 600.000 200.000 400.000 0,0000100 ABD doları 4,00 ABD doları
Ağ iletişimi 0 5 0 0,12 ABD doları 0,00 ABD doları
Toplam/Ay 7,20 ABD doları

ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform SKU'larında para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur.

Yüksek Hacimli HTTP İşlevi

256 MB belleğe ve 400 MHz CPU'ya sahip olan, HTTP aracılığıyla ayda 50 milyon kez çağrılan, her seferinde 500 ms süreyle çalıştırılan ve çağrı yapana 5 KB veri gönderen (çağrı başına 5 KB çıkış), orta düzey karmaşıklıkta HTTP İşlevi.

Hesaplamalar

Çağrı sayısı

50.000.000

İşlem Süresi

(256/1.024) x 0,5 sn. = 0,125 GB-sn/çağrı

(400/1.000) x 0.5 sn. = 0,200 GHz-sn/çağrı

50.000.000 x 0,125 = 6.250.000 GB-sn/ay

50.000.000 x 0,200 = 10.000.000 GHz-sn/ay

Ağ İletişimi

50.000.000 x (5 / 1.024 / 1.024) = 238,42 GB çıkış trafiği/ay

Metrik Brüt Değer Ücretsiz Katman Net Değer Birim Fiyat Toplam Fiyat
Çağrı sayısı 50.000.000 2.000.000 48.000.000 0,0000004 ABD doları 19,20 ABD doları
GB-sn 6.250.000 400.000 5.850.000 0,0000025 ABD doları 14,63 ABD doları
GHz-sn 10.000.000 200.000 9.800.000 0,0000100 ABD doları 98,00 ABD doları
Ağ iletişimi 238,42 5 233,42 0,12 ABD doları 28,01 ABD doları
Toplam/Ay 159,84 ABD doları

ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform SKU'larında para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur.

Dağıtım maliyetleri

İşlevler, ücretsiz katmanı olmayan Container Registry'de depolandığı için dağıttıktan sonra düşük ücretler ödersiniz. Container Registry'nin bölgesel depolama maliyetleri şu anda GB başına aylık yaklaşık 0,026 ABD dolarıdır.

Birkaç yaygın npm paketi kullanan 15 Node.js 10 işlevinin dağıtıldığı bir projeyi örnek alalım. Bu işlevlerin dağıtılması sonucunda bir miktar ücretsiz depolama alanı kullanılacak, bir miktar çoklu bölge depolama alanı faturalandırılacak ve küçük bir miktar Cloud Build işlem saati gerekecek:

  • region.artifacts.* paketinde 1,05 GB Standard çoklu bölge depolama alanı (ücretsiz katmanı yok). Bu çoklu bölge depolama alanı Container Registry tarafından kullanılır.
  • gcf sources-* paketinde 2 MB Cloud Storage ücretsiz katmanı. Bu ücretsiz depolama alanı işlev derleme işleminde kullanılır.
  • İşlev dağıtma işlemi başına yaklaşık 1 Cloud Build derleme dakikası (15 işlevin hepsini günde 8 defadan fazla dağıtmadığınız sürece Cloud Build'in ücretsiz katmanı içinde yer alır).

Bu şekilde ayda 0,03 ABD dolarından az bir tutara denk gelir. Bu tür ödemeler, faturanızda "Standard Storage ABD Çoklu bölge" olarak görünür. Her işlevin container'ı, siz işlevi silene kadar Container Registry'de depolandığından her ay düşük bir ücret ödersiniz.

Cloud Build ve Container Registry ile ilişkili maliyetlerle ilgili daha fazla bilgi için Cloud Functions Görüntüleri Oluşturma sayfasına göz atın.