Fiyatlandırma

Cloud Functions işlevleri; işlevin çalışma süresine, çağrılma sayısına ve işlev için sağladığınız kaynak sayısına göre fiyatlandırılır. İşleviniz, giden ağ isteğinde bulunursa ek veri aktarımı ücretleri uygulanır. Cloud Functions'da, platform üzerinde ödeme yapmadan denemeler yapmanıza olanak tanıyan kalıcı ve ücretsiz bir katman bulunur. Ücretsiz katmanı kullanırken bile geçerli bir faturalandırma hesabı istendiğini unutmayın.

Belirtilen tüm fiyatlar ABD doları cinsindendir. ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform SKU'larında para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur.

Cloud Functions Fiyatlandırması

Bu bölümde Cloud Functions fiyatlandırmasıyla ilgili ayrıntılı bilgi paylaşılmıştır.

Çağrı sayısı

İşlev çağrıları, çağrı kaynağından [ör. HTTP isteğinden (HTTP işlevleri) çağrılan işlevler, arka plan işlevleri ve çağrı API'sinden kaynaklanan çağrılar] bağımsız olarak sabit ücretle fiyatlandırılır.

Çağrı/Ay Fiyat/Milyon
İlk 2 milyon Ücretsiz
2 milyondan sonrası 0,40 ABD doları

ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform SKU'larında para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur.

Çağrı başına 0,0000004 ABD doları ücret alınır. Ayda ilk 2 milyon ücretsiz çağrı ücrete tabi değildir ve işlevin sonucu veya süresinden bağımsız olarak ücretlendirilir.

İşlem Süresi

İşlem süresi hesaplanırken sinyal tamamlama veya zaman aşımı gibi diğer hatalar ve iptaller sırasında işlevinizin istek aldığı andan işlemi tamamladığı ana kadar geçen süre ölçülür. İşlem süresi, 100 ms'lik artışlarla, en yakın artışa yuvarlanarak ölçülür. Örneğin 260 ms süreyle çalışan bir işlev, 300 ms olarak faturalandırılır.

İşlem süresi ücretleri, işlev için sağlanan bellek ve CPU miktarına göre değişebilir. Bu hesaplamada kullanılan birimler şu şekildedir:

  • GB/sn

    • 1 GB/sn, 1 GB belleğin sağlandığı, gerçek zamanda geçen 1 saniyedir
  • GHz/sn

    • 1 GHz/sn, 1 GHz CPU'nun sağlandığı, gerçek zamanda geçen 1 saniyedir

Disk boyutu, bellek ve ağ kullanımı, gigabayt (GB) cinsinden hesaplanır. 1 GB, 2^30 bayt olarak kabul edilir. Bu ölçüm birimi gibibayt (GiB) olarak da bilinir. 1 GHz, 10^9 Hertz olarak kabul edilir:

Cloud Functions, 5 türden birinde sağlanabilir:

Bellek CPU1 Fiyat/100 ms
128 MB 200 MHz 0,000000231 ABD doları
256 MB 400 MHz 0,000000463 ABD doları
512 MB 800 MHz 0,000000925 ABD doları
1024 MB 1,4 GHz 0.000001650 ABD doları
2048 MB 2,4 GHz 0,000002900 ABD doları

ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform SKU'larında para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur.

1 CPU ayırma değerleri yaklaşık olarak belirtilmiştir. CPU saat döngülerinin gerçek ayırma değerleri, farklı işlev çağrılarında küçük farklılıklar gösterebilir.

Daha genel olarak, bir saniyelik işlem süresinin maliyeti şu şekildedir:

Birim Fiyat
GB/Saniye 0,0000025 ABD doları
GHz/Saniye 0,0000100 ABD doları

ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform SKU'larında para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur.

Ücretsiz Katman

Cloud Functions'ın işlem süreli kaynaklar için kalıcı ve ücretsiz olarak sunduğu katmanda hem GB/saniye hem de GHz/saniyelik ayırmalar yer alır. Ücretsiz katman, 2 milyon çağrıya ek olarak 400.000 GB/saniye, 200.000 GHz/saniye işlem süresi ve aylık 5 GB internet çıkış trafiği sunar. Ücretsiz katmanı kullanırken bile geçerli bir faturalandırma hesabı istendiğini unutmayın.

Giden veri aktarımı (işlevinizden başka bir yere giden veriler), GB cinsinden ölçülür ve sabit ücretle fiyatlandırılır. Aynı bölgedeki diğer Google API'lerine giden veriler, gelen veriler gibi ücretsizdir. Kullandığınız Google API'sinin küresel olduğu (yani bölgeye özgü olmadığı) durumlarda aynı bölge kabul edilir.

Tür Fiyat/GB
Giden Veriler (Çıkış) 0,12 ABD doları
Giden Veriler/ay 5 GB Ücretsiz
Gelen Veriler (Giriş) Ücretsiz
Aynı bölgedeki Google API'lerine Giden Veriler Ücretsiz

ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform SKU'larında para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur.

Yerel Disk

Cloud Functions, hacime yazılan verilerin bellekte depolandığı, "tmpfs" hacmi olarak da bilinen yerel disk ekleme noktasına (/tmp) erişim sağlar. /tmp ekleme noktası, işlev için sağlanan bellek kaynaklarını tüketse de bu işleme özgü bir ücret alınmaz.

Fiyatlandırma Örnekleri

Bu bölümde birkaç fiyatlandırma örneği gösterilmektedir.

Basit Arka Plan İşlevi

128 MB bellek, 200 MHz CPU'ya sahip, ayda 10 milyon kez çağrılan ve her seferinde yalnızca Google API'leri kullanılarak 300 ms süreyle çalıştırılan (faturalandırılabilir çıkış sunmayan) basit arka plan işlevi.

Hesaplamalar

Çağrı sayısı

10.000.000

İşlem Süresi

(128/1.024) x 0,3 sn. = 0,0375 GB/sn/çağrı

(200/1.000) x 0,3 sn. = 0,0600 GHz/sn/çağrı

10.000.000 x 0,0375 = 375.000 GB/sn/ay

10.000.000 x 0,0600 = 600.000 GHz/sn/ay

Yok

Metrik Brüt Değer Ücretsiz Katman Net Değer Birim Fiyat Toplam Fiyat
Çağrı sayısı 10.000.000 2.000.000 8.000.000 0,0000004 ABD doları 3,20 ABD doları
GB/sn 375.000 400.000 < 0 0,0000025 ABD doları 0,00 ABD doları
GHz/sn 600.000 200.000 400.000 0,0000100 ABD doları 4,00 ABD doları
0 5 0 0,12 ABD doları 0,00 ABD doları
Toplam/Ay 7,20 ABD doları

ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform SKU'larında para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur.

Yüksek Hacimli HTTP İşlevi

256 MB bellek, 400 MHz CPU'ya sahip, HTTP aracılığıyla ayda 50 milyon kez çağrılan, her seferinde 500 ms süreyle çalıştırılan ve çağrı yapana 5 KB veri gönderen (çağrı başına 5 KB çıkış) orta düzeyde karmaşıklığa sahip HTTP İşlevi.

Hesaplamalar

Çağrı sayısı

50.000.000

İşlem Süresi

(256/1.024) x 0,5 sn. = 0,125 GB/sn/çağrı

(400/1.000) x 0.5 sn. = 0,200 GHz/sn/çağrı

50.000.000 x 0,125 = 6.250.000 GB/sn/ay

50.000.000 x 0,200 = 10.000.000 GHz/sn/ay

50.000.000 x (5 / 1.024 / 1.024) = 238,42 GB çıkış trafiği/ay

Metrik Brüt Değer Ücretsiz Katman Net Değer Birim Fiyat Toplam Fiyat
Çağrı sayısı 50.000.000 2.000.000 48.000.000 0,0000004 ABD doları 19,20 ABD doları
GB/sn 6.250.000 400.000 5.850.000 0,0000025 ABD doları 14,63 ABD doları
GHz/sn 10.000.000 200.000 9.800.000 0,0000100 ABD doları 98,00 ABD doları
238,42 5 233,42 0,12 ABD doları 28,01 ABD doları
Toplam/Ay 159,84 ABD doları

ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform SKU'larında para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur.