Prijzen

De prijzen voor Cloud Functions zijn afhankelijk van hoelang uw functie wordt uitgevoerd, hoe vaak deze wordt aangeroepen en hoeveel resources u levert voor de functie. Als uw functie een verzoek voor uitgaand netwerkverkeer doet, zijn er ook aanvullende kosten voor gegevensoverdracht. Cloud Functions omvat een permanente Free Tier zodat u kosteloos met het platform kunt experimenteren. Ook voor gebruik van de Free Tier heeft u een geldig factureringsaccount nodig.

Alle prijzen worden weergegeven in Amerikaanse dollars. Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden vermeld.

Prijzen van Cloud Functions

Dit gedeelte biedt meer informatie over de prijzen van Cloud Functions.

Aanroepen

Functie-aanroepen worden tegen een flatrate in rekening gebracht, ongeacht de aanroepbron. Hiertoe behoren ook functies die via een HTTP-verzoek worden aangeroepen (HTTP-functies), achtergrondfuncties en aanroepen afkomstig van de aanroep-API.

Aanroepen per maand Prijs/miljoen
Eerste 2 miljoen Gratis
Boven 2 miljoen $ 0,40

Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden vermeld.

Voor aanroepen geldt een prijs per eenheid van $ 0,0000004, exclusief de eerste twee miljoen gratis aanroepen per maand. De kosten worden gefactureerd ongeacht de uitkomst of duur van de functie.

Rekentijd

Rekentijd wordt gemeten vanaf het moment dat uw functie een verzoek ontvangt tot het moment dat dit wordt voltooid. U geeft daartoe aan dat het verzoek is voltooid, of er vindt een time-out of een andere fout plaats, of het verzoek wordt op andere wijze beëindigd. Rekentijd wordt gemeten in stappen van 100 ms en afgerond op de dichtstbijzijnde stap. Een functie die gedurende 260 ms wordt uitgevoerd, wordt bijvoorbeeld gefactureerd als 300 ms.

Kosten voor rekentijd variëren op basis van de geleverde hoeveelheid geheugen en CPU voor de functie. Bij deze berekening worden de volgende eenheden gebruikt:

  • GB-seconden

    • 1 GB-seconde is 1 seconde kloktijd waarbij 1 GB aan geheugen wordt geleverd
  • GHz-seconden

    • 1 GHz-seconde is 1 seconde kloktijd waarbij 1 GHz aan CPU wordt geleverd

Schijfgrootte, geheugen en netwerkgebruik worden berekend in gigabytes (GB), waarbij 1 GB gelijkstaat aan 2^30 bytes. Deze maateenheid wordt ook wel gibibyte (GiB) genoemd. 1 GHz komt overeen met 10^9 Hertz.

Cloud Functions kan als een van vijf typen worden geleverd:

Geheugen CPU1 Prijs/100 ms (prijs op Tier 1)
128 MB 200 MHz $ 0,000000231
256 MB 400 MHz $ 0,000000463
512 MB 800 MHz $ 0,000000925
1024 MB 1,4 GHz $ 0,000001650
2048 MB 2,4 GHz $ 0,000002900

Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden vermeld.

1 CPU-toewijzingen zijn bij benadering. De daadwerkelijke toewijzing van CPU-klokcyclussen kan lichtelijk variëren tussen functie-aanroepen.

Meer algemeen gelden de volgende kosten per seconde aan rekentijd:

Eenheid Prijzen op Tier 1 Prijzen op Tier 2
GB-seconde $ 0,0000025 $ 0,0000035
GHz-seconde $ 0,0000100 $ 0,0000140

Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden vermeld.

Free Tier

Cloud Functions biedt een permanente Free Tier voor rekentijdresources. Deze tier omvat toegewezen GB-seconden en GHz-seconden. Naast de twee miljoen gratis aanroepen omvat de Free Tier 400.000 GB-seconden, 200.000 GHz-seconden aan rekentijd en 5 GB aan uitgaand internetverkeer per maand. De Free Tier wordt omgerekend naar een bedrag in dollars op basis van prijsniveau 1 zoals vermeld in bovenstaande tabel. Dit bedrag in dollars wordt aan u toegewezen ongeacht het prijsniveau in de regio waar u uw functies uitvoert. Het verbruik van de Free Tier is echter wel afhankelijk van het prijsniveau in de regio waar u de functie uitvoert. Met andere woorden: als een functie wordt uitgevoerd in een regio met prijsniveau 1, wordt het verbruik verrekend op basis van prijsniveau 1 en als een functie wordt uitgevoerd in een regio met prijsniveau 2, wordt het verbruik verrekend op basis van prijsniveau 2.

Ook voor gebruik van de Free Tier heeft u een geldig factureringsaccount nodig.

Netwerk

Uitgaande gegevensoverdrachten (dus gegevens die van uw functie naar een andere locatie worden overgezet) worden gemeten in GB en tegen een flatrate in rekening gebracht. Uitgaande gegevens naar andere Google API's in dezelfde regio zijn gratis, evenals inkomende gegevens. Als u een wereldwijde (dus niet-regiospecifieke) Google API gebruikt, wordt dit als dezelfde regio beschouwd.

Type Prijs/GB
Uitgaand verkeer (Egress) $ 0,12
Uitgaand verkeer per maand 5 GB gratis
Inkomend verkeer (Ingress) Gratis
Uitgaand verkeer naar Google API's in dezelfde regio Gratis

Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die u in uw valuta op Cloud Platform SKU's ziet.

Lokale schijf

Cloud Functions biedt toegang tot een koppelingspunt op de lokale schijf (/tmp). Dit staat bekend als 'tmpfs'. Gegevens die naar het volume worden weggeschreven, worden hier in het geheugen opgeslagen. Hiervoor gelden geen specifieke kosten, maar het wegschrijven van gegevens naar het /tmp-koppelingspunt verbruikt wel geheugenresources die voor de functie zijn geleverd.

Voorbeelden van prijzen

In het onderstaande gedeelte vindt u enkele voorbeelden van prijzen.

Eenvoudige achtergrondfunctie

Een eenvoudige achtergrondfunctie met 128 MB aan geheugen en een CPU van 200 MHz die 10 miljoen keer per maand wordt aangeroepen, iedere keer gedurende 300 ms wordt uitgevoerd en alleen Google API's gebruikt (geen factureerbaar uitgaand verkeer).

Berekeningen

Aanroepen

10.000.000

Rekentijd

(128/1024) x 0,3 s = 0,0375 GB-seconden per aanroep

(200/1000) x 0,3 s = 0,0600 GHz-seconden per aanroep

10.000.000 x 0,0375 = 375.000 GB-seconden per maand

10.000.000 x 0,0600 = 600.000 GHz-seconden per maand

Netwerk

Geen

Waarde Brutowaarde Free Tier Nettowaarde Prijs per eenheid Totaalprijs
Aanroepen 10.000.000 2.000.000 8.000.000 $ 0,0000004 $ 3,20
GB-seconden 375.000 400.000 < 0 $ 0,0000025 $ 0,00
GHz-seconden 600.000 200.000 400.000 $ 0,0000100 $ 4,00
Netwerk 0 5 0 $ 0,12 $ 0,00
Totaal per maand $ 7,20

Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden vermeld.

HTTP-functie met een groot volume

Een HTTP-functie van gemiddelde complexiteit met 256 MB aan geheugen en een CPU van 400 MHz die vijftig miljoen keer per maand wordt aangeroepen via HTTP, iedere keer gedurende 500 ms wordt uitgevoerd en 5 KB aan gegevens terugstuurt naar de aanroeper (5 KB uitgaand verkeer per aanroep).

Berekeningen

Aanroepen

50.000.000

Rekentijd

(256/1024) x 0,5 s = 0,125 GB-seconden per aanroep

(400/1000) x 0,5 s = 0,200 GHz-seconden per aanroep

50.000.000 x 0,125 = 6.250.000 GB-seconden per maand

50.000.000 x 0,200 = 10.000.000 GHz-seconden per maand

Netwerk

50.000.000 x (5 / 1024 / 1024) = 238,42 GB aan uitgaand verkeer per maand

Waarde Brutowaarde Free Tier Nettowaarde Prijs per eenheid Totaalprijs
Aanroepen 50.000.000 2.000.000 48.000.000 $ 0,0000004 $ 19,20
GB-seconden 6.250.000 400.000 5.850.000 $ 0,0000025 $ 14,63
GHz-seconden 10.000.000 200.000 9.800.000 $ 0,0000100 $ 98,00
Netwerk 238,42 5 233,42 $ 0,12 $ 28,01
Totaal per maand $ 159,84

Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden vermeld.