Quota en limieten

De volgende limieten zijn van toepassing op uw gebruik van Stackdriver Error Reporting:

Limieten voor API-activiteiten

Quotumnaam Limiet
Verzoeken om foutgebeurtenisgegevens per dag 3000
Verzoeken om foutgebeurtenisgegevens per minuut per gebruiker 60
Verzoeken om foutgroepmetadata per dag 3000
Verzoeken om foutgroepmetadata per minuut per gebruiker 60
Foutrapporten per dag 170.000
Foutrapporten per minuut 6000

U kunt ook het API-dashboard bekijken voor uw huidige API-activiteit en -quota. Klik op een API en selecteer Quota om uw limieten te bekijken.

Een quotumverhoging aanvragen

U kunt hogere limieten voor Stackdriver Error Reporting API aanvragen via de Google Cloud Console:

  1. Gebruik op de pagina Quota de selectievakjes om Stackdriver Error Reporting API te selecteren en klik vervolgens op QUOTA BEWERKEN.

    Opmerking: Facturering moet zijn ingeschakeld voor het project voordat u de vakjes kunt aanvinken.

  2. Vul in het venster Quota bewerken op het formulier de velden Naam, E-mailadres en Telefoonnummer in en klik op Volgende.

  3. Selecteer in het venster Quota bewerken de service om de weergave uit te vouwen en bewerk de quota zodat de juiste limiet is ingesteld. Klik op Gereed.

  4. Klik op Verzoek indienen.

U kunt ook contact opnemen met Google Cloud-support om een quotumverhoging voor Error Reporting API aan te vragen. De andere limieten staan vast en zijn zoals hieronder vermeld.

Ga naar Werken met quota voor meer informatie.

Implementatielimieten

Er geldt een limiet van 10.000 implementatie-foutgroepparen. Een implementatie is in dit geval een combinatie van service en version. Zodra u deze limiet heeft bereikt, verwijdert Stackdriver Error Reporting de oudste (of minst recent gewijzigde) implementatie en de bijbehorende foutgegevens.

Bewaarperioden voor gegevens

Informatie in Stackdriver Error Reporting wordt 30 dagen bewaard.