Nederlands wordt vanaf 15 januari 2021 niet langer ondersteund op cloud.google.com.

Quota en limieten

De volgende limieten zijn van toepassing op uw gebruik van Error Reporting:

Limieten voor API-activiteiten

Quotumnaam Limiet
Verzoeken om foutgebeurtenisgegevens per dag 3000
Verzoeken om foutgebeurtenisgegevens per minuut per gebruiker 60
Verzoeken om foutgroepmetadata per dag 3000
Verzoeken om foutgroepmetadata per minuut per gebruiker 60
Foutrapporten per dag 170.000
Foutrapporten per minuut 6000

U kunt ook het API-dashboard bekijken voor uw huidige API-activiteit en -quota. Klik op een API en selecteer Quota om uw limieten te bekijken.

Quotumverhoging aanvragen voor Error Reporting API

U kunt hogere limieten voor Error Reporting API aanvragen via de Google Cloud Console:

  1. Gebruik op de pagina Quota de selectievakjes om Error Reporting API te selecteren en klik vervolgens op QUOTA BEWERKEN.

    U kunt de vakjes pas aanvinken als facturering is ingeschakeld voor het project.

  2. Vul in het venster Quota bewerken op het formulier de velden Naam, E-mailadres en Telefoonnummer in en klik op Volgende.

  3. Selecteer in het venster Quota bewerken de service om de weergave uit te vouwen en bewerk de quota zodat de juiste limiet is ingesteld. Klik op Klaar.

  4. Klik op Verzoek indienen.

De overige limieten op deze pagina staan vast.

Ga naar Werken met quota voor meer informatie.

Implementatielimieten

Er geldt een limiet van 10.000 implementatiefout-groepparen. Een implementatie is in dit geval een combinatie van service en version. Zodra u deze limiet heeft bereikt, verwijdert Error Reporting de oudste (of minst recent gewijzigde) implementatie en de bijbehorende foutgegevens.

Bewaarperioden voor gegevens

Informatie in Error Reporting wordt 30 dagen bewaard.