Data Catalog v1 API - Class ColumnSchema.Types (2.7.0)