בקרת גישה לממשקי Cloud Billing API

‏Google Cloud כולל ממשק לניהול זהויות והרשאות גישה (IAM), שמאפשר לתת גישה למשאבים ספציפיים ב-Google Cloud רק לחלק מהמשתמשים. בעזרת IAM תוכלו לשמור על עקרון האבטחה של הרשאות מינימליות, וכך לתת למי שצריך גישה למשאבים השונים רק את רמת הגישה הדרושה.

באמצעות כללי המדיניות ב-IAM תוכלו לקבוע למי (משתמשים) יהיו הרשאות גישה (תפקידים) למשאבים מסוימים. התפקידים שאתם מקצים למשתמשים באמצעות כללי המדיניות קובעים אילו הרשאות יהיו להם.

בדף הזה מוסבר אילו תפקידים של IAM זמינים בממשקי Cloud Billing API. לדוגמה, תוכלו להשתמש ב-IAM כדי להעניק בחשבון לחיוב ב-Cloud תפקידים כמו 'ניהול עלויות בחשבון לחיוב' או 'צפייה בחשבון לחיוב'. למידע מפורט על IAM והמאפיינים שלו, תוכלו לעיין במסמכי העזרה של IAM. תוכלו לקרוא בהם גם איך מנהלים את הגישה לפרויקטים, לתיקיות ולארגונים ואיך מנהלים את הגישה למשאבים אחרים.

הרשאות ותפקידים

כדי שמשתמש יוכל לראות במסוף Google Cloud את פרטי החשבון לחיוב ב-Cloud, או כדי ששיטת Cloud Billing API תחזיר את פרטי החשבון לחיוב ב-Cloud, למשתמש או למבצע הקריאה החוזרת (caller) צריכות להיות ההרשאות הנדרשות.

ההרשאות הנדרשות ל-Cloud Billing Catalog API

אין צורך בהרשאות כדי להשתמש ב-Cloud Billing Catalog API (רשימות השירותים והמק"טים). כל הנתונים ב-API הזה ציבוריים.

ההרשאות הנדרשות ל-Cloud Billing Budget API

בטבלה הבאה מפורטות כל ההרשאות שנדרשות לצורך קריאה לכל אחת מהשיטות (method) ב-Cloud Billing Budget API, יחד עם תפקידי IAM לחיוב ב-Cloud שכוללים את ההרשאות האלה.

שיטת ה-API ההרשאה הנדרשת תפקידי IAM שכוללים את הרשאה
GetBudget כדי להציג את פרטי התקציב, למבצע הקריאה החוזרת (caller) צריכה להיות ההרשאה billing.budgets.get בחשבון לחיוב ב-Cloud של התקציב. אדמין של חשבון לחיוב, ניהול עלויות בחשבון לחיוב או צפייה בחשבון לחיוב
ListBudgets כדי להחזיר רשימה של תקציבים שהוחלו על חשבון לחיוב ב-Cloud, למבצע הקריאה החוזרת צריכה להיות ההרשאה billing.budgets.list בחשבון לחיוב ב-Cloud. אדמין של חשבון לחיוב, ניהול עלויות בחשבון לחיוב או צפייה בחשבון לחיוב
CreateBudget כדי ליצור תקציב חדש, למבצע הקריאה החוזרת צריכה להיות ההרשאה billing.budgets.create בחשבון לחיוב ב-Cloud של התקציב. אדמין של חשבון לחיוב או ניהול עלויות בחשבון לחיוב
UpdateBudget כדי לעדכן תקציב קיים, למבצע הקריאה החוזרת צריכה להיות ההרשאה billing.budgets.update בחשבון לחיוב ב-Cloud של התקציב. אדמין של חשבון לחיוב או ניהול עלויות בחשבון לחיוב
DeleteBudget כדי למחוק תקציב קיים, למבצע הקריאה החוזרת צריכה להיות ההרשאה billing.budgets.delete בחשבון לחיוב ב-Cloud של התקציב. אדמין של חשבון לחיוב או ניהול עלויות בחשבון לחיוב

ההרשאות הנדרשות ל-Cloud Billing Account API

בטבלה הבאה מפורטות כל ההרשאות שנדרשות להפעלת כל אחת מהשיטות (method) ב-Cloud Billing Account API, יחד עם תפקידי IAM לחיוב ב-Cloud שכוללים את ההרשאות האלה.

שיטת ה-API ההרשאות הנדרשות תפקידי IAM שכוללים את הרשאה
billingAccounts.create השיטה הזו משמשת ליצירת חשבונות משניים חדשים לחיוב ב-Cloud למבצע הקריאה החוזרת צריכה להיות ההרשאה billing.accounts.update בחשבון המשני של חשבון ההורה לחיוב ב-Cloud. אדמין של חשבון לחיוב
billingAccounts.get billing.accounts.get בחשבון לחיוב ב-Cloud. אדמין של חשבון לחיוב, ניהול עלויות בחשבון לחיוב, צפייה בחשבון לחיוב או משתמש בחשבון לחיוב
billingAccounts.list אין. השיטה הזו מחזירה את כל החשבונות שמבצע הקריאה החוזרת (caller) רשאי לגשת אליהם. אדמין של חשבון לחיוב, ניהול עלויות בחשבון לחיוב, צפייה בחשבון לחיוב או משתמש בחשבונות לחיוב ב-Cloud או ניהול החיוב בפרויקטים.
billingAccounts.getIamPolicy billing.accounts.getIamPolicy בחשבון לחיוב ב-Cloud. אדמין של חשבון לחיוב, ניהול עלויות בחשבון לחיוב, צפייה בחשבון לחיוב או משתמש בחשבון לחיוב
billingAccounts.setIamPolicy billing.accounts.setIamPolicy בחשבון לחיוב ב-Cloud. אדמין של חשבון לחיוב
billingAccounts.testIamPermissions אין. השיטה הזו משמשת לקביעת ההרשאות שיש למבצע קריאה חוזרת בחשבון לחיוב ב-Cloud. לא רלוונטי
billingAccounts.patch billing.accounts.update בחשבון לחיוב ב-Cloud. אדמין של חשבון לחיוב
billingAccounts.projects.list billing.resourceAssociations.list בחשבון לחיוב ב-Cloud. אדמין של חשבון לחיוב, ניהול עלויות בחשבון לחיוב או צפייה בחשבון לחיוב
projects.getBillingInfo resourcemanager.projects.get בפרויקט.
מידע נוסף זמין במאמר בקרת גישה לפרויקטים.
בעלי הפרויקט, עריכה בפרויקט או צפייה בפרויקט
projects.updateBillingInfo billing.resourceAssociations.create בחשבון לחיוב ב-Cloud וגם resourcemanager.projects.createBillingAssignment בפרויקט. אדמין של חשבון לחיוב או משתמש בחשבון לחיוב, וגם ניהול החיוב בפרויקט

תפקידים

המשתמשים לא מקבלים הרשאות בצורה ישירה. כדי להעניק למשתמשים הרשאות, צריך להקצות להם תפקידים שמוגדרת להם הרשאה אחת או יותר.

אפשר להקצות תפקיד אחד או יותר באותו משאב.

בטבלה הבאה מפורטים: 1) התפקידים הרגילים ב-IAM שתוכלו להעניק כדי לתת גישה לממשקי Cloud Billing API;‏ 2) התיאור של התפקידים; ו-3) ההרשאות שמוגדרות להם. חלק מהתפקידים כוללים הרשאות גם לשירותים אחרים של Google Cloud.

Role Permissions

(roles/billing.admin)

Provides access to see and manage all aspects of billing accounts.

Lowest-level resources where you can grant this role:

 • Billing Account

billing.accounts.close

billing.accounts.get

billing.accounts.getCarbonInformation

billing.accounts.getIamPolicy

billing.accounts.getPaymentInfo

billing.accounts.getPricing

billing.accounts.getSpendingInformation

billing.accounts.getUsageExportSpec

billing.accounts.list

billing.accounts.move

billing.accounts.redeemPromotion

billing.accounts.removeFromOrganization

billing.accounts.reopen

billing.accounts.setIamPolicy

billing.accounts.update

billing.accounts.updatePaymentInfo

billing.accounts.updateUsageExportSpec

billing.billingAccountPrice.get

billing.billingAccountServices.*

 • billing.billingAccountServices.get
 • billing.billingAccountServices.list

billing.billingAccountSkuGroupSkus.*

 • billing.billingAccountSkuGroupSkus.get
 • billing.billingAccountSkuGroupSkus.list

billing.billingAccountSkuGroups.*

 • billing.billingAccountSkuGroups.get
 • billing.billingAccountSkuGroups.list

billing.billingAccountSkus.*

 • billing.billingAccountSkus.get
 • billing.billingAccountSkus.list

billing.budgets.*

 • billing.budgets.create
 • billing.budgets.delete
 • billing.budgets.get
 • billing.budgets.list
 • billing.budgets.update

billing.credits.list

billing.finOpsBenchmarkInformation.get

billing.finOpsHealthInformation.get

billing.resourceAssociations.*

 • billing.resourceAssociations.create
 • billing.resourceAssociations.delete
 • billing.resourceAssociations.list

billing.subscriptions.*

 • billing.subscriptions.create
 • billing.subscriptions.get
 • billing.subscriptions.list
 • billing.subscriptions.update

cloudasset.assets.searchAllResources

cloudnotifications.activities.list

cloudsupport.properties.get

cloudsupport.techCases.*

 • cloudsupport.techCases.create
 • cloudsupport.techCases.escalate
 • cloudsupport.techCases.get
 • cloudsupport.techCases.list
 • cloudsupport.techCases.update

commerceoffercatalog.*

 • commerceoffercatalog.agreements.get
 • commerceoffercatalog.agreements.list
 • commerceoffercatalog.documents.get
 • commerceoffercatalog.documents.list
 • commerceoffercatalog.offers.get

compute.commitments.*

 • compute.commitments.create
 • compute.commitments.get
 • compute.commitments.list
 • compute.commitments.update
 • compute.commitments.updateReservations

consumerprocurement.accounts.*

 • consumerprocurement.accounts.create
 • consumerprocurement.accounts.delete
 • consumerprocurement.accounts.get
 • consumerprocurement.accounts.list

consumerprocurement.consents.check

consumerprocurement.consents.grant

consumerprocurement.consents.list

consumerprocurement.consents.revoke

consumerprocurement.events.*

 • consumerprocurement.events.get
 • consumerprocurement.events.list

consumerprocurement.orderAttributions.*

 • consumerprocurement.orderAttributions.get
 • consumerprocurement.orderAttributions.list
 • consumerprocurement.orderAttributions.update

consumerprocurement.orders.*

 • consumerprocurement.orders.cancel
 • consumerprocurement.orders.get
 • consumerprocurement.orders.list
 • consumerprocurement.orders.modify
 • consumerprocurement.orders.place

dataprocessing.datasources.get

dataprocessing.datasources.list

dataprocessing.groupcontrols.get

dataprocessing.groupcontrols.list

logging.logEntries.list

logging.logServiceIndexes.list

logging.logServices.list

logging.logs.list

logging.privateLogEntries.list

recommender.cloudsqlIdleInstanceRecommendations.get

recommender.cloudsqlIdleInstanceRecommendations.list

recommender.cloudsqlOverprovisionedInstanceRecommendations.get

recommender.cloudsqlOverprovisionedInstanceRecommendations.list

recommender.commitmentUtilizationInsights.*

 • recommender.commitmentUtilizationInsights.get
 • recommender.commitmentUtilizationInsights.list
 • recommender.commitmentUtilizationInsights.update

recommender.computeAddressIdleResourceRecommendations.get

recommender.computeAddressIdleResourceRecommendations.list

recommender.computeDiskIdleResourceRecommendations.get

recommender.computeDiskIdleResourceRecommendations.list

recommender.computeImageIdleResourceRecommendations.get

recommender.computeImageIdleResourceRecommendations.list

recommender.computeInstanceGroupManagerMachineTypeRecommendations.get

recommender.computeInstanceGroupManagerMachineTypeRecommendations.list

recommender.computeInstanceIdleResourceRecommendations.get

recommender.computeInstanceIdleResourceRecommendations.list

recommender.computeInstanceMachineTypeRecommendations.get

recommender.computeInstanceMachineTypeRecommendations.list

recommender.costInsights.*

 • recommender.costInsights.get
 • recommender.costInsights.list
 • recommender.costInsights.update

recommender.resourcemanagerProjectUtilizationRecommendations.get

recommender.resourcemanagerProjectUtilizationRecommendations.list

recommender.spendBasedCommitmentInsights.*

 • recommender.spendBasedCommitmentInsights.get
 • recommender.spendBasedCommitmentInsights.list
 • recommender.spendBasedCommitmentInsights.update

recommender.spendBasedCommitmentRecommendations.*

 • recommender.spendBasedCommitmentRecommendations.get
 • recommender.spendBasedCommitmentRecommendations.list
 • recommender.spendBasedCommitmentRecommendations.update

recommender.spendBasedCommitmentRecommenderConfig.*

 • recommender.spendBasedCommitmentRecommenderConfig.get
 • recommender.spendBasedCommitmentRecommenderConfig.update

recommender.usageCommitmentRecommendations.*

 • recommender.usageCommitmentRecommendations.get
 • recommender.usageCommitmentRecommendations.list
 • recommender.usageCommitmentRecommendations.update

resourcemanager.projects.createBillingAssignment

resourcemanager.projects.deleteBillingAssignment

resourcemanager.projects.get

resourcemanager.projects.list

(roles/billing.costsManager)

Manage budgets for a billing account, and view, analyze, and export cost information of a billing account.

Lowest-level resources where you can grant this role:

 • Billing Account

billing.accounts.get

billing.accounts.getIamPolicy

billing.accounts.getSpendingInformation

billing.accounts.getUsageExportSpec

billing.accounts.list

billing.accounts.updateUsageExportSpec

billing.budgets.*

 • billing.budgets.create
 • billing.budgets.delete
 • billing.budgets.get
 • billing.budgets.list
 • billing.budgets.update

billing.resourceAssociations.list

recommender.costInsights.*

 • recommender.costInsights.get
 • recommender.costInsights.list
 • recommender.costInsights.update

(roles/billing.creator)

Provides access to create billing accounts.

Lowest-level resources where you can grant this role:

 • Organization

billing.accounts.create

resourcemanager.organizations.get

(roles/billing.projectManager)

When granted in conjunction with the Billing Account User role, provides access to assign a project's billing account or disable its billing.

Lowest-level resources where you can grant this role:

 • Project

resourcemanager.projects.createBillingAssignment

resourcemanager.projects.deleteBillingAssignment

(roles/billing.user)

When granted in conjunction with the Project Owner role or Project Billing Manager role, provides access to associate projects with billing accounts.

Lowest-level resources where you can grant this role:

 • Billing Account

billing.accounts.get

billing.accounts.getIamPolicy

billing.accounts.list

billing.accounts.redeemPromotion

billing.credits.list

billing.resourceAssociations.create

(roles/billing.viewer)

View billing account cost and pricing information, transactions, and billing and commitment recommendations.

Lowest-level resources where you can grant this role:

 • Billing Account

billing.accounts.get

billing.accounts.getCarbonInformation

billing.accounts.getIamPolicy

billing.accounts.getPaymentInfo

billing.accounts.getPricing

billing.accounts.getSpendingInformation

billing.accounts.getUsageExportSpec

billing.accounts.list

billing.billingAccountPrice.get

billing.billingAccountServices.*

 • billing.billingAccountServices.get
 • billing.billingAccountServices.list

billing.billingAccountSkuGroupSkus.*

 • billing.billingAccountSkuGroupSkus.get
 • billing.billingAccountSkuGroupSkus.list

billing.billingAccountSkuGroups.*

 • billing.billingAccountSkuGroups.get
 • billing.billingAccountSkuGroups.list

billing.billingAccountSkus.*

 • billing.billingAccountSkus.get
 • billing.billingAccountSkus.list

billing.budgets.get

billing.budgets.list

billing.credits.list

billing.finOpsBenchmarkInformation.get

billing.finOpsHealthInformation.get

billing.resourceAssociations.list

billing.subscriptions.get

billing.subscriptions.list

commerceoffercatalog.*

 • commerceoffercatalog.agreements.get
 • commerceoffercatalog.agreements.list
 • commerceoffercatalog.documents.get
 • commerceoffercatalog.documents.list
 • commerceoffercatalog.offers.get

consumerprocurement.accounts.get

consumerprocurement.accounts.list

consumerprocurement.consents.check

consumerprocurement.consents.list

consumerprocurement.orderAttributions.get

consumerprocurement.orderAttributions.list

consumerprocurement.orders.get

consumerprocurement.orders.list

dataprocessing.datasources.get

dataprocessing.datasources.list

dataprocessing.groupcontrols.get

dataprocessing.groupcontrols.list

recommender.commitmentUtilizationInsights.get

recommender.commitmentUtilizationInsights.list

recommender.costInsights.get

recommender.costInsights.list

recommender.spendBasedCommitmentInsights.get

recommender.spendBasedCommitmentInsights.list

recommender.spendBasedCommitmentRecommendations.get

recommender.spendBasedCommitmentRecommendations.list

recommender.spendBasedCommitmentRecommenderConfig.get

recommender.usageCommitmentRecommendations.get

recommender.usageCommitmentRecommendations.list