Quota en limieten

Google Cloud Armor heeft de volgende quota:

Item Quota
Aantal beveiligingsbeleidslijnen per project 10
Aantal beveiligingsregels per project voor alle beveiligingsbeleidslijnen 200
Aantal regels per project met een geavanceerde overeenkomstvoorwaarde voor alle beveiligingsbeleidslijnen 20

Voor Google Cloud Armor gelden de volgende limieten:

Item Limieten
Aantal IP-adressen of IP-adresbereiken per regel 10
Aantal subexpressies voor elke regel met een aangepaste expressie 5
Aantal tekens voor elke subexpressie in een aangepaste expressie 100
Aantal overeenkomsten met reguliere expressies voor elke regelexpressie 1
Aantal verzoeken per seconde per project voor alle backends met een Google Cloud Armor-beveiligingsbeleid. Google Cloud Armor beperkt de hoeveelheid verkeer die door alle beveiligingsbeleidsregels per project kan worden verwerkt. Als u een QPS-quotumverhoging wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met uw accountteam. 20.000

Er kunnen ook quota gelden voor andere resources die met Google Cloud Armor worden gebruikt.

Google Cloud legt om verschillende redenen quota op voor het gebruik van resources. Quota voorkomen bijvoorbeeld onvoorziene pieken in het gebruik, wat de hele community van Google Cloud-gebruikers beschermt. Google Cloud biedt ook quota voor kosteloze proefperioden, waarin u beperkte toegang krijgt tot projecten zodat u Google Cloud Platform kunt verkennen op basis van een kosteloze proefperiode.

Niet alle projecten hebben dezelfde quota. Naarmate uw gebruik van Google Cloud toeneemt, kunnen uw quota in gelijke tred toenemen. Als u een aanzienlijke toename van het gebruik verwacht, kunt u vooraf quotumaanpassingen aanvragen via de pagina Quota in de Cloud Console.

Uw quota controleren

Als u de beschikbare quota voor resources in uw project wilt controleren, gaat u naar de pagina Quota in de Google Cloud Console.

Als u de opdrachtregeltool gcloud gebruikt, voert u de volgende opdracht uit om uw quota te controleren. Vervang myproject door uw eigen project-ID:

gcloud compute project-info describe --project myproject

Met de volgende opdracht kunt u de gebruikte quota in een regio controleren:

gcloud compute regions describe example-region

Extra quota aanvragen

Vraag extra quota aan op de pagina Quota in de Cloud Console.

Rechten voor het aanvragen van quota

Als u extra quota wilt aanvragen, heeft u het recht serviceusage.quotas.update nodig. Dit recht is standaard toegewezen aan de volgende vooraf gedefinieerde rollen: Eigenaar, Bewerker en Quotabeheerder.

Quota aanvragen

  1. Ga naar de pagina Quota.

    Naar de pagina Quota

  2. Op de pagina Quota klikt u op Alle waarden en typt u security in het tekstveld.
  3. Selecteer de quota die u wilt wijzigen.
  4. Klik bovenaan de pagina op de knop Quota bewerken.
  5. Vul uw naam, e-mailadres en telefoonnummer in en klik op Volgende.
  6. Vul uw quotumverzoek in en klik op Volgende.
  7. Dien uw verzoek in.

Binnen 24 tot 48 uur na uw aanvraag ontvangt u een reactie van het Google Cloud Armor-team.

Zorg dat u zeker een week van tevoren extra resources plant en aanvraagt zodat er voldoende tijd is om aan uw verzoek te voldoen.