MessageFormat

The format of the Cloud Pub/Sub messages.

Enums
MESSAGE_FORMAT_UNSPECIFIED Unspecified.
PROTOBUF The message payload is a serialized protocol buffer of SourceRepoEvent.
JSON The message payload is a JSON string of SourceRepoEvent.
Bu sayfayı yararlı buldunuz mu? Lütfen görüşünüzü bildirin:

Şunun hakkında geri bildirim gönderin...

Cloud Source Repositories Documentation