Nederlands wordt vanaf 15 januari 2021 niet langer ondersteund op cloud.google.com.

SCÈNE 2: Jason op een strand, gekleed in een klassiek Grieks harnas. Met een zwaard neemt hij het op tegen gewapende skeletten en een vliegende harpij. VERTELLER: In de oudheid streed hij samen met de machtige Argonauten tegen goden en monsters... SCÈNE 3: Jason in zijn kantoor, gestrest achter zijn computer. Hij ziet eruit als een hipster: bril, baard, zeemanstrui en een Griekse zeemanspet. Hij heeft een bleke huid en kortgeknipt haar. VERTELLER: Tegenwoordig zit Jason in de IT en is zijn dagelijkse strijd een stuk lastiger geworden.

SCÈNE 4: Jason en zijn technici in een datacenter, druk bezig met de serverracks. VERTELLER: De online multiplayer game van zijn bedrijf is een hit, maar dit gaat wel gepaard met groeipijnen. TECHNICUS: (snikkend) Zo te zien heeft 'Bessie' het loodje gelegd, kapitein! JASON: (gestrest) Sta daar dan niet te niksen en bestel meer servers. En geef ze geen namen, dat is raar.

SCÈNE 5: Jason staart bezorgd voor zich uit, omringd door miniaturen van klagende mensen die symbool staan voor zijn problemen. JASON: In Hera’s naam, wie had kunnen denken dat het leveren van deze services zo lastig zou zijn? PROBLEEM 1: Sorry dat ik om 3 uur 's nachts bel, maar… PROBLEEM 2: We kunnen niet snel genoeg opschalen! PROBLEEM 3: Waarom is mijn code nog niet geïmplementeerd? PROBLEEM 4: Onze updatecycli zijn te langzaam! PROBLEEM 5: De game is niet meer modern… PROBLEEM 6: O nee, de stroom is weer uitgevallen! JASON: Waarom werkt het niet gewoon altijd?!

SCÈNE 6: Jason wordt plotseling onderbroken door een onbekende. ATHENE: Dat kan best… (zin gaat verder) SCÈNE 7: Jason schrikt op als een onbekende in een Grieks harnas door het raam naar binnen klimt. ATHENE: Met Kubernetes! JASON: Hè? Wie?

SCÈNE 8: Athene gaat zelfverzekerd voor Jason staan, met haar gepluimde helm en klassieke Griekse kledij. Ze draagt een speer en een zevenkantig schild. Ze is een jonge tiener met een donkere huid en lang, krullend, zwart haar. ATHENE: (luidkeels) Ik ben het, Athene, godin van de wijsheid, de schone kunsten en de container-apps. JASON: Moet dat niet 'wijsheid, schone kunsten en oorlog' zijn? ATHENE: Stervelingen maken genoeg oorlog mee. Jullie hebben containers nodig! (zacht terzijde) Bovendien breid ik mijn diensten uit.

SCÈNE 9: Jason legt uit. JASON: We zijn al bezig met het implementeren van apps in containers, maar het schiet niet op... Het beheer gaat langzaam, is inefficiënt en geeft problemen. SCÈNE 10: Athene prikt Jason in zijn borst om haar punt te benadrukken. ATHENE: Het implementeren van apps in containers is een goede eerste stap, maar daarna moet je ze indelen. En daar kan Kubernetes bij helpen!

SCÈNE 11: Athene pakt Jason bij de hand en begint te rennen zodat Jason wordt meegesleurd. ATHENE: Eerst een geschiedenislesje. Kom mee! JASON: Hé, als je een Griekse godin bent, waarom zie je er dan uit als een jonge cosplayer uit een strip? ATHENE: Mond houden en mee!

SCÈNE 12: Jason en Athene staan op een berg. Voor hen in het dal ligt een dorp. Een enorm monster met één oog valt het dorp aan. In het monster zien we draaiende gereedschappen die app-functies voorstellen. De dorpelingen vluchten gillend weg voor het monster. JASON: Wow! Waar zijn we?! ATHENE: Welkom in het verre verleden. Toen sneakers met sleehakken nog in waren, seizoen 2 van Game of Thrones bezig was en monolithische apps de aarde beheersten! DORPELING 1: Aah! Help! DORPELING 2: Ze zijn zo onhandig!

SCÈNE 13: Athene bereidt zich voor op de strijd, heft haar speer en rent naar voren. ATHENE: Monolithische apps hadden indrukwekkende functiesets, maar te veel onderling afhankelijke onderdelen. Implementatie en integratie waren een nachtmerrie. SCÈNE 14: Athene valt het monster aan en hakt met een luide klap zijn hand eraf. In de hand zit één draaiend stuk gereedschap, dat een app-functie voorstelt. ATHENE: Door ze in afzonderlijke processen op te delen, hebben we geleerd deze monsters onder controle te krijgen. MONSTER: (schreeuwend van de pijn) Au!

SCÈNE 15: We zien zes verschillende draaiende gereedschappen (hamer, zaag, schroevendraaier, moersleutel, tang en boor) die de app-functies voorstellen. ATHENE: Deze microservices kunnen nu afzonderlijk gedebugd, geüpdatet en geïmplementeerd worden, zonder dat het hele project stil komt te liggen. Een belangrijke stap op weg naar continue integratie en levering.

SCÈNE 16: Jason kijkt naar twee draaiende gereedschappen, een hamer en een spijker, die boven de handen van Athene zweven. JASON: Ze moeten nog steeds met elkaar praten, toch? ATHENE: Natuurlijk! Ze zijn losjes gekoppeld met een licht protocol. Net genoeg om samen te werken… (zin gaat verder) HAMER: (tegen spijker) Je ziet er puntgaaf uit. SPIJKER: (tegen hamer) Wil je spijkers met koppen slaan? SCÈNE 17: Jason leunt naar voren om een draaiend stuk gereedschap te bestuderen. Er zweven nu meer gereedschappen boven Athenes handen in een hiërarchische opstelling waarbij elke tool afhankelijk is van een of meer andere gereedschappen. De gereedschappen zijn met elkaar verbonden door pijlen om de afhankelijkheden weer te geven. ATHENE: …en het netwerk van afhankelijkheden te behouden die de grote apps bij elkaar houden.

SCÈNE 18: Een bouwkundig diagram toont drie rechthoeken die op elkaar gestapeld zijn. CPU / geheugen staat onderaan, kernel in het midden en besturingssysteem bovenaan. Uit de laag met het besturingssysteem steken handen die naar de draaiende gereedschappen daarboven grijpen. Hierdoor kunnen de gereedschappen niet goed draaien. ATHENE: Als je deze services in één besturingssysteem uitvoert, kun je conflicterende bibliotheekversies en app-componenten krijgen (zin gaat verder) SCÈNE 19: Athene staat op een transparante kubus. In de kubus zweven draaiende gereedschappen rond, die af en toe op elkaar botsen. ATHENE: Als je ze allemaal in een virtuele machine stopt, kunnen apps nog steeds met elkaar conflicteren. (zin gaat verder) ZAAG (tegen bijl): Hé, kappen nou. TANG (tegen moersleutel): Begin je 'm te knijpen? SCÈNE 20: Athene wankelt onder het gewicht van een stapel doorzichtige kubussen, die allemaal één draaiend stuk gereedschap bevatten. ATHENE: En als je afzonderlijke virtuele machines maakt, wordt het allemaal te zwaar, verspillend en duur.

SCÈNE 21: Athene laat Jason een actief proces zien (voorgesteld door een draaiende letter A), omgeven door een heldere, zonnige lucht. ATHENE: Maar wat als elk proces op de een of andere manier zo gebouwd zou kunnen worden dat alle processen afzonderlijk uitgevoerd kunnen worden, met de bibliotheken en instellingen ingebakken? Kortom, elk proces moet op elke machine uitgevoerd kunnen worden, virtueel of fysiek.

SCÈNE 22: De kubus met de zonnige lucht wordt ondergedompeld in een donkere oceaan en omringd door nieuwsgierige vissen. De draaiende A is droog en verlicht. SCÈNE 23: De kubus met de zonnige lucht zweeft aan een nachtelijke hemel, boven bomen en vleermuizen. In de kubus met de draaiende A is het nog steeds dag. SCÈNE 24: De zonnige kubus zweeft in de lucht tijdens een orkaan. Palmbomen worden geteisterd door stormwinden en regenvlagen. Maar in de kubus met de draaiende A is het kalm en windstil.

SCÈNE 25: Alleen tekst. ATHENE: Een zelfstandig proces.

SCÈNE 26: Jason denkt na over wat Athene zojuist heeft gezegd. Athene glimlacht dromerig terwijl ze denkt aan de romantiek die inherent is aan de concepten. JASON: Aha! Dus daar komen de containers om de hoek kijken. Maar hebben microservices echt geleid tot container-apps? ATHENA: Niet precies, maar het idee erachter... Alsof het op de Olympus is bedacht! SCÈNE 27: Athene laat zien hoe een cirkel in meerdere taartpunten kan worden verdeeld. ATHENE: Want als modulariteit… (zin gaat verder) SCÈNE 28: Athene laat legosteentjes zweven. ATHENE: …en interoperabiliteit worden gecombineerd… (zin gaat verder)

SCÈNE 29: Alleen tekst ATHENE: …kun je gebruikmaken van heel nieuwe niveaus van… (zin gaat verder)

SCÈNE 30: Een proces (weergegeven door een draaiende letter 'A') vliegt de lucht in. ATHENE: overdraagbaarheid, (zin gaat verder) SCÈNE 31: Een hand maakt met een stempel meerdere kopieën van een draaiende letter 'A'. ATHENE: reproduceerbaarheid, (zin gaat verder) SCÈNE 32: Een draaiende letter 'A' groeit in alle richtingen. ATHENE: en schaalbaarheid… (zin gaat verder)

SCÈNE 33: Alleen tekst ATHENE: …op elke plek en op elk moment! (zin eindigt hier gelukkig)

SCÈNE 34: Jason en Athene bevinden zich aan weerszijden van de aarde. Bij hem is het nacht en bij haar is het dag. Ze roepen naar elkaar en Athene zwaait met haar speer om haar woorden kracht bij te zetten. JASON: Wacht 'ns even. Niet zo snel... Mijn team kan onze huidige containers al nauwelijks beheren. Hoe houden we het ooit allemaal bij als we nog meer inzetten? ATHENE: Dat hoeft niet. Je automatiseert al die containers met (triomfantelijke kreet) Kubernetes! SCÈNE 35: Een groot Kubernetes-logo: het woord 'Kubernetes' staat naast een blauwe zevenhoek. Op de zevenhoek staat een wit stuurwiel. Aan weerszijden van het woord 'Kubernetes' staan opmerkingen van Athene. ATHENE: (vrolijk) Het is Grieks voor 'stuurman'. ATHENE: (met tegenzin) Ook... een verwijzing naar Star Trek.

SCÈNE 36: Jason, nadenkend. JASON: Alweer dat logo... Zeg, is dit soms een verkooppraatje voor Google Cloud? SCÈNE 37: Athene probeert het uit te leggen aan een sceptische Jason. Hij staat met zijn armen over elkaar voor zijn borst. ATHENE: Nee. Kubernetes is open source. Gratis beschikbaar voor iedereen die het wil gebruiken. SCÈNE 38: Athene wordt steeds enthousiaster. ATHENE: Het wordt ondersteund door een grote community van ontwikkelaars. Zelfs GitHub gebruikt het.

SCÈNE 39: Jason is nog steeds sceptisch. Athene is wat rustiger en staat kalm met haar speer in haar hand voor Jason. Jason: Komt er later dan een verkooppraatje? ATHENE: (zegt niets) SCÈNE 40: Jason behoudt zijn sceptische houding. Athene kijkt beschaamd van hem weg. ATHENE: (zachtjes) Misschien… SCÈNE 41: Jason laat zich vermurwen en doet zijn armen van elkaar. Athene grijnst en steekt triomfantelijk haar hand in de lucht. JASON: Huh, oké, ga door. ATHENE: Yes!

SCÈNE 42: Athene, het Kubernetes-logo zweeft boven haar rechterhand en een draaiende wereldbol boven de wijsvinger van haar linkerhand. ATHENE: Kubernetes heeft een paar hoofddoelen: (zin gaat verder)

SCÈNE 43: Een glas dat helemaal gevuld is met containerprocessen. De laatste container wordt er nog bij geplaatst. ATHENE: Containers op een logische en efficiënte manier distribueren. VERTELLER: Vertaling: capaciteit maximaliseren SCÈNE 44: Een Kubernetes-logo, een zevenhoek met een afbeelding van een stuurwiel, met pijlen die uit de zeven hoeken steken om aan te geven dat het in alle richtingen uitbreidt. ATHENE: Opschalen (of neerschalen) met de bewerkingen die je al hebt. VERTELLER: Vertaling: aanpassen aan de vraag. SCÈNE 45: Een antropomorfe zon en maan, die samen een gezicht vormen dat zowel dag als nacht symboliseert. ATHENE: Processen continu draaiend en gezond houden. VERTELLER: Vertaling: laat het niet donker worden.

SCÈNE 46: Athene ontspant en glimlacht. ATHENE: En het belangrijkste: (zin gaat verder) SCÈNE 47: Een hand met een gestrekte wijsvinger die een stippellijn trekt tussen een aantal punten. De hand bepaalt de gang van zaken. ATHENE: De controle houden over wat er gebeurt (zin gaat verder) SCÈNE 48: Emoji van een persoon die tevreden in bed ligt te slapen. ATHENE: Zonder dat je hoeft te micromanagen. (zin eindigt) VERTELLER: Vertaling: Lekker weekend.

SCÈNE 49: Athene houdt het containerproces (de draaiende letter 'A' in een vierkant van lucht) omhoog. De app wordt nu omringd door een stippellijn en die stelt een pod voor. Jason kijkt geïnteresseerd naar de pod. ATHENE: Hiervoor voegt Kubernetes een nieuw abstractieniveau voor containerbeheer toe: de pod. SCÈNE 50: Een antropomorfe stippellijn die een pod voorstelt, met een enorme oogbol die naar een containerproces kijkt (een draaiende letter 'A' in een vierkant van lucht). ATHENE: Pods zijn de kleinste bouwstenen in het Kubernetes-objectmodel. De pod 'ziet' de container… (zin gaat verder) SCÈNE 51: Een antropomorf Kubernetes-logo, een zevenhoek met een stuurwiel, heeft een enorme oogbol die naar een antropomorfe pod aan de rechterkant kijkt. Het containerproces wordt niet getoond. ATHENE: …maar Kubernetes ziet alleen de pod.

SCÈNE 52: Een antropomorf Kubernetes-logo kijkt naar een aantal pods. De meeste pods bevatten maar één proces. De laatste pod bevat twee verschillende processen. Uit die pod komen hartjes. De pod daarnaast, met één proces, maakt een opmerking. ATHENE: De meeste pods bevatten maar één container, hoewel nauwgekoppelde processen soms een pod delen. ENKELE POD: (zachtjes) Bah. Doe dat lekker privé. SCÈNE 53: Athene presenteert Jason een rond dienblad met pods. De pods bevatten actieve processen. Ze ziet eruit als een ober die pods serveert. Het dienblad stelt dus een server of node voor. ATHENE: Groepen pods staan dan bij elkaar op één 'machine' (echt of virtueel), die we een node noemen. VERTELLER: (zachtjes) Vroeger noemden we dat 'slaven'.

SCÈNE 54: Athene gebaart met haar hand om Jasons aandacht te richten op een configuratie van dienbladen in de verte. Het dienblad in het midden draagt een hoed om aan te geven dat het superieur en anders dan de rest is. Op het dienblad in het midden staan een cilinder, die een gegevensopslag voorstelt, en een klembord, dat een reeks instructies voorstelt. Rond de node in het midden staan ondergeschikte nodes die alleen pods bevatten. Pijlen wijzen van de node in het midden naar de andere nodes, wat aangeeft dat de node in het midden de rest aanstuurt. ATHENE: En nodes worden vervolgens gegroepeerd in clusters. De clusters worden op hun beurt weer aangestuurd door een hoofdnode.

SCÈNE 55: Een perkamentrol verschijnt op magische wijze voor Jason, die verrast opkijkt. Athene wijst met haar speer naar de rol. ATHENE: Die clusters worden ingezet door de implementatie: een eenvoudige .yaml-bestandsdeclaratie… (zin gaat verder) SCÈNE 56: Athene gaat achter Jason staan terwijl hij op de rol schrijft. ATHENE: …met de ideale processen voor jouw taken.

SCÈNE 57: De magische implementatierol zweeft boven de Aarde en geeft opdrachten aan een cluster eronder. Het cluster wordt weergegeven door dienbladen met pods en het dienblad met de hoofdnode. Boven het cluster bevindt zich een wolk met container-images, die worden weergegeven als vierkantjes met letters die niet draaien. De wolk stelt Container Registry voor. Uit de wolk komen gestippelde pijlen die aangeven dat container-images naar de nodes worden getrokken. ATHENE: Kubernetes selecteert vervolgens de machines en verspreidt de containers in de pods, waarbij de container-images die tijdens de implementatie zijn opgegeven, naar beneden worden getrokken.

SCÈNE 58: Athene laat haar armen op de implementatierol rusten en ondervraagt Jason. ATHENE: Je wilt dus moederborden uitkiezen? JASON: Nou, ik, eh… ATHENE: (onderbreekt hem) O, en welke Linux-distro wil je gebruiken? Ubuntu? Core OS? Debian? JASON: Daar had ik nog niet… SCÈNE 59: De vragen komen steeds sneller, waarbij Jason zichtbaar in de war raakt. ATHENE: (onderbreekt hem) Utah schijnt handig te zijn. Wil je ze allemaal in Utah zetten? JASON: Wat? Nee! Ik bedoel misschien, maar… ATHENE: (onderbreekt hem weer) O, IP-adressen! Wil je 198.51.100.0? 203.0.113.0? 192.0.2… JASON: (onderbreekt haar, gefrustreerd) Kan me niet schelen! SCÈNE 60: Athene leunt naar voren en prikt met haar vinger in Jasons borst om haar punt te benadrukken. ATHENE: Precies.

SCÈNE 61: Een groep clusters, weergegeven door reeksen pods op nodes in de vorm van dienbladen. De clusters worden aangestuurd door hoeden, die de hoofdnodes van de clusters voorstellen. Athene staat er met Jason naast. Ze trekt aan zijn arm en wijst met haar speer om zijn aandacht op de clusters te richten. ATHENE: Dat is nou zo mooi aan de geabstraheerde infrastructuur van Kubernetes. Het maakt helemaal niet uit op welke 'machine' je proces draait. Voor jou zijn ze nu allemaal hetzelfde!

SCÈNE 62: Een container-image zweeft in een wolk. De wolk bevindt zich boven een rij actieve containerprocessen in pods. Een pijl wijst van de wolk naar de rij om aan te geven dat de kopieën in de rij zijn gemaakt op basis van de container-image. ATHENE: Zo zijn alle containers die op basis van een bepaalde image zijn gemaakt ook uitwisselbaar met elkaar. Ze zijn in feite identiek en allemaal gemaakt op basis van dezelfde onveranderbare template. SCÈNE 63: Athene lacht en jongleert met pods die zijn gevuld met containerprocessen. Jason deinst op de achtergrond terug, bang dat ze er één laat vallen. ATHENE: Dankzij de verwisselbare containerreplica's en verwisselbare machines… (zin gaat verder)

SCÈNE 64: De pods waarmee Athene aan het jongleren was, vallen uit de lucht op een node in de vorm van een dienblad dat door Athene omhoog wordt gehouden. De doosvormige pods vallen op een stapel, in nette rijen en kolommen. ATHENE: …kan Kubernetes elke replica op de juiste plaats neerzetten. SCÈNE 65: Drie vrachtwagens rijden achter elkaar aan. In elke vrachtwagen staan een paar dozen lukraak opgestapeld. De eerste vrachtwagen is voor 75% leeg, de tweede voor 50% en de laatste voor 90%. ATHENE: Wil je geen CPU meer verspillen? SCÈNE 66: Een rijdende vrachtwagen met netjes op elkaar gestapelde dozen. De laatste doos wordt er nog ingeschoven. ATHENE: Kubernetes kijkt of een efficiëntere 'bin packing' mogelijk is.

SCÈNE 67: Drie identieke nodes die worden weergegeven als een serie pods op nodes in de vorm van een dienblad. ATHENE: Risico's kunnen ondertussen gespreid worden, zodat actieve processen… (zin gaat verder) SCÈNE 68: De bovenste node wordt door de bliksem getroffen en sterft. Met de andere twee nodes is niets aan de hand. ATHENE: …niet kunnen worden uitgeschakeld als er ergens iets misgaat. SCÈNE 69: De bovenste node is volledig verwoest. Er is alleen nog rook te zien. Met de andere twee nodes is niets aan de hand. ATHENE: Replica's kunnen actief blijven, terwijl het systeem… (zin gaat verder) SCÈNE 70: Antropomorfe container-images, in de vorm van dozen met draaiende letters, hebben nu armen en benen en rennen naar een reeks lege pods op een node. De hoofdnode, voorgesteld door een hoed, leest de implementatierol en schrikt van de discrepantie tussen realiteit en implementatie. ATHENE: …de ideale staat van je implementatie herstelt. (zin eindigt)

SCÈNE 71: Kubernetes wordt weergegeven als een mediterend persoon met het zevenhoekige Kubernetes-logo als hoofd. De persoon ervaart verlichting. ATHENE: Kubernetes is zelfherstellend. SCÈNE 72: Kubernetes wordt weergegeven als een zevenhoekig Kubernetes-logo met een gigantische oogbol. De oogbol bestudeert een implementatierol. ATHENE: Het systeem vergelijkt de ideale staat, zoals aangegeven in de implementatie... (zin gaat verder) SCÈNE 73: Kubernetes wordt weergegeven als een zevenhoekig Kubernetes-logo met een gigantische oogbol. De oogbol bestudeert een cluster met een hoofdnode en verschillende node-punten. Op de node-punten rusten pods. ATHENE: …met de staat van pods en clusters in de praktijk.

SCÈNE 74: Athene staat naast Jason en laat hem een implementatierol zien. ATHENE: Zerotolerantie. Geen smoesjes. SCÈNE 75: Er worden twee nodes met pods en actieve containerprocessen weergegeven. Een van de containerprocessen is ter ziele, zoals te zien is aan het doodshoofd. ATHENE: Als er een schending of inconsistentie wordt gedetecteerd… bam. Dan wordt het proces beëindigd… (zin gaat verder) SCÈNE 76: Een container-image komt uit een wolk vallen om een lege pod te vullen. ATHENE: …en direct opnieuw geboren.

SCÈNE 77: Jason en Athene staan onder een wolk met een container-image waar een A op staat. Een hand komt van buiten het scherm en plaatst een nieuwe container-image, A+, in de wolk. JASON: Hoe zit het met updates? ATHENE: Hetzelfde principe. SCÈNE 78: Een wolk met de container-image A+ bevindt zich in het midden van een klok. Aan de rand waar normaal gesproken de cijfers staan, staan nu letters. De bewegende wijzer vervangt elke A door A+ om aan te geven dat de appversie continu wordt geüpdatet. ATHENE: De nieuwe container-image wordt uit het register gehaald en gebruikt voor nieuwe containers... (zin gaat verder) SCÈNE 79: De wijzer is helemaal rondgegaan en elke A is vervangen door A+. ATHENE: ...als continue update, voor een soepele, stabiele overgang.

SCÈNE 80: Athene en Jason staan naast een stapel nodes. Op elke node draaien drie apps. Deze worden aangeduid met A, B en C. De B-apps zijn omgeven door een enkele rechthoek die de nodes van elkaar scheidt. Deze rechthoek stelt een label voor. ATHENE: Met labels is het heel eenvoudig om alle replica's van een proces te behandelen als een enkele identiteit binnen een gegeven cluster. Een set replica's die samen één service vormen. SCÈNE 81: Kubernetes, in de vorm van een zevenhoekig Kubernetes-logo met een gigantische oogbol, praat met een hoofdnode (weergegeven als een hoed), die een cluster van nodes beheert. ATHENE: Kubernetes maakt zich niet druk over afzonderlijke processen. Alleen het resultaat in de echte wereld telt: het totale pakket aan services dat ze bieden. Net als jij eigenlijk. KUBERNETES: (tegen hoofdnode): Heb je B? (oftewel de B-service) HOOFDNODE: (tegen Kubernetes) Tuurlijk! Alle B'tjes helpen.

SCÈNE 82: Kubernetes zweeft boven de Aarde en beheert een set clusters. Op de achtergrond wisselen de zon en de maan elkaar af, om aan te geven dat de tijd verstrijkt. ATHENE: Kubernetes houdt die services de hele dag actief en in goede staat. SCÈNE 83: Athene en Jason kijken naar de zon die de glanzende toekomst symboliseert. ATHENE: Het is een nieuw millennium! Niemand pakt nu nog een mobiel om te kijken of een app wel 'beschikbaar' is. De app moet het gewoon doen, of je bent er geweest.

SCÈNE 84: Athene vliegt door de lucht, met haar speer voor zich uit. Jason scheurt op een motor. Hij ziet er verschrikt uit en zijn pet vliegt achter hem aan. Op de motor staat de naam 'Theseus', met daaronder een afbeelding van een schip. (Dit is een subtiele verwijzing naar het schip van Theseus.) ATHENE: En met Kubernetes kun je net zolang draaien als je wilt! JASON: Wow… wat een abrupte overgang!

SCÈNE 85: Jason, zonder pet, raakt in paniek terwijl de motor steeds sneller gaat. Athene vliegt lachend achter hem aan en praat gewoon door. ATHENE: Net zoals modulariteit en onveranderlijkheid een continue integratie bevorderen, maken containers en Kubernetes een continue levering mogelijk. JASON: Je weet toch dat ik zeeman ben?

SCÈNE 86: Athene vliegt naar de rijdende motor en wijst naar een schroef en een moer die uit het voorwiel zijn gevallen. ATHENE: Kijk, losse schroeven! Maar je hoeft niet te stoppen! JASON: Nee, ik kan best stoppen! ATHENE: (onderbreekt hem) Alweer klaar! SCÈNE 87: Jason rijdt nog steeds op de motor, maar die is van model veranderd. Athene vliegt naast hem. ATHENE: Wil je naar een nieuw model upgraden? JASON: (over z'n toeren) Ja, graag! Ik parkeer wel… ATHENE: (onderbreekt hem) Hupsakee! Een gloednieuwe motor!

SCÈNE 88: Alleen tekst. VERTELLER: Zes uur later…

SCÈNE 89: Jason is weer terug in zijn kantoor en zit onderuitgezakt in zijn stoel. Hij is fysiek en emotioneel totaal uitgeput. Athene staat naast zijn bureau en houdt triomfantelijk haar speer omhoog. JASON: Oké, genoeg metaforen. Ik ben overtuigd! Kubernetes is absoluut de beste manier om containers te beheren. ATHENE: Hoera!

SCÈNE 90: Een enthousiaste Athene lacht en buigt zich naar Jason. ATHENE: Ben je klaar om de volledige kracht van Kubernetes te benutten met Google's eigen infrastructuur en aan de slag te gaan met Google Kubernetes Engine? SCÈNE 91: Jason hangt nog steeds in zijn stoel, met een sceptische en vermoeide uitdrukking op zijn gezicht. JASON: Was dat het verkooppraatje? ATHENE: (niet afgebeeld) Min of meer. SCÈNE 92: Jason zit nog steeds achter zijn bureau en houdt opgelucht zijn hand tegen zijn hoofd. Athene pakt zijn toetsenbord. JASON: Oké, dat viel reuze mee.

SCÈNE 93: Jason en Athene werken samen achter zijn computer. Athene typt. JASON: Weet je wat, ik zal mijn team aanmelden voor een training. Misschien kunnen we onze eerste nodes over een week of tien in gebruik nemen… ATHENE: Of… (zin gaat verder)

SCÈNE 94: Athene wijst naar zijn beeldscherm. Jason is verrast. ATHENE: Wat dacht je van tien minuten?

SCÈNE 95: Alleen tekst. VERTELLER: Nu is het uw beurt. Typ opdrachten in de onderstaande terminalemulator en ontdek hoe u een Kubernetes-cluster maakt op Google Kubernetes Engine.

SCÈNE 96: Een terminalvenster omlijst met Griekse versieringen.

De volgende stap

Ga aan de slag in Google Cloud met $ 300 aan gratis tegoed en meer dan twintig Always Free-producten.

Heeft u hulp nodig om aan de slag te gaan?
Werk samen met een betrouwbare partner.
Verder browsen