Interface CreateCertificateRequestOrBuilder (0.5.2)

public interface CreateCertificateRequestOrBuilder extends MessageOrBuilder

Implements

MessageOrBuilder

Methods

getCertificate()

public abstract Certificate getCertificate()

Required. A definition of the certificate to create.

.google.cloud.certificatemanager.v1.Certificate certificate = 3 [(.google.api.field_behavior) = REQUIRED];

Returns
TypeDescription
Certificate

The certificate.

getCertificateId()

public abstract String getCertificateId()

Required. A user-provided name of the certificate.

string certificate_id = 2 [(.google.api.field_behavior) = REQUIRED];

Returns
TypeDescription
String

The certificateId.

getCertificateIdBytes()

public abstract ByteString getCertificateIdBytes()

Required. A user-provided name of the certificate.

string certificate_id = 2 [(.google.api.field_behavior) = REQUIRED];

Returns
TypeDescription
ByteString

The bytes for certificateId.

getCertificateOrBuilder()

public abstract CertificateOrBuilder getCertificateOrBuilder()

Required. A definition of the certificate to create.

.google.cloud.certificatemanager.v1.Certificate certificate = 3 [(.google.api.field_behavior) = REQUIRED];

Returns
TypeDescription
CertificateOrBuilder

getParent()

public abstract String getParent()

Required. The parent resource of the certificate. Must be in the format projects/*/locations/*.

string parent = 1 [(.google.api.field_behavior) = REQUIRED, (.google.api.resource_reference) = { ... }

Returns
TypeDescription
String

The parent.

getParentBytes()

public abstract ByteString getParentBytes()

Required. The parent resource of the certificate. Must be in the format projects/*/locations/*.

string parent = 1 [(.google.api.field_behavior) = REQUIRED, (.google.api.resource_reference) = { ... }

Returns
TypeDescription
ByteString

The bytes for parent.

hasCertificate()

public abstract boolean hasCertificate()

Required. A definition of the certificate to create.

.google.cloud.certificatemanager.v1.Certificate certificate = 3 [(.google.api.field_behavior) = REQUIRED];

Returns
TypeDescription
boolean

Whether the certificate field is set.