Enum Workload.KajEnrollmentState (2.42.0)

public enum Workload.KajEnrollmentState extends Enum<Workload.KajEnrollmentState> implements ProtocolMessageEnum

Key Access Justifications(KAJ) Enrollment State.

Protobuf enum google.cloud.assuredworkloads.v1beta1.Workload.KajEnrollmentState

Implements

ProtocolMessageEnum

Static Fields

Name Description
KAJ_ENROLLMENT_STATE_COMPLETE

Complete State for KAJ Enrollment.

KAJ_ENROLLMENT_STATE_COMPLETE = 2;

KAJ_ENROLLMENT_STATE_COMPLETE_VALUE

Complete State for KAJ Enrollment.

KAJ_ENROLLMENT_STATE_COMPLETE = 2;

KAJ_ENROLLMENT_STATE_PENDING

Pending State for KAJ Enrollment.

KAJ_ENROLLMENT_STATE_PENDING = 1;

KAJ_ENROLLMENT_STATE_PENDING_VALUE

Pending State for KAJ Enrollment.

KAJ_ENROLLMENT_STATE_PENDING = 1;

KAJ_ENROLLMENT_STATE_UNSPECIFIED

Default State for KAJ Enrollment.

KAJ_ENROLLMENT_STATE_UNSPECIFIED = 0;

KAJ_ENROLLMENT_STATE_UNSPECIFIED_VALUE

Default State for KAJ Enrollment.

KAJ_ENROLLMENT_STATE_UNSPECIFIED = 0;

UNRECOGNIZED

Static Methods

Name Description
forNumber(int value)
getDescriptor()
internalGetValueMap()
valueOf(Descriptors.EnumValueDescriptor desc)
valueOf(int value)

Deprecated. Use #forNumber(int) instead.

valueOf(String name)
values()

Methods

Name Description
getDescriptorForType()
getNumber()
getValueDescriptor()