איך מפתחים אפליקציות באמצעות buildpacks

במדריך הזה מוסבר איך להשתמש ב-buildpacks עם קוד המקור של האפליקציה כדי ליצור קובץ אימג' בקונטיינר. לדוגמה, תוכלו להשתמש ב-buildpacks כדי ליצור קוד מקור של השירות Cloud Run בקובץ אימג' בקונטיינר.

יש שתי שיטות ליצור קובצי אימג' בקונטיינר באמצעות buildpacks:

 • פיתוח מקומי באמצעות ה-CLI ‏pack כדי לבדוק באופן מקומי את האפליקציה ולשנות במהירות את האב טיפוס לפני ההפצה.
 • פיתוח מרחוק באמצעות Cloud Build. הפיתוח באמצעות Cloud Build טוב לאפליקציות גדולות עם תהליכי build שצורכים הרבה משאבים, והוא גם יכול לעזור בהגנה על שרשרת האספקה של תוכנות.

פיתוחים מקומיים

צריך להשתמש ב-‎CLI pack כדי לפתח גרסת build מקומית של האפליקציה בתוך קובץ אימג' בקונטיינר.

לפני שמתחילים

 1. מתקינים את Docker Community Edition (CE)‎ בתחנת העבודה. ‏Docker משמש את pack ליצירת קובצי אימג' של OCI.
 2. מתקינים את Pack CLI.
 3. מתקינים את הכלי Git source control כדי שתהיה אפשרות לטעון אפליקציות לדוגמה מ-GitHub.

פיתוח גרסת build של אפליקציה באופן מקומי

משתמשים בפקודה pack build ומציינים את ה-builder שמוגדר כברירת המחדל --builder=gcr.io/buildpacks/builder, כדי לפתח גרסת build מקומית של קובצי אימג' בקונטיינר.

pack build --builder=gcr.io/buildpacks/builder IMAGE_NAME

מחליפים את IMAGE_NAME בשם של קובץ האימג' בקונטיינר של השירות.

אתם גם יכולים להתאים אישית את קובץ האימג' בקונטיינר באמצעות הרחבה של פיתוח גרסת ה-build והרצה של קובצי אימג'.

פיתוח גרסת build לדוגמה של אפליקציה באופן מקומי

בדוגמאות הבאות מוסבר איך לפתח גרסת build מקומית לדוגמה של אפליקציה.

 1. משכפלים את המאגר לדוגמה ומעבירים אותו למכונה המקומית:
  git clone https://github.com/GoogleCloudPlatform/buildpack-samples.git
 2. עוברים לספרייה שמכילה את הקוד לדוגמה של האפליקציה:

  Go

  cd buildpack-samples/sample-go

  Java

  cd buildpack-samples/sample-java-gradle

  Node.js

  cd buildpack-samples/sample-node

  PHP

  cd buildpack-samples/sample-php

  Python

  cd buildpack-samples/sample-python

  Ruby

  cd buildpack-samples/sample-ruby

  ‎.NET

  cd buildpack-samples/sample-dotnet
 3. כדי ליצור את קובץ האימג' של האפליקציה לדוגמה משתמשים ב-pack‏:

  Go

  pack build --builder=gcr.io/buildpacks/builder sample-go

  Java

  pack build --builder=gcr.io/buildpacks/builder sample-java-gradle

  Node.js

  pack build --builder=gcr.io/buildpacks/builder sample-node

  PHP

  pack build --builder=gcr.io/buildpacks/builder sample-php

  Python

  pack build --builder=gcr.io/buildpacks/builder sample-python

  Ruby

  pack build --builder=gcr.io/buildpacks/builder sample-ruby

  ‎.NET

  pack build --builder=gcr.io/buildpacks/builder sample-dotnet
 4. מריצים את קובץ האימג' באמצעות docker‏:

  Go

  docker run -p8080:8080 sample-go

  Java

  docker run -it -ePORT=8080 -p8080:8080 sample-java-gradle

  Node.js

  docker run -it -ePORT=8080 -p8080:8080 sample-node

  PHP

  docker run -it --rm -p 8080:8080 sample-php

  Python

  docker run -it -ePORT=8080 -p8080:8080 sample-python

  Ruby

  docker run -it -ePORT=8080 -p8080:8080 sample-ruby

  ‎.NET

  docker run -it -ePORT=8080 -p8080:8080 sample-dotnet
 5. עוברים אלlocalhost:8080 כדי להיכנס לאפליקציה שפועלת.

פיתוח גרסאות build מרחוק

מהמיקום שבו מאחסנים ופורסים כל קובץ אימג', משתמשים ב-Cloud Build כדי לפתח גרסת build של האפליקציה בקובץ אימג' בקונטיינר וב-Artifact Registry בתור מאגר קונטיינרים.

לפני שמתחילים

 1. נכנסים לחשבון ב-Google Cloud. אנחנו ממליצים למשתמשים חדשים ב-Google Cloud ליצור חשבון כדי שיוכלו להעריך את הביצועים של המוצרים שלנו בתרחישים מהעולם האמיתי. לקוחות חדשים מקבלים בחינם גם קרדיט בשווי 300$ להרצה, לבדיקה ולפריסה של עומסי העבודה.
 2. במסוף Google Cloud, בדף לבחירת הפרויקט בוחרים פרויקט או לוחצים על create a Google Cloud project.

  כניסה לדף לבחירת הפרויקט

 3. הקפידו לוודא שהחיוב מופעל בפרויקט שלכם ב-Cloud.

 4. מפעילים את ממשקי ה-API של Cloud Build and Artifact Registry.

  מפעילים את ממשקי ה-API

 5. מתקינים את ה-CLI של Google Cloud.
 6. כדי לאתחל את ה-CLI של gcloud, מריצים את הפקודה הבאה:

  gcloud init
 7. במסוף Google Cloud, בדף לבחירת הפרויקט בוחרים פרויקט או לוחצים על create a Google Cloud project.

  כניסה לדף לבחירת הפרויקט

 8. הקפידו לוודא שהחיוב מופעל בפרויקט שלכם ב-Cloud.

 9. מפעילים את ממשקי ה-API של Cloud Build and Artifact Registry.

  מפעילים את ממשקי ה-API

 10. מתקינים את ה-CLI של Google Cloud.
 11. כדי לאתחל את ה-CLI של gcloud, מריצים את הפקודה הבאה:

  gcloud init
 12. מוודאים שלפרויקט ב-Google Cloud יש גישה למאגר קובצי אימג' בקונטיינר.

  כדי להגדיר גישה למאגר Docker ב-Artifact Registry:

  1. יוצרים מאגר Docker חדש באותו מיקום של הפרויקט שלכם ב-Google Cloud.
   gcloud artifacts repositories create REPO_NAME \
   --repository-format=docker \
   --location=REGION --description="DESCRIPTION"
   
   מחליפים את:
   • REPO_NAME בשם שבחרתם למאגר Docker.
   • REGION במיקום של הפרויקט ב-Google Cloud או במיקום שהכי קרוב אליו.
   • DESCRIPTION בתיאור כלשהו.

   לדוגמה, כדי ליצור מאגר docker ב-us-west2 שהתיאור שלו הוא 'Docker repository', מריצים את הפקודה:

   gcloud artifacts repositories create buildpacks-docker-repo --repository-format=docker \
   --location=us-west2 --description="Docker repository"
   
  2. מוודאים שהמאגר נוצר:
   gcloud artifacts repositories list
   

   השם שבחרתם למאגר Docker אמור להופיע ברשימה.

פיתוח גרסת build של אפליקציה מרחוק

משתמשים בפקודה gcloud builds ובסימון image כדי ליצור את קובץ האימג' בקונטיינר ולהעלות אותו למאגר:

gcloud builds submit --pack image=LOCATION-docker.pkg.dev/PROJECT_ID/REPO_NAME/IMAGE_NAME

מחליפים את:

 • LOCATION בשם האזור של מאגר הקונטיינרים. לדוגמה: us-west2
 • PROJECT_ID במזהה הפרויקט ב-Google Cloud.
 • REPO_NAME בשם המאגר ב-Docker.
 • IMAGE_NAME בשם של קובץ האימג' בקונטיינר.

דוגמה:

gcloud builds submit --pack image=us-west2-docker.pkg.dev/my-project-id/my-buildpacks-docker-repo

פיתוח מרחוק של גרסת build לדוגמה של אפליקציה

בדוגמאות הבאות מוסבר איך לפתח מרחוק גרסת build לדוגמה של אפליקציה ואז לאמת שקובץ האימג' בקונטיינר הועבר למאגר ב-Artifact Registry.

 1. משכפלים את המאגר לדוגמה ומעבירים אותו למכונה המקומית:
  git clone https://github.com/GoogleCloudPlatform/buildpack-samples.git
 2. עוברים לספרייה שמכילה את הקוד לדוגמה של האפליקציה:

  Go

  cd buildpack-samples/sample-go

  Java

  cd buildpack-samples/sample-java-gradle

  Node.js

  cd buildpack-samples/sample-node

  PHP

  cd buildpack-samples/sample-php

  Python

  cd buildpack-samples/sample-python

  Ruby

  cd buildpack-samples/sample-ruby

  ‎.NET

  cd buildpack-samples/sample-dotnet
 3. שולחים את קוד המקור של האפליקציה ל-Cloud Build באמצעות gcloud‏:

  Go

  gcloud builds submit --pack image=LOCATION-docker.pkg.dev/PROJECT_ID/REPO_NAME/sample-go

  Java

  gcloud builds submit --pack image=LOCATION-docker.pkg.dev/PROJECT_ID/REPO_NAME/sample-java-gradle

  Node.js

  gcloud builds submit --pack image=LOCATION-docker.pkg.dev/PROJECT_ID/REPO_NAME/sample-node

  PHP

  gcloud builds submit --pack image=LOCATION-docker.pkg.dev/PROJECT_ID/REPO_NAME/sample-php

  Python

  gcloud builds submit --pack image=LOCATION-docker.pkg.dev/PROJECT_ID/REPO_NAME/sample-python

  Ruby

  gcloud builds submit --pack image=LOCATION-docker.pkg.dev/PROJECT_ID/REPO_NAME/sample-ruby

  ‎.NET

  gcloud builds submit --pack image=LOCATION-docker.pkg.dev/PROJECT_ID/REPO_NAME/sample-dotnet
 4. מוודאים שהאפליקציה לדוגמה פורסמה ב-REPO_NAME:
  gcloud artifacts docker images list LOCATION-docker.pkg.dev/PROJECT_ID/REPO_NAME

  מחליפים את:

  • LOCATION בשם האזור של מאגר הקונטיינרים. לדוגמה: us-west2
  • PROJECT_ID במזהה הפרויקט ב-Google Cloud.
  • REPO_NAME בשם המאגר ב-Docker.

המאמרים הבאים