HasDisplayData (Google Cloud Dataflow SDK 1.9.1 API)

Google Cloud Dataflow SDK for Java, version 1.9.1

com.google.cloud.dataflow.sdk.transforms.display

Interface HasDisplayData

  • Method Detail

   • populateDisplayData

    void populateDisplayData(DisplayData.Builder builder)
    Register display data for the given transform or component.

    populateDisplayData(DisplayData.Builder) is invoked by Pipeline runners to collect display data via DisplayData.from(HasDisplayData). Implementations may call super.populateDisplayData(builder) in order to register display data in the current namespace, but should otherwise use subcomponent.populateDisplayData(builder) to use the namespace of the subcomponent.

    Parameters:
    builder - The builder to populate with display data.
    See Also:
    HasDisplayData


Var denne siden nyttig? Si fra hva du synes:

Send tilbakemelding om ...

Trenger du hjelp? Gå til brukerstøttesiden vår.