SerializableFunction (Google Cloud Dataflow SDK 1.9.1 API)

Google Cloud Dataflow SDK for Java, version 1.9.1

com.google.cloud.dataflow.sdk.transforms

Interface SerializableFunction<InputT,OutputT>

 • Type Parameters:
  InputT - input value type
  OutputT - output value type
  All Superinterfaces:
  Serializable
  All Known Implementing Classes:
  SimpleFunction


  public interface SerializableFunction<InputT,OutputT>
  extends Serializable
  A function that computes an output value of type OutputT from an input value of type InputT and is Serializable.
  • Method Detail

   • apply

    OutputT apply(InputT input)
    Returns the result of invoking this function on the given input.


Var denne siden nyttig? Si fra hva du synes:

Send tilbakemelding om ...

Trenger du hjelp? Gå til brukerstøttesiden vår.