SerializableCoder (Google Cloud Dataflow SDK 1.9.1 API)

Google Cloud Dataflow SDK for Java, version 1.9.1

com.google.cloud.dataflow.sdk.coders

Class SerializableCoder<T extends Serializable>

 • Type Parameters:
  T - the type of elements handled by this coder
  All Implemented Interfaces:
  Coder<T>, Serializable


  public class SerializableCoder<T extends Serializable>
  extends AtomicCoder<T>
  A Coder for Java classes that implement Serializable.

  To use, specify the coder type on a PCollection:

   
    PCollection<MyRecord> records =
      foo.apply(...).setCoder(SerializableCoder.of(MyRecord.class));
   
   

  SerializableCoder does not guarantee a deterministic encoding, as Java serialization may produce different binary encodings for two equivalent objects.

  See Also:
  Serialized Form


Var denne siden nyttig? Si fra hva du synes:

Send tilbakemelding om ...

Trenger du hjelp? Gå til brukerstøttesiden vår.