Pipeline.PipelineVisitor (Google Cloud Dataflow SDK 1.9.1 API)

Google Cloud Dataflow SDK for Java, version 1.9.1

com.google.cloud.dataflow.sdk

Interface Pipeline.PipelineVisitor

  • Method Detail

   • enterCompositeTransform

    void enterCompositeTransform(TransformTreeNode node)
    Called for each composite transform after all topological predecessors have been visited but before any of its component transforms.
   • leaveCompositeTransform

    void leaveCompositeTransform(TransformTreeNode node)
    Called for each composite transform after all of its component transforms and their outputs have been visited.
   • visitTransform

    void visitTransform(TransformTreeNode node)
    Called for each primitive transform after all of its topological predecessors and inputs have been visited.
   • visitValue

    void visitValue(PValue value,
            TransformTreeNode producer)
    Called for each value after the transform that produced the value has been visited.


Var denne siden nyttig? Si fra hva du synes:

Send tilbakemelding om ...

Dataflow: Stream & Batch Processing
Trenger du hjelp? Gå til brukerstøttesiden vår.