Severity

Note provider-assigned severity/impact ranking.

Enums
SEVERITY_UNSPECIFIED Unknown.
MINIMAL Minimal severity.
LOW Low severity.
MEDIUM Medium severity.
HIGH High severity.
CRITICAL Critical severity.
Kunde den här sidan hjälpa dig? Berätta:

Skicka feedback om ...

Container Registry Documentation