Anthos Clusters on VMware (GKE On-Prem) 是一款软件,可将 Google Kubernetes Engine (GKE) 引入本地数据中心。借助 Anthos Clusters on VMware,可以在本地环境中创建、管理和升级 Kubernetes 集群。

视频