Kotalar ve sınırlar

Bu belgede, Cloud Speech-to-Text için geçerli API kısıtlamaları ve kullanım sınırları açıklanmaktadır. Bu sayfa, bu kısıtlamalar ve kullanım sınırları üzerinde yapılan değişiklikleri yansıtacak şekilde güncellenecektir. Bu sınırları değiştirme hakkını saklı tutarız.

Gerekirse kota artışı talebinde bulunabilirsiniz. Kotanızı görüntüleme ve yönetme hakkında daha fazla bilgi edinmek için Cloud kota sayfasını inceleyin.

İsteğiniz gönderildikten sonra Google daha fazla bilgi için size ulaşabilir ve isteğinizin onaylanma durumu hakkında sizi bilgilendirir.

İçerik Sınırları

Speech-to-Text içeriği, doğrudan isteğin content alanından veya isteğin uri alanındaki Google Cloud Storage URI'sında referans verilerek ses verisi olarak sağlanır.

API, bu içeriğin boyutuna bağlı olarak şu sınırları içerir (değişikliğe tabidir):

İçerik Sınırı Ses Kaydı Uzunluğu
Senkronize İstekler Yaklaşık 1 Dakika
Asenkron İstekler Yaklaşık 480 Dakika*
Akış İstekleri Yaklaşık 5 Dakika**

* Yaklaşık 1 dakikadan uzun olan sesler, Google Cloud Storage'da yer alan bir ses dosyasına referans vermek için uri alanını kullanmalıdır.
** Oynatmak istediğiniz içerik 5 dakikadan uzunsa sonsuz akış eğiticisini inceleyin.

StreamingRecognize istekleri için ses, gerçek zamanlıya yakın bir hızda gönderilmelidir.

Bu içerik sınırlarını aşan içeriklerin işlenmesi hataya neden olur.

Herhangi bir istek içinde, isteğe özgü ifadelerin listesini içeren bir SpeechContext kaynağı da sağlayabilirsiniz. (Bu bağlamda her kelime bir ifade olarak kabul edilir.) Bu bağlamda aşağıdaki sınırlar geçerlidir:

SpeechContext Sınırı Değer
İstek başına ifade 5.000
İstek başına toplam karakter 100.000
İfade başına karakter 100

İstek Sınırları

Speech-to-Text için mevcut API kullanım sınırları aşağıdaki gibidir (değişikliğe tabidir):

Sınır Türü Kullanım Sınırı
60 saniyedeki istek* 900
Günlük işleme 480 saatlik ses

* Akış içinde birden fazla StreamingRecognizeRequest ses çerçevesi bulunsa bile her StreamingRecognize oturumu, tek bir istek olarak kabul edilir.

Bu sınırları aşan ses işleme istekleri ve/veya denemeleri hataya neden olur.

Bu sınırlar, her Speech-to-Text geliştirici projesi için geçerli olup belirli bir geliştirici projesinin kullanıldığı tüm uygulamalar ve IP adreslerinde ortaktır.