Package google-cloud-videointelligence (2.8.2)

Reference API documentation for google-cloud-videointelligence.

Packages

video_intelligence_service

API documentation for videointelligence_v1.services.video_intelligence_service package.

types

API documentation for videointelligence_v1.types package.

video_intelligence_service

API documentation for videointelligence_v1beta2.services.video_intelligence_service package.

types

API documentation for videointelligence_v1beta2.types package.

video_intelligence_service

API documentation for videointelligence_v1p1beta1.services.video_intelligence_service package.

types

API documentation for videointelligence_v1p1beta1.types package.

video_intelligence_service

API documentation for videointelligence_v1p2beta1.services.video_intelligence_service package.

types

API documentation for videointelligence_v1p2beta1.types package.

streaming_video_intelligence_service

API documentation for videointelligence_v1p3beta1.services.streaming_video_intelligence_service package.

video_intelligence_service

API documentation for videointelligence_v1p3beta1.services.video_intelligence_service package.

types

API documentation for videointelligence_v1p3beta1.types package.