Bulut bilişimi nedir?

Bulut bilişiminde, veri merkezlerinin derlenmesi ve bakımına yapılan sermaye yatırımının yerini bir bulut "sağlayıcısının" elastik, yardımcı programa benzer bir hizmet olarak BT kaynaklarının tüketilmesi (depolama alanı, bilişim, ağ iletişimi, veri işleme ve analizi, uygulama geliştirme, makine öğrenimi ve hatta tümüyle yönetilen hizmetler) aldı.

Bulut bilişimi, önceden girişimlerin ve ciddi şekilde vizyoner olan kurumsal kullanıcıların uzmanlık alanı olarak düşünülürken günümüzde her sektörden her türdeki ve ölçekteki kuruluş için kurumsal bilişim alanının bir parçasıdır.

Bulut bilişiminin avantajları nelerdir?

Bulut bilişimi, inovasyona ve işletmelerin genel ekonomisine ciddi katkıda bulunmuştur. Geleceğe dönük kuruluşlara hem esnekliği iyileştirme, maliyetleri azaltma ve esas yetkinliklerine odaklanma fırsatı sunar hem de çalışma şekillerini tamamen dönüştürmelerini sağlar. Bunu, örneğin dahili iş akışlarını veya müşteri etkileşimlerini veri merkezinden mobil cihazlara kadar uzanan dijital deneyimler şeklinde yeniden tasarlayarak yapar.

Bulut bilişiminin iş konusundaki avantajları başlıca şunlardır:

  • Kaynaklar "kullandıkça öde" esasına göre satın alınıp tüketilebilir ve ideal kullanım için gerekli oldukça artırılıp azaltılabilir.
  • Yatırım giderleri, işletme masraflarına dönüştürülebilir.
  • Bulut müşterileri, donanım tedariği ve altyapı yönetiminin masrafı ve karmaşası olmadan hızlı inovasyona odaklanabilir.
  • Kişisel cihazlarda hiçbir yazılım yüklenmediği, yapılandırılmadığı veya yükseltilmediği ve hizmetlere her yerden erişilebildiği için son kullanıcı üretkenliği büyük olasılıkla artar.
  • Müşteriler, her seviyede özelleştirilebilen "dikey olarak entegre edilen" yığınlardan faydalanabildiği için altyapı işlevi, performansı, güvenilirliği ve güvenliği büyük olasılıkla iyileşir. Bu yığınlara, kullanıma hazır bileşenlerden derlenen şirket içi dağıtımlarda erişilemez.

Bulut bilişimi mevcut altyapıyla çalışır mı?

Bazı şirketler, tam bir dijital dönüşümün parçası olarak tüm altyapısını "lift-and-shift" yöntemiyle buluta taşımış olsa da birçoğu karma ortam olan kademeli bir yaklaşımı tercih eder. Bu nedenle bulut sağlayıcınızın müşteri uygulamalarının diğer platformlara (şirket içi veya bulut tabanlı) taşınmasına yardımcı olacak açık çerçeve ve API'lere ek olarak standart bağlayıcılar ve arayüzler aracılığıyla da şirket içi sistemlerle entegrasyonu desteklemesi önemlidir.

Buluta geçişte mantıklı olan ilk kullanım alanları neler?

Buluta geçişte aşamalı bir yaklaşım benimseyen kuruluşların başlangıçta başarılı olması için iyi fırsatlar sunan birkaç kullanım alanı bulunur:

  • Olağanüstü durum kurtarma (DR): Veri merkezi yedekliliğini sürdürmek pahalı olabilir. Bunun yerine DR sürecini yönetmek için özelleştirilmiş araçların kullanımıyla birlikte yedek verilerin herkese açık bulutta depolanması maliyet açısından daha avantajlı olabilir.
  • Geliştirme ve test ortamları: Benzer şekilde test ve geliştirme için şirket içi kaynakların çoğaltılması yerine herkese açık bulut altyapısının kullanılması, gereksiz sermaye yatırımlarını büyük ölçüde azaltır.
  • Yönetilen hizmetler: Ortak çalışma uygulamaları (ör. G Suite), veri analizi (ör. Google BigQuery) ve hatta makine öğrenimi (ör. Google Cloud ML Engine) artık buluta bütün altyapının taşınmasından önce şirket içi sistemleri tamamlayan hizmetler olarak kullanılabilir.
  • Veri arşivleme: Herkese açık bulut, büyük ölçekli ve uygun maliyetli veri depolama alanı sağlayabilir.
  • Özelleştirilmiş işlem açısından yoğun iş yükleri: Yalnızca geçici/anlık temelde devasa bilişim gücüne erişim gerekli olduğunda bulut etkili bir seçenektir.

Kullanım alanınız belirtildiğinde tercih ettiğiniz depolama yöntemini tanımlamak, maliyetlerinizi biçimlendirmek ve verilerinizi kendiniz mi yoksa bir tedarikçi yardımıyla mı taşıyacağınıza karar vermek önemlidir.

Bulut bilişimindeki yenilikler nelerdir?

Başlangıçta bulut bilişimi, BT altyapısının daha esnek ve uygun maliyetli bir şekilde çalışması temeline dayandırılmıştı. Bunun aksine, bulut bilişiminin sonraki dalgası, müşterilerin o altyapının varlığını tamamen unutmalarına (yani 'sunucusuz' bilişim) yardımcı olmak ve böylece tam bir dijital işletme dönüşümü yaşamalarını sağlamaktır.

Daha fazla bilgi edinin: