Prijzen

In dit document wordt uitgelegd hoe de prijzen voor Web Risk worden berekend.

Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden vermeld.

Prijsoverzicht

Web Risk biedt de volgende API-functies:

Als u deze API's gebruikt, worden er maandelijks kosten in rekening gebracht voor elke aanroep die u uitvoert.

Gratis quotum

Web Risk biedt de volgende gratis quota:

 • Lookup API uris.search: gratis voor maximaal 100.000 aanroepen per maand.
 • Update API threatLists.computeDiff: onbeperkt gratis gebruik.

Prijstabel

In deze tabel wordt de prijs voor elke functie per 1000 aanroepen weergegeven. Deze prijzen zijn gebaseerd op uw maandelijkse gebruik, dat aan het einde van elke maand wordt vastgesteld. Om het eenvoudig te houden, zijn de prijzen vermeld per 1000 aanroepen. Op uw factuur worden de kosten voor elke aanroep weergegeven.

Prijs per 1000 aanroepen naar gebruik per maand
API Aanroeptype 1 tot 100.000 aanroepen per maand 100.001 tot 10.000.000 aanroepen per maand Meer dan 10.000.000 aanroepen per maand
Lookup API uris.search Gratis $ 0,50 per 1000 aanroepen Neem contact op met uw Cloud-salesteam
Update API hashes.search om bedreigingen te bevestigen $ 50 per 1000 aanroepen Neem contact op met uw Cloud-salesteam
threatLists.computeDiff om uw lokale database te updaten Gratis

Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden vermeld.

Voorbeelden van prijzen

In dit gedeelte vindt u voorbeelden van prijzen voor maandelijkse verzoeken per API.

Lookup API

Als uw applicatie in één maand de volgende Lookup API-verzoeken uitvoert:

 • 70.000 uris.search Lookup API-aanroepen: uw kosten bedragen $ 0, omdat dit gebruik binnen de Free Tier valt.
 • 500.000 uris.search Lookup API-aanroepen:
  • De eerste 100.000 aanroepen vallen binnen de Free Tier.
  • Uw kosten bedragen $ 200 voor 400.000 van de 500.000 Lookup API-aanroepen.

Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden vermeld.

Update API

Als uw applicatie in één maand de volgende Update API-verzoeken uitvoert:

 • 2000 hashes.search Update API-aanroepen: uw kosten bedragen $ 100.
 • 50.000 hashes.search Update API-aanroepen: uw kosten bedragen $ 2500.
 • De kosten voor threatLists.computeDiff-aanroepen bedragen $ 0, omdat het een Free Tier-product betreft.

Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden vermeld.

Kosten van Google Cloud

Er kunnen kosten in rekening worden gebracht voor andere Google Cloud-resources in uw project, zoals Compute Engine-instanties, Cloud Storage en andere resources. Gebruik voor meer informatie de Prijscalculator voor Google Cloud Platform om deze afzonderlijke kosten te bepalen op basis van de huidige tarieven.