Kotalar

Aşağıdaki bölümlerde Cloud VPN için kotalar ve sınırlar açıklanmaktadır. Bir kotayı değiştirmek için Cloud Console kullanarak ek kota isteğinde bulunmanız yeterlidir. Özellikle belirtilmediği sürece sınırlar genellikle artırılamaz.

Kotalar

Bu tabloda proje başına önemli kotalar açıklanmaktadır. Diğer kotalar için Console kotaları sayfasını inceleyin.

Proje başına

Öğe Kota Notlar
VPN ağ geçitleri Kota Yalnızca HA VPN için
Harici VPN ağ geçitleri Kota Yalnızca HA VPN için
VPN tünelleri Kota Bu kota, toplam Klasik VPN tüneli ve HA VPN tüneli sayısını temsil eder.
Yönlendiriciler Kota Bu kota, herhangi bir ağ ve bölgede projenizde oluşturabileceğiniz Cloud Router sayısını temsil eder. Ağların da herhangi bir bölgedeki Cloud Router sayısı konusunda bir sınırlaması vardır. Daha fazla ayrıntı için Cloud Router kotaları ve sınırları bölümüne bakın.

Cloud Router yönlendiricilerinin sayısı, Cloud Router kotalarına ve sınırlarına tabidir. Bu sayı ayrıca bir tünelin bağlı olduğu Cloud VPN ağ geçidi türünden (Klasik VPN veya HA VPN) tamamen bağımsızdır. Yine de kota, iki ağ geçidi türüne de aynı şekilde uygulanır.
Hedef VPN ağ geçitleri Kota Yalnızca Klasik VPN için
İletim kuralları Kota Yalnızca Klasik VPN için

Sınırlar

Cloud VPN için aşağıdaki sınırlar geçerlidir. Bu tabloda VPN tüneli, Klasik VPN tüneli veya HA VPN tünelini belirtir. Aksi belirtilmedikçe bu sınırlar yükseltilemez.

Öğe Sınır Notlar
VPN tüneli başına bant genişliği 3 Gb/sn'ye kadar giriş
3 Gb/sn'ye kadar çıkış
Bu maksimum bant genişliğine yalnızca 1.460 baytlık MTU boyutu ve 250.000 paket/saniye (pps) paket hızı kullanarak ulaşılabilir.

Cloud VPN, yalnızca IPsec çıkış trafiğini kısar. Giriş trafiğini kısmaz.

Daha fazla bilgi için Ağ bant genişliği bölümüne bakın.

Bilinen sorunlar

Cloud Öğe Envanteri ve Cloud Security Command Center'daki Google Cloud kaynak listeleri

compute.vpnGateways ve compute.externalVpnGateways dahil olmak üzere HA VPN'ye özel Google Cloud kaynakları henüz Cloud Öğe Envanteri veya Cloud Security Command Center'da görüntülenmemektedir.

compute.vpnTunnels kaynağı iki konumda da listelenmiştir ve HA VPN bağlantısının çalışması için gereklidir.

HA VPN için Stackdriver Monitoring metriklerini görüntüleme

HA VPN için Monitoring metriklerini görüntülemek için Metrik Gezgini'ni kullanmanız gerekir. Günlükleri ve metrikleri görüntüleme sayfasını inceleyin

VPN tünellerini AWS'ye yapılandırma

VPN tünellerini AWS'ye ayarlarken, IKEv2 kullanılmalı ve daha az sayıda IKE dönüşüm seti yapılandırılmalıdır.

Overview

Cloud VPN enforces quotas on resource usage for a variety of reasons. For example, quotas protect the community of Google Cloud users by preventing unforeseen spikes in usage. Quotas also help users who are exploring Google Cloud with the free tier to stay within their trial.

All projects start with the same quotas, which you can change by requesting additional quota. Some quotas may increase automatically, based on your use of a product.

Permissions

To view quotas or request quota increases, IAM members need one of the following roles.

Task Required Role
Check quotas for a project Project owner or editor or Quota Viewer
Modify quotas, request additional quota Project owner or editor, Quota Admin, or custom role with the serviceusage.quotas.update permission

Checking your quota

In the Cloud Console, go to the Quotas page.

Using the gcloud command-line tool, run the following command to check your quotas. Replace [PROJECT_ID] with your own project ID.

  gcloud compute project-info describe --project [PROJECT_ID]

To check your used quota in a region, run:

  gcloud compute regions describe example-region

Errors when exceeding your quota

If you exceed a quota with a gcloud command, gcloud outputs a quota exceeded error message and returns with the exit code 1.

If you exceed a quota with an API request, Google Cloud returns the following HTTP status code: HTTP 413 Request Entity Too Large.

Requesting additional quota

Request additional quota from the Quotas page in the Cloud Console. Quota requests take 24 to 48 hours to process.

 1. Go to the Quotas page.

  Go to the Quotas page

 2. In the Quotas page, select the quotas you want to change.
 3. Click the Edit Quotas button at the top of the page.
 4. Fill out your name, email, and phone number and click Next.
 5. Fill in your quota request and click Next.
 6. Submit your request.

Resource availability

Each quota represents a maximum number for a particular type of resource that you can create, provided that resource is available. It's important to note that quotas do not guarantee resource availability. Even if you have available quota, you won't be able to create a new resource if it is not available. For example, you might have sufficient quota to create new regional, external IP address in the us-central1 region, but that would not be possible if there were no available external IP addresses in that region. Zonal resource availability can also affect your ability to create a new resource.

Situations where resources are unavailable in an entire region are rare; however, resources within a zone can be depleted from time to time, typically without impact to the SLA for the type of resource. For more information, review the relevant Service Level Agreement (SLA) for the resource.