VPC kaynak kotaları

Kotalar ve sınırlar

Aşağıdaki bölümlerde VPC ağlarının kota ve sınırları açıklanmaktadır. Bir kotayı değiştirmek için GCP Console'u kullanarak ek kota talep etmeniz yeterlidir. Özellikle belirtilmediği sürece sınırlar genellikle artırılamaz.

Proje başına

Bu tablo, her bir projedeki VPC kaynakları için önemli küresel kotaları vurgular. Diğer kotalar için kotalar sayfasını inceleyin.

Öğe Kota Notlar
Ağlar Kotalar Bu öğe, kaldırabileceğiniz default ağı içerir.
Alt ağlar Kotalar Projede yer alan tüm ağlardaki alt ağlar için geçerlidir.
Ayrılan IP adresi aralıkları Kotalar Bu kota, özel hizmetlere erişim için ayırabileceğiniz bitişik dahili IP adresi aralıklarının sayısını temsil eder. Bu kota projeniz için geçerlidir, belirli VPC ağları veya bölgeleri için geçerli değildir.
Sistem tarafından oluşturulan ve
özel statik rotalar
Kotalar Bu kota, Cloud Yönlendirici'nin öğrendiği özel dinamik rotaları içermez.
Cloud Yönlendiricileri Kotalar Bu kota, herhangi bir ağ ve bölgede projenizde oluşturabileceğiniz Cloud Router sayısını temsil eder. Ağların da herhangi bir bölgedeki Cloud Router sayısı konusunda bir sınırlaması vardır. Daha fazla ayrıntı için Cloud Router kotaları ve sınırları bölümüne bakın.
Güvenlik duvarı kuralları Kotalar Bu kota, projenizdeki tüm VPC ağları için oluşturabileceğiniz güvenlik duvarı kuralı sayısını temsil eder.
İletim kuralları Kotalar Bu kota hem dahili hem harici iletim kurallarını içerir. Dahili iletim kuralları için diğer sınırlar geçerlidir. Ayrıntılar için Ağ başına dahili yük dengeleyicilere yönelik iletim kuralları ve VVPC Ağ Eşleme sınırları'nı inceleyin.

Paylaşılan VPC projesi sınırları

Paylaşılan VPC'de yer alan projeler için aşağıdaki sınırlar uygulanır.

Öğe Sınır Notlar
Ana makine projesine eklenebilecek hizmet projesi sayısı En fazla 100 Bu sınır değişkenlik gösterebilir ve 100'den düşük olabilir. Bu sınırı artırmanız gerekiyorsa veya sorularınız varsa GCP satış ekibinize başvurun.
Tek bir kuruluştaki Paylaşılan VPC ana makine projesi sayısı 100 Bu sınırı artırmanız gerekiyorsa GCP satış ekibinize başvurun.
Bir hizmet projesinin eklenebileceği ana makine projesi sayısı 1 Bu sınır artırılamaz.

Ağ başına

VPC ağları için aşağıdaki sınırlar geçerlidir. Aksi belirtilmediği sürece, GCP satış ekibinizle iletişime geçerseniz bu sınırlar artırılabilir.

Öğe Sınır Notlar
Ağ başına sanal makine örneği sayısı 15.000 Ağı, VPC Ağ Eşleme kullanarak diğer ağlara bağlarsanız ağ başına oluşturabileceğiniz örnek sayısıyla ilgili geçerli olan sınır düşürülebilir. Bir sonraki bölümde yer alan VPC Ağ Eşleme sınırları'nı inceleyin.
Alt ağ başına sanal makine örneği sayısı Ayrı bir kısıtlama yoktur.
Atanan takma ad IP aralığı sayısı 15.000 Takma ad IP, bir sanal makinenin ağ arayüzüne atanmış tek bir IP adresini (/32) veya CIDR bloğunu (örneğin, /24 veya /16) ifade eder. Takma ad IP adresleri, bir alt ağın birincil veya ikincil IP aralıklarından oluşabilir.
Bu sınır için GCP, takma ad aralığının boyutunu (ağ maskesi) göz önünde bulundurmaz. Yalnızca ağdaki tüm sanal makinelere atanmış takma ad IP aralıklarının sayısını hesaplar.

Bu kotaya ek olarak ağ arayüzü başına takma ad IP aralığı sayısı için sanal makine başına sınır uygulanır.
Alt ağ başına birincil IP aralığı sayısı 1 Her alt ağda tam olarak bir adet birincil IP aralığı (CIDR bloğu) olmalıdır. Bu aralık; sanal makine birincil dahili IP adresleri, sanal makine takma ad IP adresleri ve dahili yük dengeleyicilerin IP adresleri için kullanılır. Bu sınır artırılamaz.
Alt ağ başına ikincil IP aralığı sayısı 30 İsteğe bağlı olarak, alt ağ başına en fazla otuz ikincil CIDR bloğu tanımlayabilirsiniz. Bu ikincil IP aralıkları sadece takma ad IP adresleri için kullanılabilir. Bu sınır artırılamaz.
Alt ağ IP aralığı sayısı (birincil ve ikincil) 3.100 Tek bir VPC ağında atayabileceğiniz toplam birincil ve ikincil alt ağ IP aralığı sayısı. Bu sınır artırılamaz.
Güvenlik duvarı kuralı başına maksimum kaynak etiketi sayısı 30 Bu, giriş güvenlik duvarı kuralı oluştururken kaynak etiketler olarak belirtilebilecek maksimum ağ etiketi sayısıdır. Bu sınır artırılamaz.
Güvenlik duvarı kuralı başına maksimum hedef etiketi sayısı 70 Bu, çıkış veya giriş güvenlik duvarı kuralı oluştururken hedef etiketler olarak belirtilebilecek maksimum ağ etiketi sayısıdır. Bu sınır artırılamaz.
Güvenlik duvarı kuralı başına maksimum kaynak hizmet hesabı sayısı 10 Bu, giriş güvenlik duvarı kuralı oluştururken belirtilebilecek maksimum kaynak hizmet hesabı sayısıdır. Bu sınır artırılamaz.
Güvenlik duvarı kuralı başına maksimum hedef hizmet hesabı sayısı 10 Bu, çıkış veya giriş güvenlik duvarı kuralı oluştururken belirtilebilecek maksimum hedef hizmet hesabı sayısıdır. Bu sınır artırılamaz.
Şunlar için ağ başına maksimum iletim kuralı sayısı:
- Dahili TCP/UDP Yük Dengeleme
- Dahili HTTP(S) Yük Dengeleme
75 Bu öğe, bir ağdaki maksimum dahili iletim kuralı sayısını temsil eder. Ağınız VPC Ağ Eşleme kullanılarak diğer ağlara bağlanmışsa diğer önemli ayrıntılar için VPC Ağ Eşleme sınırları'na bakın.
Cloud Yönlendirici sınırları Toplam yönlendirici, BGP eşleme, özel rota reklamı ve öğrenilen rota sayısı hakkında bilgi edinmek için Cloud Yönlendirici kotaları ve sınırları'nı inceleyin.

VPC Ağ Eşleme sınırları

VPC Ağ Eşleme özelliğini kullanarak bağlanan VPC ağları için aşağıdaki sınırlar geçerlidir. Her sınır, birbirine doğrudan eşlenen VPC ağlarının toplamı olan eşleme grubuna uygulanır. Belirtilen VPC ağı açısından bakıldığında kendisi ve tüm eşleme grupları tek bir eşleme grubundadır. Eşleme grupları, eş ağların eşlerini içermez.

Bazen bu sınırlar artırılabilir. Sınırları artırma hakkında sorularınız varsa GCP satış ekibinize başvurun.

Öğe Sınır Notlar
Tek bir VPC ağından yapılan eşleme bağlantısı sayısı 25 Bu sınır, ağın kendisini içermeyecek şekilde eşleme grubundaki maksimum ağ sayısını temsil eder.
Bir eşleme grubundaki statik rota sayısı 300 Bu sınır, ağ yöneticilerinin bir eşleme grubunun tüm ağlarında oluşturabildiği toplam statik rota sayısını temsil eder. Bir ağa eşleme bağlantısı oluşturduğunuzda eşleme grubu bu sınırı aşarsa GCP bu işlemi yapmanızı önler.
Bir eşleme grubundaki dinamik rota sayısı 300

Bu sınır, Cloud Yönlendiricilerinin bir eşleme grubunun tüm ağlarına uygulayabildiği toplam dinamik rota sayısını temsil eder. Dinamik rota sayısı bu sınırı aşarsa GCP, belirli bir ağ için dinamik rotaların nasıl içeri aktarıldığını ayarlar.

 • GCP, eşleşen ağlardan içe aktarılan dinamik rotaları bırakır. GCP, dinamik rotaları bırakmak için dahili algoritma kullanır. Bu da GCP'nin yalnızca son eklenen rotaları değil, eski olanları da bırakabileceği anlamına gelir. İçe aktarılan dinamik rotalardan hangilerinin bırakılacağını tahmin edemezsiniz. Bunun yerine, eşleme grubundaki dinamik rota sayısını azaltmanız beklenir.
 • Cloud Yönlendiricisi sınırı kapsamında olan GCP, yerel ağdaki Bulut Yönlendiricilerin öğrendiği dinamik rotaları asla bırakmaz.
 • Bir eşleme bağlantısı bu sınırın aşılmasına sebep olursa bile GCP herhangi bir uyarıda bulunmaksızın eşleme bağlantısı oluşturmanıza izin verir.
Bir eşleme grubundaki toplam sanal makine örneği sayısı 15.500 Bu sınır, bir eşleme grubunun doğrudan bağlı ağlarında mümkün olan örneklerin toplamını temsil eder.

Bu sınırı açıklayan örnekler için bu tablonun ardından gelen VPC Ağ Eşleme ve maksimum sanal makine sayısı bölümünü inceleyin.
Alt ağ IP aralığı sayısı (birincil ve ikincil) 3.200 Bir eşleme grubunun tüm ağlarında atanabilecek toplam birincil ve ikincil alt ağ IP aralığı sayısıdır.
Şunlar için belirli bir ağdaki maksimum iletim kuralı sayısı:
- Dahili TCP/UDP Yük Dengeleme
- Dahili HTTP(S) Yük Dengeleme
75 GCP, belirli bir VPC ağında yeni bir dahili iletim kuralı oluşturmanıza aşağıdakilerin hepsi sağlanıyorsa izin verir:
Şunlar için eşleme grubundaki iletim kuralı sayısı
- Dahili TCP/UDP Yük Dengeleme
- Dahili HTTP(S) Yük Dengeleme
175

VPC Ağ Eşleme ve maksimum sanal makine sayısı

Bir eşleme grubundaki ağlar arasında en fazla 15.500 sanal makine örneğine izin verilir. Açıklayıcı bir örnek olması için network-b ağının iki farklı ağla, network-a ve network-c ağlarıyla eşleştirildiğini varsayalım:

 • network-b ağında 5.000 sanal makine varsa network-a ve network-c ağlarında oluşturabileceğiniz toplam sanal makine sayısı en fazla 10.500 olmalıdır.
 • network-b ağında 500 sanal makine varsa network-a ve network-c ağlarında oluşturabileceğiniz toplam sanal makine sayısı en fazla 15.000 olmalıdır.

VPC Ağ Eşleme ve dahili iletim kuralları

Belirli bir VPC ağı açısından bakıldığında GCP, eşleme grubundaki dahili yük dengeleyiciler için geçerli iletim kurallarının sayısını şu yöntemi kullanarak hesaplar:

 • 1. Adım: Belirtilen ağ için bu iki sınırdan yüksek olanı bulun:

  • Belirli bir ağdaki dahili yük dengeleyiciler için maksimum iletim kuralı sayısı
  • Eşleme grubundaki dahili yük dengeleyiciler için iletim kuralı sayısı
 • 2. Adım: Eşleme grubundaki kalan ağların her biri için bu iki sınırdan yüksek olanı bulun:

  • Eş ağdaki dahili yük dengeleyiciler için maksimum iletim kuralı sayısı
  • Eşleme grubundaki dahili yük dengeleyiciler için iletim kuralı sayısı
 • 3. Adım: 2. Adımda oluşturulan listeden en küçük değeri bulun.

 • 4. Adım: 2. ve 3. Adımda elde edilen iki sayıdan yüksek olanı bulun. Bu sayı, belirtilen ağ açısından eşleme grubunda oluşturulabilecek olan dahili yük dengeleyiciler için geçerli iletim kurallarının sayısıdır.

network-a, network-b, network-c ve network-d adlı dört VPC ağınız olduğunu varsayalım:

 • network-a, network-b ile; network-b, network-a ile eşleştirilir
 • network-a, network-c ile; network-c, network-a ile eşleştirilir
 • network-c, network-d ile; network-d, network-c ile eşleştirilir

Ayrıca her ağda aşağıdaki sınırlar bulunur:

Belirli bir ağdaki dahili yük dengeleyiciler için maksimum iletim kuralı sayısı Eşleme grubundaki dahili yük dengeleyiciler için iletim kuralı sayısı
network-a 160 150
network-b 75 80
network-c 75 75
network-d 75 95

Her bir VPC ağı açısından bakıldığında GCP, söz konusu eşleme grubundaki dahili yük dengeleyicilere yönelik geçerli iletim kurallarının sayısını hesaplar:

 • network-a açısından, bu ağın eşleme grubu network-a, network-b ve network-c ağlarını içerir. Eşleme grubundaki dahili yük dengeleyiciler için geçerli iletim kuralı sayısı aşağıdaki gibi hesaplanır:

  1. network-a ağında: max(160,150) = 160
  2. Kalan eş ağlarda:
   • network-b: max(75,80) = 80
   • network-c: max(75,75) = 75
  3. min(80,75) = 75
  4. max(160,75) = 160
   • Dahili yük dengeleyiciler için geçerli iletim kuralı sayısı: network-a açısından eşleme grubu başına: 160
 • network-b açısından, bu ağın eşleme grubu network-b ve network-a ağlarını içerir. Eşleme grubundaki dahili yük dengeleyiciler için geçerli iletim kuralı sayısı aşağıdaki gibi hesaplanır:

  1. network-b ağında: max(75,80) = 80
  2. Kalan eş ağlarda:
   • network-a: max(160,150) = 160
  3. min(160) = 160
  4. max(80,160) = 160
   • network-b açısından eşleme grubu başına dahili yük dengeleyiciler için geçerli iletim kuralı sayısı: 160
 • network-c açısından, bu ağın eşleme grubu network-c, network-a ve network-d ağlarını içerir. Eşleme grubundaki dahili yük dengeleyiciler için geçerli iletim kuralı sayısı aşağıdaki gibi hesaplanır:

  1. network-c ağında: max(75,75) = 75
  2. Kalan eş ağlarda:
   • network-a: max(160,150) = 160
   • network-d: max(75,95) = 95
  3. min(160,95) = 95
  4. max(75,95) = 95
   • network-c açısından eşleme grubu başına dahili yük dengeleyiciler için geçerli iletim kuralı sayısı: 95
 • network-d açısından, bu ağın eşleme grubu network-d ve network-c ağlarını içerir. Eşleme grubundaki dahili yük dengeleyiciler için geçerli iletim kuralı sayısı aşağıdaki gibi hesaplanır:

  1. network-d ağında: max(75,95) = 95
  2. Kalan eş ağlarda:
   • network-c: max(75,75) = 75
  3. min(75) = 75
  4. max(95,75) = 95
   • network-d açısından eşleme grubu başına dahili yük dengeleyiciler için geçerli iletim kuralı sayısı: 95

Örnek başına

Sanal makine örnekleri için aşağıdaki sınırlar geçerlidir. Aksi belirtilmedikçe bu sınırlar yükseltilemez. Sanal makinelerle ilgili kotalar için Compute Engine kotalarını inceleyin.

Öğe Sınır Notlar
Maksimum İletim Birimi (MTU) 1.460 bayt Daha büyük MTU boyutları kullanan örneklerde paketler bırakılabilir. Bu MTU değerini artıramazsınız.
Maksimum ağ arayüzü sayısı 8 Ağ arayüzleri, örnek oluşturulduğunda tanımlanır ve örneği daha sonra düzenleyerek değiştirilemez.
Ağ arayüzü başına maksimum takma ad IP aralığı sayısı 10 VPC ağındaki atanmış takma ad IP aralıklarının toplam sayısıyla ilgili kotayı aşmadığınız sürece bir ağ arayüzüne atayabileceğiniz takma ad IP aralıklarının sayısı.

Bu sınırı artırmanız gerekiyorsa GCP satış ekibinize başvurun.
VPC ağı başına ağ arayüzü sayısı 1 Her ağ arayüzü benzersiz bir VPC ağına bağlı olmalıdır. Bir örneğin, belirli bir VPC ağında yalnızca bir adet ağ arayüzü olabilir.
Boşta olan TCP bağlantıları için maksimum süre 10 dakika VPC ağları, on dakika sonra boşta olan TCP bağlantılarını otomatik olarak bırakır. Bu sınırı değiştiremezsiniz ancak örneklere olan bağlantıların boşa geçmesini önlemek için TCP keepalive'larını kullanabilirsiniz. Ayrıntılar için Compute Engine ipuçları ve sorun giderme sayfasını inceleyin.
Maksimum giriş verileri hızı Makine türüne bağlıdır GCP, gelen sanal makine örneğini veya giriş trafiğini yapay olarak sınırlamaz. Sanal makineler, kaynakların ve ağ koşullarının izin verdiği kadar trafik alabilir. Kapasite planlaması yapabilmek için her sanal makine örneğinin en fazla 10 GB/sn harici internet trafiğini kaldırabildiğini varsaymanız gerekir. Bu değer, yaklaşık bir sayıdır ve SLA kapsamında değildir; değişiklik gösterebilir. Bir sanal makineye Takma Ad IP adresleri veya birden fazla ağ arayüzü eklemek sanal makinenin giriş kapasitesini artırmaz.
Maksimum çıkış verisi hızı Sanal makinenin makine türüne bağlıdır:
 • Paylaşılan çekirdekli makine türlerinin tamamı 1 Gb/sn ile sınırlandırılmıştır.
 • Skylake veya üzeri CPU platformlarını kullanan ve vCPU sayısı 16 ya da üzeri olan makine türleri için vCPU başına 2 Gb/sn, sanal makine başına en fazla 32 Gb/sn. Ultramem makine türleri için de bu çıkış hızı geçerlidir.
 • vCPU sayısı sekiz veya üzeri olan diğer tüm makine türleri için vCPU başına 2 GB/sn, sanal makine başına en fazla 16 Gb/sn.
Çıkış trafiği, bir sanal makinenin tüm ağ arayüzlerinde paylaşılan toplam giden bant genişliğidir. Sanal makineye bağlı kalıcı disklere yapılan veri aktarımları bu trafiğe dahildir.

Gerçek çıkış hızları diğer faktörlere bağlıdır: Daha fazla bilgi için bu sayfaya başvurun.

Overview

Sanal Özel Bulut enforces quotas on resource usage for a variety of reasons. For example, quotas protect the community of Google Cloud Platform users by preventing unforeseen spikes in usage. Quotas also help users who are exploring GCP with the free tier to stay within their trial.

All projects start with the same quotas, which you can change by requesting additional quota. Some quotas may increase automatically, based on your use of a product.

Permissions

To view quotas or request quota increases, IAM members need one of the following roles.

Task Required Role
Check quotas for a project Project owner or editor or Quota Viewer
Modify quotas, request additional quota Project owner or editor, Quota Admin, or custom role with the serviceusage.quotas.update permission

Checking your quota

In the GCP Console, go to the Quotas page.

Using the gcloud command-line tool, run the following command to check your quotas. Replace [PROJECT_ID] with your own project ID.

  gcloud compute project-info describe --project [PROJECT_ID]

To check your used quota in a region, run:

  gcloud compute regions describe example-region

Errors when exceeding your quota

If you exceed a quota with a gcloud command, gcloud outputs a quota exceeded error message and returns with the exit code 1.

If you exceed a quota with an API request, Google Cloud returns the following HTTP status code: HTTP 413 Request Entity Too Large.

Requesting additional quota

Request additional quota from the Quotas page in the GCP Console. Quota requests take 24 to 48 hours to process.

 1. Go to the Quotas page.

  Go to the Quotas page

 2. In the Quotas page, select the quotas you want to change.
 3. Click the Edit Quotas button at the top of the page.
 4. Fill out your name, email, and phone number and click Next.
 5. Fill in your quota request and click Next.
 6. Submit your request.

Resource availability

Each quota represents a maximum number for a particular type of resource that you can create, provided that resource is available. It's important to note that quotas do not guarantee resource availability. Even if you have available quota, you won't be able to create a new resource if it is not available. For example, you might have sufficient quota to create new regional, external IP address in the us-central1 region, but that would not be possible if there were no available external IP addresses in that region. Zonal resource availability can also affect your ability to create a new resource.

Situations where resources are unavailable in an entire region are rare; however, resources within a zone can be depleted from time to time, typically without impact to the SLA for the type of resource. For more information, review the relevant Service Level Agreement (SLA) for the resource.