Kotalar ve Sınırlar

Bu belgede, AutoML Vision kullanımı için mevcut kısıtlamalar ve kullanım kotaları açıklanmıştır. Bu sayfa, bu kısıtlamalar ve kullanım kotaları üzerinde yapılan değişiklikleri yansıtacak şekilde güncellenecektir.

Bu kotalar, her AutoML Vision projesi için geçerlidir. Ayrıca kotalar, belirli bir projenin kullanıldığı tüm uygulamalar ve IP adreslerinde paylaşılır.

Google Cloud Platform Kontrol Paneli'ndeki Kotalar sayfasından Kotaları Düzenle'yi seçerek kotalarınızı maksimum değerlerine kadar düzenleyebilirsiniz. Cloud AutoML API için kotaları düzenleyin. Maksimum kotayı aşan bir artış talep etmek için kotayı talep ettiğiniz artış ve gerekçesiyle güncelleyin ve güncellemenizi gönderin. Talebiniz alındığında bir bildirim alırsınız. Talebinizle ilgili daha fazla bilgi gerektiğinde sizinle iletişime geçebiliriz. Talebiniz incelendikten sonra onaylanması veya reddedilmesi durumda sizi bilgilendiririz.

AutoML Vision'da model oluşturma ve modellere istekte bulunma kotaları bulunur.

Modelleme kotaları

Etkinlik Varsayılan kota
Dakikada model oluşturma isteği sayısı 10
Eşzamanlı model eğitim isteği sayısı 5

Kota isteme

Mevcut AutoML Vision kullanım kotaları, bir proje için dakikada 600 tahmin dışı istekten oluşur. Bu kotalar, dağıtılan tüm modeller için toplu olarak geçerlidir.

Online tahmin istekleri

Beta Refresh'ten sonra dağıtılan Modellerde AutoML Vision için dakika başına online tahmin sayısı kaç tane düğümün dağıtıldığına bağlıdır. Modelinizi dağıttığınızda düğüm sayısını ayarlayabilirsiniz. Bununla birlikte, projede bulunan tüm dağıtılmış modellerdeki toplam düğüm sayısı aşağıdaki kotaya tabidir.

Etkinlik Varsayılan kota
Dağıtılan model düğümlerinin sayısı 10

Çevrimdışı toplu tahmin istekleri

Mevcut AutoML Vision kullanım kotaları, proje başına dakikada 5 eşzamanlı toplu tahmin isteğinden oluşur. Bu kotalar, tüm modeller için toplu olarak geçerlidir.

Sınırlar

Sınır türü Değer
Görüntü dosyası boyutu Maksimum: 30 MB
Veri kümesi başına görüntü sayısı Maksimum: 1.000.000
Veri kümesi başına etiket sayısı Minimum: 2
Maksimum: 5.000
Etiket başına görüntü sayısı Minimum: 10
Önerilen: 1.000
Toplu giriş CSV dosyası boyutu Maksimum: 100 MB
Toplu girişte görüntü sayısı Maksimum: 1.000.000