Kotalar ve sınırlar

Bu sayfada AutoML Video Intelligence Sınıflandırması kullanımı için uygulanan mevcut kısıtlamalar ve kullanım kotaları açıklanmaktadır. Bu sayfa, ilgili kısıtlama ve kullanım kotalarında yapılan her türlü değişikliği yansıtacak şekilde güncellenir.

Bu kotalar, her AutoML Video Sınıflandırma projesi için geçerlidir. Ayrıca kotalar, belirli bir projenin kullanıldığı tüm uygulamalar ve IP adreslerinde paylaşılır.

Kotalar

Google Cloud Console'dan kotalarınız için artış isteğinde bulunabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için kotalarınızı yönetme makalesine bakın.

Etkinlik Varsayılan kota
İstekler Her projede dakika başına 600
Model isteği oluşturma Her projede dakika başına 10
Eş zamanlı model oluşturma Proje başına 5
Eş zamanlı toplu tahmin Proje başına 5

Sınırlar

Sınır türleri Değer
Maksimum video uzunluğu 3 saat
Maksimum video dosyası boyutu 50 GB
Veri kümesi başına minimum etiket sayısı 2
Etiket başına minimum video sayısı 10 (önerilen sayı 1.000'dir)
Toplu giriş CSV dosyası boyutu Maksimum: 100 MB
Toplu girişteki video segmenti sayısı Maksimum: 1.000