Şeffaf Hizmet Düzeyi Göstergeleri (SLI'lar)

Google Cloud hizmetlerini ve iş yükleriniz üzerindeki etkilerini izleyin.

stackdriver-sre-hero-banner

Modern BT operasyonları rakamlara dayalıdır

Metriklere dayalı, kapsamlı bir yaklaşım izlemek birçok BT operasyon ekibinin temel hedeflerinden biridir. Günümüzde birçok işletme, BT operasyonlarını hizmet kullanılabilirliği ve performansa göre değerlendirmektedir. Ancak bulut hizmetleri kullanan BT ekipleri, harici bir bulut sağlayıcısı tarafından sağlanan hizmetlerle ilgili somut verilere ulaşmakta güçlük çekebilir. Sorun varsa kaynağı nedir? Yığınınız mı servis sağlayıcınız mı? Şeffaf SLI'ları, Google Cloud hizmetlerini ve bunların iş yükleriniz üzerindeki etkisini izlemenize yardımcı olur. Böylece kapsamlı veriler elde edebilirsiniz.

measure-all-the-things

Her şeyi ölçün

BT ekiplerinin tüm hizmet bileşenlerinin performansını anlamasına yardımcı olmak amacıyla Google, 130’dan fazla Google Cloud hizmeti için API düzeyinde ayrıntılı metrikler sağlar. Bu metrikler, uygulamalarınızın her bir Google hizmetine gönderdiği isteklerde görülen hata sayılarını ve gecikmeleri gösterir. Bu sayede, uygulamalarınız ve bu uygulamaları destekleyen hizmetler arasındaki korelasyonlar ile yan etkileri görebilirsiniz. Böylece temel neden analizinin daha hızlı gerçekleştirilmesini ve çözüm süresinin kısaltılmasını sağlayabilirsiniz.

real-transparency

Gerçek şeffaflık

SLI'lar geleneksel "hizmet durumu" kavramının ötesine geçer. Hizmetler arasındaki belirli etkileşimleri görebilir ve bunları çevresel verilerle ilişkilendirebilirsiniz. Bu sayede hizmet metriklerini çeşitli özelliklere (ör. hizmet konumu, hizmete çağrı yapan uygulamanın kimlik bilgileri, sürüm ve yanıt kodu) göre çapraz tablolara aktarabilir, ilişkileri keşfedip nedenleri ve sonuçları belirleyebilirsiniz.

Pratikte Şeffaf SLI'larının uygulanması

  • Bir kullanıcı için bir hizmete yapılan tüm çağrılar başarısız olurken diğeri için böyle bir durum söz konusu değilse hesapla ilgili kendi kendinize kolayca giderebileceğiniz bir sorun olabilir.
  • Uygulamanızla ilgili bir sorunu giderirken, uygulama performansının düşmesiyle kritik bir Google Cloud hizmetindeki gecikmenin sürekli olarak artması arasında bir korelasyon olduğunu fark ederseniz bizi arayıp yardım alabilirsiniz.
  • Google Cloud hizmeti raporunda gecikmeler normal düzeyde ve daha önce olduğu gibiyse ancak uygulama içi metriklerinize baktığınızda hizmet çağrılarındaki gecikmenin anormal derecede yüksek olduğunu görüyorsanız ağınızla ilgili bir sorun olabilir. Ağ sağlayıcınızı (bazı durumlarda Google'dır) arayarak hata ayıklama sürecini başlatın.

Şeffaflık taahhüdümüz

Google Cloud olarak, hizmetlerimizle ilgili ayrıntılı performans bilgilerini paylaşmayı taahhüt ediyoruz. Bu bilgiler, hizmetlerimizin sorunsuz bir şekilde sunulmaya devam etmesi için Google SRE'lerinin kullandığı verilere benzer. Paylaşılan bu veriler sayesinde, performansımızı kolayca izleyebilirsiniz. Böylece bir hizmetle ilgili destek kaydı üzerinde birlikte çalışırken, herkes aynı bilgilere ulaşabilir. Şeffaf SLI'ların teknik destek deneyiminizi geliştireceğini ve bulut bilişimine daha fazla güvenmenizi sağlayacağını düşünüyoruz.

Google Cloud

Başlayın

Şeffaf hizmet metriklerini toplamaya ve keşfetmeye başlamak için Cloud Monitoring Metrik Gezgini'ne gidip kaynak türü olarak "Kullanılan API"yi seçin. Uygulamanızda kullandığınız ürünler ve hizmetlere göre grafiklere dökebileceğiniz bir metrik listesi görürsünüz. Ardından ortamınız için en uygun metrikleri seçebilirsiniz. Hangi hizmeti, yöntemi, konumu, kimlik bilgilerini veya hata kodunu izlemek istediğinizi belirterek görüntülediğiniz verileri daraltın.

Uygulamanız açısından en önemli metrikleri belirledikten sonra, sorunun genel nedenini saptamak için gerekli tek görünüme ulaşmak amacıyla, temel göstergelerinizin bizimkilerle bir arada sunulduğu özel gösterge tabloları oluşturmanız gerekir. Son olarak, uzun vadeli gözlemlerle Google hizmetlerinin trafiğinizde nasıl davrandığına ve uygulamanızın toleransına dair dayanak noktalarına ulaştıktan sonra, uzun süredir görülen davranıştan sapıldığında bildirim almak için uyarılar ayarlayabilirsiniz.

Başlayın