Veelgestelde vragen

Toegang tot de Cloud Translation API

Hoe meld ik me aan?
Zie de Quickstart voor meer informatie over het aanmelden voor de Cloud Translation API-service.
Hoe maak ik een bedrijfsaccount zodat ik niet mijn persoonlijke Gmail-account hoef te gebruiken?
U kunt zich aanmelden voor een Google-account met uw zakelijke e-mailadres. Gebruik vervolgens het account dat u zojuist heeft gemaakt, wanneer u inlogt bij de Google Cloud Platform Console.
Is er een gratis quotum?
Nee, de Cloud Translation API is alleen beschikbaar als betaalde service. Zie Prijzen voor meer informatie.
Welke talen worden ondersteund?
Zie de lijst met ondersteunde talen.
Kan ik de Cloud Translation API doorverkopen?
Nee, u mag de Cloud Translation API-service niet doorverkopen.
Kunnen mijn gebruikers zich aanmelden voor hun eigen Translation API-sleutel en deze gebruiken in mijn app?
Ja. Een vereiste is echter dat u de app voorziet van een unieke user-agent en/of verwijzer, zodat de app kan worden herkend wanneer er verzoeken bij de Cloud Translation API worden ingediend met de sleutel van uw gebruiker.

Vertrouwelijkheid van gegevens

Bekijkt of gebruikt Google de tekst die ik ter vertaling instuur?
Google gebruikt uw content alleen om de service aan u te verlenen.
Deelt Google de tekst die ik vertaal met anderen?
We stellen de inhoud van de tekst die u vertaalt niet openbaar beschikbaar en delen deze niet met anderen, tenzij dit nodig is om de Translation API-service te verlenen. Soms moeten we bijvoorbeeld een externe leverancier inschakelen om een bepaald aspect van onze services te verzorgen, zoals de opslag of gegevensoverdracht. Voor andere doeleinden wordt de tekst die u met anderen vertaalt door ons niet gedeeld of openbaar gemaakt.
Wordt de tekst die ik ter vertaling instuur, de vertaling zelf of andere informatie over vertaalverzoeken opgeslagen op Google-servers? En zo ja, hoe lang en waar wordt de informatie bewaard?
Wanneer u tekst naar Google stuurt om deze te laten vertalen, moeten we die tekst voor een korte periode opslaan om de tekst te vertalen en de resultaten aan u terug te sturen. De opgeslagen tekst wordt meestal binnen een paar uur verwijderd. Af en toe bewaren we de tekst echter langer, zodat we fouten in de tekst kunnen opsporen en tests kunnen uitvoeren. Google registreert ook tijdelijk sommige metadata over vertaalverzoeken (zoals het tijdstip waarop het verzoek is ontvangen en de omvang van het verzoek) om onze service te verbeteren en misbruik tegen te gaan. Voor de beveiliging en betrouwbaarheid verdelen we de gegevensopslag over veel computers op verschillende locaties. U kunt hier meer lezen over de wijze waarop we gegevens beveiligen.
Ondersteunt de Cloud Translation API beveiligde verbindingen?
Ja, we ondersteunen SSL-verbindingen zodat u veilig toegang heeft tot de Translation API.
Claimt Google het eigendom van de content die ik ter vertaling instuur?
Google claimt geen eigendom van de content die u in de Translation API verzendt.
Hoe beveiligt Google de gegevens die ik ter vertaling instuur?
Raadpleeg de volgende webpagina, waarop de beveiligingsmaatregelen voor de cloudservices van Google worden beschreven.
Gebruikt Google mijn gegevens voor trainingsdoeleinden?
Nee, Google gebruikt de content die u vertaalt niet om met computervertalingen te oefenen en deze te verbeteren. Om de kwaliteit van de computervertaling te verbeteren, heeft Google parallelle tekst nodig: de content samen met de menselijke vertaling van die content.

Toeschrijving

Moet ik de tekst toeschrijven aan Google wanneer ik de resultaten van de vertaling publiceer?
Meestal wel. Zie de richtlijnen voor toeschrijving voor meer informatie.
Moet ik de tekst toeschrijven aan Google, als ik de vertaalresultaten bewerk?
Nee. Als u de computervertaling bewerkt, hoeft u deze niet toe te schrijven aan Google.

Technische vragen

Hoe laat ik Cloud Translation API weten dat iets NIET moet worden vertaald?

U kunt de volgende HTML-tags gebruiken:

 • <span translate="no"> </span>
 • <span class="notranslate"> </span>

Om deze functionaliteit te gebruiken, moet de brontekst in HTML worden ingediend.

Waarom is het kenmerk style toegevoegd aan de vertaalde tekst met de CSS-eigenschappen text-align en direction?

Dit gebeurt wanneer u HTML opneemt in de ingediende tekst die moet worden vertaald en u vertaalt vanuit een taal die van rechts naar links wordt gelezen naar een taal die van links naar rechts wordt gelezen, of vice versa. De vertaling bevat het HTML-kenmerk style met de CSS-eigenschappen text-align en direction om ervoor te zorgen dat de vertaalde tekst in de juiste richting loopt. Als u bijvoorbeeld <h2>Sample text</h2> vanuit het Engels naar het Hebreeuws vertaalt, wordt de volgende JSON geretourneerd:

{
 "data": {
  "translations": [
   {
    "translatedText": "\u003ch2 style=\";text-align:right;direction:rtl\"\u003e טקסט לדוגמה (דברים) \u003c/h2\u003e"
   }
  ]
 }
}
Ik krijg een HTTP 403-fout als ik de API aanroep.
Mogelijk overschrijdt u uw quotum. Dit kan betrekking hebben op het dagelijkse factureerbare totaal of de limiet voor het aantal tekens voor het verzoek per seconde.

Als u gebruikslimieten voor uw project wilt bekijken of wijzigen, of als u een verhoging van uw quotum wilt aanvragen, doet u het volgende:

 1. Als u nog geen factureringsaccount voor uw project heeft, maakt u er een.
 2. Ga naar de pagina Ingeschakelde API's van de API-bibliotheek in de GCP-console en selecteer een API uit de lijst.
 3. Als u quotumgerelateerde instellingen wilt bekijken en wijzigen, selecteert u Quota. Selecteer Gebruik om gebruiksstatistieken te bekijken.
Ik krijg soms een HTTP 500 (Internal Errors)-melding van de API
Dit kan gebeuren als u tekst indient zonder dat u de brontaal heeft opgegeven. Als Google de brontaal niet kan vaststellen aan de hand van de tekst (meestal omdat de tekst te kort is), wordt er een 500-fout geretourneerd. Dit kan worden opgelost door de brontaal expliciet te vermelden.
Kan ik in één verzoek meerdere doeltalen opgeven?
Nee, de V2 API staat slechts één doeltaal per verzoek toe.
Wat is het aanbevolen aantal tekens per verzoek?
Minder dan 5000, inclusief de HTML-tekens.
Is het mogelijk om meerdere vertalingen van een woord te krijgen?
Nee. Deze functie is alleen beschikbaar via de webinterface op translate.google.com