Nederlands wordt vanaf 15 januari 2021 niet langer ondersteund op cloud.google.com.

Quota en limieten

Dit document bevat de huidige beperkingen en gebruiksquota voor het gebruik van AutoML Translation. Deze pagina wordt geüpdatet bij elke wijziging in deze beperkingen en gebruiksquota.

Deze quota gelden voor elk AutoML Translation-project en elke gebruiker. De quota worden gedeeld door alle apps en IP-adressen die een bepaald project gebruiken.

U kunt uw quota ophogen tot de maximale waarden door QUOTA BEWERKEN te selecteren op de pagina Quota van het Google Cloud-dashboard. Bewerk de quota voor de Cloud AutoML API. Als u een verhoging tot boven het maximale quotum wilt aanvragen, bewerkt u uw quotum door de gewenste verhoging aan te geven en te beargumenteren. Vervolgens dient u uw update in. U ontvangt een melding wanneer we uw verzoek hebben ontvangen. Mogelijk nemen we contact met u op voor meer informatie over uw verzoek. Nadat uw verzoek is beoordeeld, laten we u weten of uw verzoek is goedgekeurd of geweigerd.

AutoML Translation heeft quota voor het maken van modellen en het indienen van verzoeken bij de modellen.

Quota voor modellen

Activiteit Standaardquotum
Verzoeken voor het maken van modellen, per minuut 10
Gelijktijdige verzoeken voor het maken van vertaalmodellen 2

Content- en verzoekquota

Content voor AutoML Translation wordt geleverd als teksttekenreeksen. Zowel de prijzen als het gebruik zijn gebaseerd op het aantal tekens. Alle tekens die naar AutoML Translation worden verzonden, inclusief spaties, tellen mee voor deze quota.

Deze gebruiksquota per project voor AutoML Translation gelden voor alle geïmplementeerde modellen.

Activiteit Standaardquotum
Tekens per minuut voor AutoML-model 100.000
Tekens per minuut per gebruiker voor AutoML-model onbeperkt
Batchvertalingsverzoeken per dag onbeperkt