Öğrenme Yolu

Apigee API Platform

API Geliştirme Planı, Apigee API Platform kullanarak API'lerin ve API Ürünlerinin tasarımı, uygulanması ve yönetiminden sorumlu olan Mühendisler, Mimarlar ve Geliştiriciler için tasarlanmıştır. Apigee Yükleme ve Yönetme Planı, Google Cloud'un şirket içi Apigee API Platform'unun yüklenmesi, yükseltilmesi ve yönetiminden sorumlu Operasyon Uzmanları ve Mimarlar için tasarlanmıştır.

API Geliştirme Planı

API Design and Fundamentals of Google Cloud's Apigee API Platform

Bu kursta, Google Cloud Apigee API Yönetim Platformu'nda API Tasarımı ve Temel Bilgiler konusu işlenmektedir.

Süre: 1 Gün

Google Cloud Apigee API Platformu'nda API Geliştirme

Bu kursta, Apigee API Yönetim Platformu'nda API geliştirme konusu derinlemesine ele alınmaktadır.

Süre: 1 Gün

API Security on Google Cloud's Apigee API Platform

Bu kursta, Apigee API Yönetim Platformu'ndaki API Güvenliği ile ilgili bilgi verilmektedir.

Süre: 1 Gün

Apigee Yükleme ve Yönetme Planı

Install and Manage Google Cloud's Apigee API Platform

Bu kursta, Google Cloud Apigee API Yönetim Platformu kullanılarak şirket içinde yükleme ve temel bilgiler anlatılır.

Süre: 1 Gün

On Premises Management, Security, and Upgrade with Google Cloud's Apigee API Platform

Bu derste, Apigee API Yönetim Platformu'ndaki şirket içi yönetim, güvenlik ve yükseltme işlerinin ayrıntıları verilmektedir.

Süre: 1 Gün

On-Premises Capacity Upgrade and Monitoring with Google Cloud's Apigee API Platform

Bu kursta, Apigee API Yönetim Platformu kullanılarak şirket içi kapasite artışı ve izleme faaliyetleri derinlemesine incelenmektedir.

Süre: 1 Gün