Traceringsfilters

U kunt traceringsfilters gebruiken om een reeks traceringen van Stackdriver Trace te selecteren. Traceringsfilters kunnen worden gebruikt in de API-methode projects.traces.list en in het tekstvak Filter aanvragen op de pagina Traceerlijst:

Ga naar de pagina Traceerlijst

Filtersyntaxis

Traceringsfilters bestaan uit een reeks vergelijkingen die termen worden genoemd. Traceringen moeten overeenkomen met alle termen in het te selecteren filter. Het volgende filter komt bijvoorbeeld overeen met traceringen met een wachttijd van één seconde of meer en die een bereik bevatten met de naam "/modules.GetNumInstances":

+span:/modules.GetNumInstances latency:1s

Alle tekenreeksvergelijkingen zijn hoofdlettergevoelig. De filtervoorwaarden staan hieronder vermeld.

root:[NAME_PREFIX]

De naam van het hoofdbereik van de tracering moet beginnen met [NAME_PREFIX]. Het volgende filter komt bijvoorbeeld overeen met een tracering met de naam "/_ah/background", maar niet met de naam "/_ahx/background":

root:/_ah/
+root:[NAME]

De naam van hoofdbereik van de tracering moet exact [NAME] zijn. Voorbeeld:

+root:/_ah/background
[NAME_PREFIX]

Dit is een snelkoppeling voor root:[NAME_PREFIX].

+[NAME]

Dit is een snelkoppeling voor +root:[NAME].

span:[NAME_PREFIX]

De tracering moet ten minste één reeks hebben waarvan de naam begint met [NAME_PREFIX]. Voorbeeld:

span:/modules.
+span:[NAME]

De tracering moet minimaal één bereik hebben waarvan de naam [NAME] is. Voorbeeld:

span:/modules.GetNumInstances
latency:[DURATION]

De tracering moet een algemene wachttijd hebben die groter is dan of gelijk is aan [DURATION]. De duur wordt uitgedrukt als een geheel getal gevolgd door een eenheidspecificatie: s voor seconden, ms voor milliseconden of ns voor nanoseconden. Als de eenheid niet wordt gespecificeerd, wordt uitgegaan van milliseconden. De volgende vier voorbeelden hebben dezelfde duur:

 12s 12000ms 12000000ns 12000
label:[LABEL_KEY]

De tracering moet de exacte opgegeven labelcode bevatten. De waarde van het label (indien van toepassing) doet er niet toe. Voorbeeld:

label:/http/url
[LABEL_KEY]:[VALUE_PREFIX]

De tracering moet de exacte opgegeven labelsleutel bevatten en de waarde van het label moet beginnen met [VALUE_PREFIX]. De volgende term komt bijvoorbeeld overeen met traceringen waarvan de versie van de App Engine begint met "2017".

g.co/gae/app/module_version:2017
+[LABEL_KEY]:[VALUE]

De tracering moet de exacte opgegeven labelcode en waarde bevatten. Voorbeeld:

+g.co/gae/app/module_version:201750925t173233.387410594824284458
method:[VALUE_PREFIX]:

Dit is een snelkoppeling voor de labeltest /http/method:[VALUE_PREFIX].

+method:[VALUE]:

Dit is een snelkoppeling voor de labeltest +/http/method:[VALUE].

url:[VALUE_PREFIX]

Dit is een snelkoppeling voor de labeltest /http/url:[VALUE_PREFIX].

+url:[VALUE]

Dit is een snelkoppeling voor de labeltest +/http/url:[VALUE].

Speciale tekens

Als u wilt zoeken naar een waarde die witregels of een dubbele punt bevat ( : ), plaatst u de waarde tussen dubbele aanhalingstekens ( " ). Voorbeeld:

    label:"Notice: This value contains spaces and a colon"

Als u wilt zoeken naar het dubbele aanhalingsteken of het backslash-teken ( \ ) in een reeks tussen aanhalingstekens, voegt u een backslash voor het teken toe. Voorbeeld:

    label:"Notice: This value contains spaces, a colon, a \"quote\", and a backslash (\\)"

Problemen oplossen

Trage prestaties

Als uw traceringsfilter ingewikkeld is, duurt het langer om het uit te voeren en kan een time-out optreden. Vereenvoudig het filter om betere prestaties te krijgen.

Geen resultaten

Als uw filter geen traceringen retourneert, controleert u het volgende:

  • Zorg ervoor dat er geen spaties in het filter staan, behalve de spaties die de vergelijkingen scheiden.

  • Zorg ervoor dat het hoofdlettergebruik en de spelling van alle woorden in het filter correct zijn. Als u bijvoorbeeld een zoekwoord zoals mehtod:GET verkeerd spelt, wordt het filter geïnterpreteerd als label:mehtod:GET, wat met geen enkele tracering overeenkomt.

  • Gebruik het filter Traceerlijst of de API-verkenner om de filtervoorwaarden één voor één te testen. Als een van de termen geen resultaten oplevert, kan dit de boosdoener zijn.