TruncatableString

Represents a string that might be shortened to a specified length.

JSON representation
{
  "value": string,
  "truncatedByteCount": number
}
Fields
value

string

The shortened string. For example, if the original string is 500 bytes long and the limit of the string is 128 bytes, then value contains the first 128 bytes of the 500-byte string.

Truncation always happens on a UTF8 character boundary. If there are multi-byte characters in the string, then the length of the shortened string might be less than the size limit.

truncatedByteCount

number

The number of bytes removed from the original string. If this value is 0, then the string was not shortened.

Var denne siden nyttig? Si fra hva du synes:

Send tilbakemelding om ...

Stackdriver Trace
Trenger du hjelp? Gå til brukerstøttesiden vår.